Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Avfallsanlegget skaper hodebry

Sjøskrenten: De fargelagte husene er planlagte studentboliger, der det L-formede huset til høyre er under bygging. Den store, hvite firkanten er avfallsanlegget i nåværende størrelse. FOTO: BC Arkitektur

Avfallsanlegget skaper hodebry

Studentsamskipnaden i Tromsø er klare til å bygge to nye studentbygg i Sjøskrenten. Men avfallsanlegget trenger plass, og kan felle planene.

Tekst:

Publisert:

Det første hybelhuset til Norges arktiske studentsamskipnad (tidligere Sito) har nå reist seg tre etasjer og skal etter planen åpnes i august. Studentsamskipnaden har planlagt to nye hus, men det er forløpig ikke avklart om de får grønt lys fra Longyearbyen lokalstyre.

– Hvis vi får lov til å bygge de to andre husene, vil det bli 250-260 hybelenheter totalt, og det blir en fin mulighet for studentene i Longyearbyen til å bo nærme universitetet, sier eiendomssjef Leif Tore Hanssen.

I dag bor de fleste studentene i Nybyen, og bruker fort en halvtime på å gå til skolen.

Avventer tilskudd
Samskipnaden venter også på at Kunnskapsdepartementet stiller opp med nytt tilskudd. Før byggestarten på det første hybelhuset, ble det bevilget 250.000 kroner per leilighet – til sammen 22 millioner. Før sommeren kommer Kunnskapsdepartementet til Longyearbyen for å befare utbygginga og vurdere om et nytt tilskudd skal utbetales. Samskipnaden er optimister:

– Vi er rimelig forberedt på at vi får det tilskuddet. Hvis nå tomteforholdene klareres, kan vi sette i gang umiddelbart. Tegningene ligger klare i skuffa, sier Hanssen.

Men den uavklarte situasjonen med avfallsverket skaper usikkerhet.

Utvidelse betyr kollisjon
Avfallsverket, slik det er i dag, er for lite til å håndtere mengden søppel vi kvitter oss med. Enten må det bygges et større anlegg et annet sted, eller så må det eksisterende bygget utvides. Da vil det mest sannsynlig kollidere med planene for studenthyblene.

Plasseringen til avfallsanlegget har vært diskutert i lang tid. I fjor høst valgte politikerne å utsette avgjørelsen til sommeren.

– Denne saken skal diskuteres på strategikonferansen i juni og tas opp igjen i forbindelse med 2015-budsjettet, sier teknisk sektorsjef Marianne Aasen.

– Nye hus kan tilføre byen flere studenter. Er det ikke da en ulempe at planen for avfallsverket ikke er klar?

– Jeg skjønner at studentsamskipnaden vil bygge. Men vi har også behov for et avfallsanlegg. Derfor må vi se på helheten i en byutviklingssammenheng, sier Aasen.

Forstår omfanget
Samskipnaden har dermed ikke annet å gjøre enn å avvente hva som skjer med avfallsanlegget.

– Vi skjønner at det er mange hensyn å ta, så vi får være tålmodige så lenge det ikke er stillstand, sier Hanssen.

Samskipnaden har i dag 142 hybler. Hvis alle tre studentbyggene blir realisert, vil det øke til nesten 400 utleieenheter. Husleien vil ligge mellom 3.500 og 4.000 kroner, noe som er svært rimelig i Longyearbyen-målestokk.

– Kapasiteten i Longyearbyen i dag er sprengt. I Tromsø, Oslo og andre større byer er det et leiemarked i tillegg til studentsamskipnadenes tilbud. Men i Longyearbyen hadde det ikke vært mulig for studentene å få seg husvær hvis ikke samskipnaden hadde et tilbud, sier Hanssen.

Faktaboks

DETTE SKJER MED SØPPELET DITT
I mange år har avfall fra Longyearbyen blitt brent og deponert. Fra 1991 ble mesteparten av avfallet deponert på det nyetablerte deponiet i Adventdalen. Men i 2007 begynte man å sende restavfall til forbrenning på fastlandet.

Restavfall og trevirke
Kvernes, presses og pakkes i plastballer før de sendes til fastlandet for energigjenvinning. Papp, papir og aluminium kvernes ikke, men presses og pakkes også i baller.

Brennbart avfall
Fraktes med båt fra Longyearbyen til mellomlagring, før det sendes videre med bulkbåter til Sør-Sverige. Denne transporten tar tre døgn. Det er økonomiske vurderinger som avgjør hvor langt søppelet blir sendt. Tidligere har avfallet blitt sendt til Kiruna.

Papir
Blir i dag blandet med resten av det brennbare avfallet på grunn av for dårlig kvalitet til å gjenvinnes.

Farlig avfall og dekk
Fraktes til Bodø med båt, hvor det blir behandlet.

Bilvrak og skutervrak

Sendes til Harstad hvor de blir miljøsanert.

For tiden er det Reno-Vest AS som har kontrakten på avfallshåndteringen i Longyearbyen, fram til 2016. De drifter avfallsanlegget og står for transporten til fastlandet.

Siste nytt i Nyheter

Bolig-krise

Statsbygg mangler boliger til kritisk Svalbard-personell.

Bursdagsfest på Lompen

Arctica fyller 20 år og feirer med ballonger og kake.

Jobber for løsninger

61 leiligheter og hybler er fremdeles evakuert etter skredet tirsdag. Lokalstyret jobber nå med å finne ut hvor folk skal bo, dersom fraflyttingen blir permanent.

 
Husrekke kan bli ekstra sikring

De 13 boenhetene som fremdeles er evakuert, kan bli ekstra sikring fram til mer permanent skredsikring kommer på plass.

Flere får flytte hjem

Etter grundige skredfaglige vurderinger opphever Sysselmannen deler av evakueringen.

Folkemøte skal gi svar

Sysselmann Kjerstin Askholt avventer skredekspertenes vurdering på om det er trygt å la folk flytte tilbake til Lia. Forhåpentligvis kommer svaret på folkemøtet klokken 20 i kveld.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!