Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Smånytt fra Arktis

Klager på frist i gebyrsaken

Publisert: 18.02.2015 kl 15:03

I den såkalte «gebyrsaken» fant Kommunal- og regionaldepartementet at Longyearbyen lokalstyres (LL) gebyrsatser for tilknytning til vei var ugyldige og dermed ulovlige. LL startet i fjor en prosess med å lage nytt gebyrregulativ og tilbakebetale virksomheter for mye innbetalt gebyr under regimet som ble funnet ulovlig. En frist på tre år på sakene ble satt som foreldelsesfrist, da dette er praksis i foreldelsesloven.

Men entreprenøren Sandmo & Svenkerud AS ønsker ikke å godta denne fristen uten rettslig sverslag. Gjennom Kluge Advokatfirma krever de at skade som følge av feilaktige gebyrsatser betalt inn før foreldelsesfristen som LL har satt, også blir erstattet. I et brev til LL skriver advokatfirmaet: «Siden den skadevoldende handlingen er uaktsom myndighetsutøvelse fra lokalstyrets side, vil et erstatningskrav foreldes først tre år etter at Sandmo & Svenkerud fikk nødvendig kunnskap om skaden».

Vedlagt i brevet er kopi av fakturaer på nesten 8,6 milliioner kroner tilbake til 2005 som selskapet mener hører inn i sakskomplekset.

« Vis alle notiser

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!