Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

90 dager betinget fengsel for Bjørn Fjukstad

Driftsingeniør Bjørn Fjukstad fikk sin dom forkynt i dag etter dødsulykken i Svea Nord-gruva i 2005. FOTO: Birger Amundsen

90 dager betinget fengsel for Bjørn Fjukstad

Driftsingeniør Bjørn Fjukstad ble fredag dømt til 90 dagers betinget fengsel og 30.000 kroner i bot i Nord-Troms tingrett for overtredelse av arbeidsmiljøloven. Statsadvokaten vurderer å anke dommen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.12.2008 kl 11:20

Bjørn Fjukstad var ansvarlig driftsingeniør i Svea Nord 3. juli 2005 da en mann omkom og ti andre besvimte da oksygenfattig luft strømmet inn i gruvestollen. Aktor la ned påstand om 90 dagers fengselsstraff da saken ble avsluttet i Nord-Troms tingrett 18. januar, og var i samsvar med tiltalebeslutningen.

Alvorlig feilvurdering
I dommen skriver tingrettdommer Harald Tore Roaldsen: «Tingretten finner at Fjukstad har opptrådt grovt uaktsomt ved at det foreligger en kvalifisert klanderverdig opptreden. Ut fra hans stilling, ansvarsområde og det faktagrunnlag som var tilgjengelig, hadde han en selvstendig plikt til å forsikre seg om at det aktuelle område i CT-4 hadde forsvarlig luftkvalitet. Fjukstad kan i betydelig grad bebreides for ikke å ha lest arbeidsplanen. For retten fremstår det nærmest som selvsagt at Fjukstad satte seg inn i planen, og gjorde det nøye. Fjukstad var ansvarlig for å koordinere den daglige drift med stiger på arbeidslaget.»

Vurderer anke
Statsadvokat Torstein Hevnskjel, som var aktor under behandlingen i Nord-Troms tingrett, er fornøyd med rettens lovanvendelse men synes at dommen på 90 dager betinget fengsel er for mild.
– Vi må vurdere om vi skal anke straffeutmålingen. Det er lite domspraksis på slike saker, derfor vil det være viktig å få den prøvd for høyere rettsinstans enn tingretten, sier Hevnskjel.

Kunne vært unngått
I dommen legger retten også til grunn at dersom det hadde blitt foretatt målinger av luftkvaliteten i CT-4-stollen før gjennomslag ville ulykken vært unngått: «Fjukstad skulle ha iverksatt målinger i dagene før gjennomslaget og foretatt målinger i CT-4 helt frem til gjennomslagsøyeblikket.» Slike undersøkelser kunne vært gjort forholdsvis enkelt ved å sende inn en person med måleutstyr, heter det i dommen.

Ingen skjødesløs person
I vurderingen av straffeutmålingen skriver tingrettdommeren: «Retten kan ikke se at individualpreventive hensyn bør tillegges særlig vekt ved straffeutmålingen. Etter en forholdsvis omfattende bevisførelse, er det ikke grunnlag for å karakterisere Fjukstad som en generelt uforsiktig eller skjødesløs person i forhold til sitt ansvar som driftsingeniør. Tvert om fremstår han som en seriøs og kunnskapsrik fagmann. Det har fremkommet opplysninger om samarbeidsproblemer mellom Fjukstad og enkeltpersoner, og at han ved enkelte anledninger skal ha opptrådt egenrådig. Det har imidlertid ikke fremkommet opplysninger som tilsier at Fjukstad tidligere har gått på akkord med sikkerheten i gruva.»

Alvorlig feilvurdering
Og videre: «Det ble begått en alvorlig feilvurdering ved å gi klarsignal til gjennomslag uten at målinger var foretatt. Fjukstad overså klare signaler om at luftkvaliteten var dårlig og satte seg heller ikke inn i den arbeidsinstruks som var utarbeidet for gjennomslaget. På denne måte satte han liv og helse i fare. Bare tilfeldigheter gjorde at ikke ytterligere menneskeliv gikk tapt. Av allmennpreventive hensyn må det reageres overfor tilsidesettelse av sikkerhetstiltak i en bransje hvor skadepotensialet er stort ved sikkerhetssvikt.»

Forsvarer er fornøyd
Bjørn Fjukstad vil ikke kommenter dommen overfor Svalbardposten, men viser til sin forsvarer Erling O. Lyngtveit.
– Vi synes at tingretten har foretatt en grundig gjennomgang av saken og ser med tilfredshet at de har drøftet og vektlagt de ting som vi var interessert i å få fram. Straffeutmålingen noteres vi oss også med tilfredshet. Fjukstad påtok seg ansvar for det som hadde skjedd allerede i første politiavhør, men slik saken ble vinklet fra påtalemyndigheten syntes vi det ble for unyansert, det var derfor vi ønsket en rettslig beslutning, sier Lyngtveit.
– Vil dommen bli anket?
– Nei, det er ikke aktuelt, svarer Lyngtveit.
Bjørn Fjukstad er i tillegg ilagt 10.000 kroner i saksomkostninger.

Les hele dommen her

Siste nytt i Nyheter

Leteaksjonen er avsluttet

Sysselmannen fikk melding om skred nederst i Longyearbreen kl. 13.53. Etter noen timers søk i skredet er leteaksjonen nå avsluttet.

Skredøvelse søndag

Tidlig søndag ettermiddag skal den årlige skredøvelsen gå av stabelen i nærområdet til Longyearbyen.

En merkedag for frøhvelvet

Frøporsjonene som ble hentet ut fra frøhvelvet i 2015, etter at genbanken i Aleppo i Syria ble ødelagt, kommer tilbake for ny sikkerhetsoppbevaring.

 
Nordpol-flyene vil tilbake

Til tross for fjorårets trussel om flynekt, ønsker russerne å fly til Barneo via Longyearbyen også i vår. Nå er de i dialog med luftfartsmyndighetene.

Krigshelten skal ikke glemmes

Kaptein Trond Vigtel ofret sitt liv for Svalbards frihet, og lokalbefolkningen ønsket at hans grav ble i Longyearbyen.

Jubilerer med solid trøkk

Longyearbyen sykehus er 100 år.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!