Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Smånytt fra Arktis

Brubygging

Publisert: 06.10.2016 kl 15:08

Tre år etter at Longyearelva sørget for at brua på Museums­veien falt i elva, slik at denne måtte erstattes, er det klart for å begynne arbeidet med å erstatte ei ny bru over samme elv.

I møte i teknisk utvalg (TU) tirsdag denne uken orienterte sjef for teknisk sektor, Kjersti Olsen Ingerø, om tilstanden til brua på Melkeveien.

– Kulverten er i ferd med å ryke, og det er planlagt å skifte ut elvekryssingen i 2018. Nå vil administrasjonen vite hva vi skal inkludere i prosjekteringen, sa hun.

Leder i TU, Robert Nilsen (V) ønsket at utredningen tar for seg hvorvidt det er nødvendig med fire elvekryssinger i byen, eller om det holder med færre. Nilsens partikollega Anne Line Pedersen ønsket å få utredet muligheten for å gjøre brua på Museumsveien om til ferdselsvei forbeholdt myke trafikanter når den nye elvekryssingen står ferdig.


Rubinovertakelse

Publisert: 06.10.2016 kl 15:08

LNS fikk denne uken lisens for drift av rubingruven Aapalluttoq på Grønland, etter å ha kjøpt opp konkursboet til True North Gems Greenland. LNS var del av konkursen med sju prosent av aksjene i selskapet, men det var det canadiske selskapet True North Gems som hadde den største eierposten.

– I utgangspunktet taper man penger på en konkurs, men jeg tror vi kommer til å ta det inn igjen på sikt, sier administrerende direktør i LNS Frode Nilsen til High North News.

Det er opprettet et nytt selskap, heleid av LNS, som innehar lisensen og skal drifte rubinforekomsten på Grønland. Nilsen håper at arbeidet med gruven kan komme i gang før vinteren setter inn.

Datterselskapet LNS Spitsbergen har vært involvert i å bygge infrastruktur for rubingruven på Grønland tidligere.


Kork til kunst

Publisert: 06.10.2016 kl 15:07

«Lokal kunst og produksjon i Longyearbyen og Svea» heter det nye området som skal prioriteres når korkpenger skal deles ut. Dette kommer i tillegg til de vedtatte satsingsområdene flerkulturelle aktiviteter, kulturnæring og flerbrukstankegang, og tiltak på tvers av aldersgrupper og aktiviteter.

Overskuddet fra Nordpolet for 2015 er på 5.422.477 kroner, en nedgang på nesten 350.000 kroner fra året før. Av årets overskudd skal 2,9 millioner kroner deles ut til ulike formål etter søknad. Av resten skal 1,8 millioner kroner brukes til betjening av lån på kulturhuset, og drøyt 700.000 kroner skal settes inn på korkpengefondet.


Bok om Sverdrup

Publisert: 06.10.2016 kl 15:06

Det dramatiske livet til Einar Sverdrup (1895-1942) er tema for boka «Kongen av Spitsbergen». Torsdag lanseres boka i Longyearbyen.

Ved Huset står en bauta til minne om Sverdrup, som var direktør for Store Norske Spitsbergen Kullkompani da han falt i kamp i Isfjorden 13. mai, 1942. Da han falt ledet Sverdrup Operasjon Fritham fra ekspedisjonsskipet «Isbjørn». Målet var å sikre gruveanleggene på Svalbard mot tysk overtagelse. «Isbjørn» ble senket av tyske fly.

Svein Sæter er forfatter av «Kongen av Spitsbergen», og boka er basert på dagbøkene som Einar Sverdrup skrev fra han kom til Longyearbyen i 1922 til sin død i 1942.


Isbjørnskyting videre

Publisert: 06.10.2016 kl 14:41

9. august ble en isbjørn skutt av en russisk forsker på Forlandet. Saken er etterforsket av Sysselmannen, men er ennå ikke avgjort.
Mandag sa assisterende sysselmann Berit Sagfossen at saken fremdeles lå hos henne, men at den skulle sendes over til Troms og Finnmark statsadvokatembeter denne uken.
– Hvorfor har det tatt så lang tid?
– Det har vært mye annet å gjøre. Da har jeg ikke klart å prioritere denne saken, svarer Sagfossen.
Hun har tidligere fortalt at da forskerne oppdaget bjørnen, var den omtrent 130 meter unna teltleiren deres. En av forskerne avfyrte et skremmeskudd med signalpistol, før en annen forsker fyrte av to skudd med rifle. Bjørnen ble skadet og la på svøm. Etter kort tid døde den av skadene. Den ble deretter fraktet i land av forskerne.


Unis søker om forlengelse

Publisert: 30.09.2016 kl 07:59

Unis ønsker å søke Sysselmannen om forlenget bruk av den midlertidige feltstasjonen Bjørnehiet i Rijpfjorden på Nordaustlandet og ber derfor om et møte. De søkte i fjor om fem års bruk, men fikk bare innvilget ett år. De skriver i søknaden at de har et sterkt ønske om å forlenge tidsperioden for tillatelsen og viser spesielt til en prosjektsøknad til Norges Forskningsråd der de ønsker å bruke denne feltstasjonen våren 2018. Dette er et prosjekt som bygger på ettårige intensivmidler som ble gitt til å kartlegge små organismer som lever inne i selve sjøisen. Stasjonen er hittil kun brukt av forskere med mye svalbarderfaring, og Unis sier de har vært ekstra påpasselige med sikkerheten.


NVE bekrefter snøskredvarsling

Publisert: 30.09.2016 kl 07:59

Longyearbyen Lokalstyre, ved teknisk sjef Kjersti Olsen Ingerø, har etterlyst en skriftlig bekreftelse fra NVE på vinterens snø- og flomskredvarsling. Fungerende regionsjef i NVE, Knut Aune Hoseth, svarer i brev den 15. september at NVE vil ta ansvar for snø og flomskredvarsling i Longyeardalen kommende vinter.

NVE viderefører en regional snøskredvarsling på Svalbard på linje med praksis i utsatte områder på fastlandet.

– Vi vurderer at lokal snøskredvarsling mot utsatt bebyggelse i Longyearbyen må bli et lokalt ansvar etter kommende sesong, slik praksis også er på fastlandet, heter det i brevet fra NVE.

For kommende vinter vil varslingsperioden for den regionale snøskredvarslingen i området Nordenskiöld Land være fra 1. desember til 31. mai 2017. NVE tar denne vinteren også ansvar for lokal snøskredvarsling og sørpeskredvarsling for området Longyearbyen i perioden 20.oktober til 20. juni 2017.


Statsrådsbesøk

Publisert: 29.09.2016 kl 11:17

Klima og miljøminister, Vidar Helgesen (H) kommer til Svalbard 7. til 9. oktober. Tre dager med tett program venter statsråden som kommer hit for aller første gang.

På programmet står møte med Sysselmannen, Longyearbyen lokalstyre (LL), Svalbard Satellite Station (Svalsat) og besøk til Frølageret. Lørdagen flyr statsråden til Ny-Ålesund og får en byvandring med en representant for Kings Bay AS og et besøk til Zeppelin­observatoriet, Statens kartverks stasjon og Sverdrupstasjonen med orientering fra Norsk Polarinstitutt (NP). Sammen med klima- og miljøministeren kommer ekspedisjonssjef Hæge Andenæs og seniorrådgiver Svein Tore Halvorsen.


Beindumping

Publisert: 29.09.2016 kl 11:16

Huset AS får tillatelse av Sysselmannen til å dumpe bein av okse og reinsdyr som har blitt brukt til koking av kjøttkraft. Avfallsanlegget ønsker ikke å ta imot avfallet, så derfor er avfallet oppbevart på et fryselager. Sysselmannen tillater at bein kan dumpes i Adventfjorden to ganger om sommeren, maks 40 kilo per gang. Dumpingen skal skje midtfjords og på en dybde på mer enn 20 meter. Tillatelsen gjelder for 2016 og 2017.


Avviser søknad

Publisert: 29.09.2016 kl 11:16

Longyearbyen Lokalstyre (LL) søker om å sette opp en ny trafo i NF-område i Adventdalen, i tillegg til høyspentstolper langs vei 414. Sysselmannen ber om begrunnelse for hvorfor tiltaket må gjennomføres før ny arealplan er vedtatt, og hevder at tiltaket er i strid med flere punkter i den foreslåtte arealplanen. Den omsøkte trafoen og deler av høyspentstolpene vil bli liggende innenfor sikringssonene til automatisk fredete kultuminner der det kreves tillatelse fra Riksantikvaren. I tillegg vil den bli liggende innenfor skutertraseen som er regulert inn i plankartet. Den planlagte stolperekken vil bli liggende innenfor nedslagsfelt for drikkevann der det kun er tillatt tiltak som er nødvendig for drift og vedlikehold.


Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!