Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Åpner for nettsurfing på havet

Telenor vil ha en bredbåndsløsning nord for 75 grader nord. FOTO: Birger Amundsen

Åpner for nettsurfing på havet

Telenor vil at staten skal spleise på bredbåndsdekning via satellitt i havområdene rundt Svalbard. Trond Giske er avventende.

Tekst:

Publisert:

Det skjer stadig mer på havet i nord. Fiskere, cruisebåter og offshorenæringen baner seg lenger og lenger inn i Arktis. Dette fører med seg et økt behov for å kommunisere via bredbånd.

– I dag er det ikke mulig, sier kommunikasjonsdirektør Jørgen Thaule i Telenor Satellite Broadcasting (TSBC).

Sammen med Norsk Romsenter har de opprettet prosjektet «Arktisk satellittkommunikasjon» (ASK) for å utrede mulighetene for å bygge ut bredbånd i nordområdene.


Stopper i nord

Problemet i dag er at store deler av Arktis ikke er dekket av de geostasjonære satellittene som gjerne brukes til kommunikasjon. Dette er satellitter som er knyttet til et fast punkt ved ekvator og roterer i samme fart som jorda. Det gir stabile forhold, men ulempen er at signalene ikke kan bære datainformasjon lenger enn 75 grader nord.

Telenor Svalbard søkte i mai Sysselmannen om lov til å sette opp en parabolantenne på Isfjord radio. Det har de fått tillatelse til. Antenna skal brukes til å forske på bedre utbredelse av bølgesignaler i nordområdene.

Men enn så lenge er den mest lovende løsningen for maritimt bredbånd å sende opp to nye satellitter i høyelliptisk polar bane. Det er nok til å gi kontinuerlig dekning, og båter som seiler ut av dekningsområdet til den geostasjonære satellitten vil få en sømløs overgang.

– Hvor mye vil dette koste?

– Ut fra dagens priser på satellittmarkedet, vil det komme på om lag 3 milliarder kroner, sier Thaule.

Målet med ASK er å finne ut om en slik investering kan lønne seg. Men regninga må uansett det offentlige være med å betale, mener Thaule i TSBC.


Giske avventer

Den regninga er ikke nærings- og handelsminister Trond Giske klar til å ta ennå.

– Regjeringen vil aktivt vurdere hvordan norske behov for satellittkommunikasjon i nordområdene best kan ivaretas. Hvordan slike eventuelle løsninger skal finansieres er foreløpig ikke avklart, sier Giske.

I april lanserte han stortingsmeldingen «Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte». Der pekes det på at bredbåndsdekning i Polhavet bare var av teoretisk interesse for få år siden, i og med at få skip våget å utfordre de enorme ismassene nord for 80 grader. I dag fiskes det jevnlig lenger nord for dette.

Giske har tro på at rombaserte systemer er veien å gå.

– Dette er ofte også kostnadseffektive løsninger, sier Giske.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Kansellerte på nytt

I dag kom det ett postfly til Longyearbyen, det første siden fredag. Dagens ekstrafly er nå kansellert, noe som blant annet får konsekvenser for Svalbardposten.

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!