Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Smånytt fra Arktis

Brannbil, dosing og høy gjeld

Publisert: 21.11.2013 kl 12:56

Oppgraderer for 273,5 millioner kroner

I perioden 2014-17 vil det bli gjennomført vedlikehold for 88,4 millioner kroner på energiverket. Dessuten blir det utført oppgraderingstiltak for 69,4 millioner kroner. Dette blir finansiert ved fond slik at det ikke øker strømprisen.

De neste to årene vil det i tillegg bygges renseanlegg ved energiverket til en kostnad av 115,7 millioner kroner, som blir finansiert ved statstilskudd.

Slaggdeponi ved Gruve 3

Et nytt deponi for slagg og aske fra energiverket skal opprettes ved Gruve 3. Prosjektet er en følge av avfallsplanen og krav fra Miljødirektoratet. 500.000 kroner er satt av i budsjettet for 2014.

5 millioner for brannbil

En ny brannbil til 5 millioner kroner er bestilt for å tilpasses høyere bygningsmasse i Longyearbyen, altså hus med tre etasjer. Bilen leveres våren 2014.

Ny havnebåt bestilt

Havnebåten som skal bringe Kystverkets lostjeneste til lospliktige båter er bestilt til en sum av 16,5 millioner kroner. Det er satt av 8,5 millioner kroner til dette i budsjettet for 2014, resten ble betalt i 2013.

Elveløpet i Endalen skal doses

Endalselva skal muligens legges om slik at den ledes utenfor Isdammen. Dette er på grunn av flomsikring og problemer med sedimenter i drikkevannskilden. Prosjekteringen er allerede i gang, og skal lede fram til en anbefaling i 2014. 2,2 millioner kroner er satt av til dette med utgangspunkt i at elva legges om.

Bykaia får ny fendring

Det er satt av 3,05 millioner kroner til ny fendring av Bykaia. Den nye fendringen vil gi lengre levetid til selve kaia siden den da ikke vil være like utsatt for støt fra store skip. Planlagt oppstart er mai 2014.

Ny stikkrenne ved SSU

Det er budsjettert med 150.000 kroner til ny stikkrenne for Steintippelva ved SSU.

Mer spesialundervisning

Blant nyankomne grunnskolebarn viser det seg å være flere med behov for ekstra oppfølging eller spesialundervisning på Longyearbyen skole. I budsjettet for 2014 er derfor ressursen til spesialundervisning økt.

LED-lys gir innsparinger

Som følge av overgang til LED-veibelysning er det store reduksjoner i utgiftene til strøm til gatelys. Strømforbruket er gått ned nesten 58%.

Ikke fond for veivedlikhold

I 2014 er det ikke budsjettert med vedlikeholdsfond til veier. Pengene som er satt av går til vanlig vedlikehold sommer og vinter, men ikke til utbedring av eksisterende veier. Administrasjonsutvalget valgte å ikke øke veigebyret for å dekke inn dette. For personbiler på Svalbard er veigebyret 1,57 ganger høyere enn årsavgiften på fastlandet.

Gjeldsbyen Longyear

Innbyggere i Longyearbyen vil fra neste år ha en gjeld på 109.220 kroner per innbygger. Det er nesten dobbelt så mye som i fjor.

Til sammenligning hadde Tromsø kommune en gjeld på 60.747 kroner per innbygger, og på landsbasis uten Oslo lå det på 44.301 kroner. Økningen skyldes hovedsakelig et lån på 69.4 millioner kroner til tiltak på energiverket i henhold til tilstandsanalysen, samt et lån på 16,3 millioner kroner til havneformål.

« Vis alle notiser

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!