Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Arbeiderpartiet svarer

Arild Olsen (37) er Arbeiderpartiets toppkandidat foran lokalvalget på Svalbard. FOTO: Christopher Engås

Arbeiderpartiet svarer

Arild Olsen er Arbeiderpartiets lokalstyrelederkandidat.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.09.2015 kl 12:49

Svalbardposten har stilt de fire toppkandidatene foran årets lokalvalg ni likelydende spørsmål.

1. Hva vil du gjøre konkret for å demme opp for tap av arbeidsplasser etter Store Norske?

Longyearbyen er avhengig av en god dialog med sentrale myndigheter for å finne løsninger som skal hjelpe oss i en omstilling. Vi må sikre offentlig eierskap der det er naturlig og vi må lytte til Longyearbyens befolkning og til bedriftene. Bedre rammevilkår lokalt og bedre kunnskap om tungvinte og vanskelige lovverk sentralt, slik at ny næring kan etableres. Arbeid til alle – er det viktigste for meg og AP – nå som før. Å ha jobb betyr å være herre i eget liv, - og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår er en forutsetning for et godt samfunn og for all utvikling.

2. Hva er det viktigste myndighetene kan gjøre for å bidra til omstilling i Longyearbyen?

Ved forrige Svalbardmelding gikk den rødgrønne regjeringen inn for fortsatt kulldrift. I forkant av meldingen ble lokalstyret og folk i Longyearbyen tatt med på råd. Fra dagens regjering legges det nå opp til et hastearbeid med ny Svalbardmelding. Det er viktig at vi nå har mot til å utfordre på både prosess og innhold mot den blå-blå regjeringen. Dagens lokalstyreleder har tatt til orde overfor sentrale myndigheter for en prosess som involverer lokalbefolkningen i langt større grad enn det nå legger opp til. Som kjent er hastverk lastverk, særlig i så viktige styringsdokumenter som dette.

Sittende lokalstyreleder og SAP har jobbet knallhardt for dialog og kunnskapsutveksling med sentrale myndigheter og LL har sendt søknad om omstillingsmidler over statsbudsjettet, herunder 100 millioner til utbygging av havna.

3. Hva vil du som lokalstyreleder gjøre for å være synlig og tale Longyearbyens sak?

En lokalstyreleder skal være ombudsmann for innbyggere og lokalstyrets «tillitsvalgte». Jeg vil jobbe for gode relasjoner med øvrige politikere, med innbyggere – og ikke minst med sentrale myndigheter. For å bli hørt må man sørge for god samhandling og godt omdømme – Det har vert en bevist strategi fra Sap i pågående periode og vise at vi har god kunnskap om helhetlig drift av samfunnet vårt. Det har vi lyktes med-Den jobben skal videreføres. Som lokalstyreleder vil jeg være synlig og tilstedeværende lokalt, men også pågående sentralt.

4. Finnes det etter ditt syn andre næringsmuligheter enn turisme og forskning det skal være mulig å satse på i Longyearbyen? Hvilke?

Det er det ikke opp til politikere å finne ut av. Det vi skal legge til rette for, er at nye næringer har forutsigbarhet i sine rammevilkår. Det må for eksempel være tomter til næringslivet i arealplaner, det må være forutsigbare strømpriser, saksbehandlingstiden må være minimal og det må være tilstrekkelig kompetanse i organisasjonen til å håndtere gode rammevilkår. Når det er sagt har SAP i samarbeid med næringskomiteen i Ap-sentralt jobbet ut en helhetlig næringsstrategi for Svalbard. Der vi ser på ulke mulige vekstområder.

5. Hvordan vil du håndtere en situasjon der folketallet synker, og avgiftspresset på den enkelte innbygger

øker?

Vi har gode tradisjoner med et godt budsjettarbeid i Longyearbyen lokalstyre. Det bør ikke overraske noen at Arbeiderpartiet er opptatt av de gode fellesskapsløsningene, der belastningen fordeles rettferdig basert på inntekt og betalingsevner.

6. Hvordan skal vi forsyne Longyearbyen med energi i fremtiden?

Det vi vet er at det tar ca. 15 år å prosjektere et nytt energiverk, og vi vet at energiverket vil gi oss lys og varme i ca. 25 år til. Det er uansett viktig at vi satser videre på arktisk kompetanse; og jeg ser frem til å se forskningsresultatene fra for eksempel CO2 lagringen og andre utredninger, som vil gi oss nye muligheter til å velge en hensiktsmessig og stabil energiforsyning til en fornuftig pris. Uansett fremtidig energi forsyning er det viktig at vi nå legger til rette for enøk tiltak, da særlig på fjernvarme siden slik at vi redusere forbruket og derav sikrere fremtidige behov.

7. Hva vil du gjøre for å sikre oppvekstkårene i Longyearbyen?

Det er viktig for meg at vi tar vare på kompetansen i oppvekstsektoren, men også legge til rette for ønsket kompetanseheving, samt at vi jobber for og ta ned turn-over, slik at vi er sikrer verdifull kompetanse videre inn i fremtiden. For meg er det også svært viktig å lytte til ledere, organisasjoner og foreldre når vi må sette oss ned å finne de beste løsningene lokalt. Arbeiderpartiet er opptatt av trivsel i barnehage og skole. En trygg skolehverdag med nulltoleranse for mobbing, er en forutsetning for å kunne lære. Og skal være en selvfølge for alle. I tillegg til forebyggende arbeid i skole og barnehager er det derfor viktig for AP at det finnes tilgjengelige idrett- og kulturtilbud som skaper aktivitet, inkludering, kontakt og vennskap. For at alle skal ha lik mulighet til å benytte tilbudene er det viktig å jobbe for lave brukerkostnader, rabatter, behovsprøvde friplasser og tiltak som Camp Svalbard.

8. Er det flere eller færre innbyggere i Longyearbyen om ti år? Begrunn svaret

Det er vanskelig å forutsi - kanskje er vi på samme nivå som idag? Vi vet hva kritisk masse er, men når ikke Svalbardmeldingen ikke setter tak på antall innbyggere i Longyearbyen, så kan heller ikke vi gjøre det. Arbeiderpartiet mener det er viktig å følge nøye med på utviklingen, også med tanke på hvordan fordelingen mellom norske og utenlandske bosettere, og tilpasse tiltak i henhold til utviklingen. Longyearbyen er vant til og takle demografiske utfordringer-og ut fra erfaring vil det være fornuftig og legge opp til en infrastruktur som lett kan omdisponeres, reduseres eller stenges helt uten store komplekse operasjoner og kostnader.

9. Hva er den viktigste enkeltsaken som du og ditt parti går til valg på? Og hvorfor?

Vi er det eneste sosialdemokratiske alternativet. Vi vil sikre offentlig eierskap på offentlige tjenester og vi er opptatt av trygge arbeidsplasser, gode lønns- og arbeidsvilkår, sosiale rettigheter og utjevning for de som oppholder seg i Longyearbyen er viktig. Vi tror på frihet, rettferdighet og fellesskapsløsninger; lokalt som nasjonalt. Et inkluderende, trygt, rettferdig og forutsigbart arbeidsliv er en absolutt nødvendighet for og sikke vekst og stabilitet.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Jaget bjørnene østover

Isbjørnbinna og de to ungene som ble observert rett utenfor Longyearbyen søndag morgen er nå drevet østover og vekk fra byen. Søndag ettermiddag avsluttet Sysselmannen aksjonen.

Sysselmannen lokaliserte isbjørnene i ett-tiden natt til lørdag og fikk drevet dem innover i Foxdalen ved hjelp av helikopter og snøskutere.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!