Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Smånytt fra Arktis

Toppkokk-besøk

Publisert: 13.10.2016 kl 10:06

Gruvelageret i Sverdrupbyen har topp kvalifiserte folk på besøk fredag og lørdag denne uken. Sebastian Lopez og Robert Sandberg har erfaring fra det svenske kokkelandslaget og blant annet de norske topprestaurantene Frantzen og Maaemo.

Gruvelageret opplyser ikke hva de som bestiller bord skal få å spise, men nøyer seg med å skrive at det blir en «eksepsjonell middagsopplevelse».


Dårlige kanner

Publisert: 13.10.2016 kl 10:05

Sysselmannen var i sommer på Kapp Koburg på Kongsøya i Nordaust-Svalbard naturreservat, hvor både de og Norsk Polarinstitutt har fueldepot. Ved Norsk Polarinstitutts depot fant de seks eller sju jerrykanner i dårlig stand. Kannene var hverken merket med tilhørighet eller innhold. Sysselmannen lot kannene stå igjen, og ber i et skriv NP sjekke om de kan være deres. Om så, ønsker Sysselmannen at de blir fjernet så fort som mulig.

NP svarer at også de så kannene da de var på sitt depot i august. Side de også var usikre på hvem som eide dem, lot også de dem stå igjen. De har ettertid funnet ut at de tilhører et av NPs forskningsprosjekter, og planlegger å hente dem ut i juli neste år.


Har strammet opp

Publisert: 13.10.2016 kl 10:04

Det var Unis som eide radarinstallasjonen på Gruve 7-fjellet som et reinsdyr ble sittende fast slik at det døde tidligere i sommer. Årsaken var manglende sikring av tauverk på installasjonen. I et brev til Sysselmannen beklager Unis at dette kunne skje. De viser også til at de har sikret alle barduneringspunkter og løse tauender. De skal også undersøke muligheten til å sikre barduneringspunktene ytterligere.


Rot-eksport

Publisert: 13.10.2016 kl 10:04

Det er i utgangspuktet ulovlig å føre drivtømmer bort fra Svalbard, men Sysselmannen kan gi tillatelse. Det får Martin Herrmann som får ta to røtter til fastlandet. Røttene skal gis som gaver i Norge og Tyskland. Sysselmannen skriver i tillatelsen at utførselen av de to røttene ikke vil ha påvirking på praktisk nytte eller visuell opplevelse av tømmer på Svalbards strender.


Dekning på Isfjord radio

Publisert: 13.10.2016 kl 10:03

Telenor startet før helga en ny basestasjon på Isfjord radio. Det betyr at både nye (4G) og gamle (GSM) mobiltelefoner vil ha dekning i en radius på om lag 30 kilometer fra stasjonen, litt avhengig av siktforholdene.

– Det har ikke vært dekning på stedet tidligere. Nå kan folk på kurs og konferanser på Isfjord Radio bruke mobilnettet. I tillegg vil det bety noe for sikkerheten for de som bruker stasjonen som utfartsmål på snøskuter, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

Det er kun Telenor-kunder som kan benytte signalene fra den nye basestasjonen fullt ut. For kunder hos andre mobiloperatører vil nødnummeret 112 fungere.


Revisjon i Gruve 7

Publisert: 13.10.2016 kl 08:44

Miljødirektoratet har varslet at de ønsker å gjennomføre en revisjon av Store Norske Gruve 7, med spesiell vekt på utslipp til luft og vann, avfallshåndtering, beredskap mot akutt forurensing og drift/vedlikehold av prosesser og utstyr. Dette gjør miljødirektoratet for å vurdere om HMS-arbeidet fungerer tilfredstillende på arbeidsplassen. Planen var å gjennomføre revisjonen i løpet av høsten.


Dekker ikke russisk sykehus

Publisert: 13.10.2016 kl 08:42

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) vil ikke betale for at Trust Arktikugol får økte utgifter som følge av at deler av helselovgivingen blir gjort gjeldende på Svalbard fra oktober i fjor.
Trust Arktikugol søkte i vår om å få dekket 1 million kroner over Svalbardbudsjettet for helsetjenesten ved sykehuset i Barentsburg.
I et brev til Trust Arktikugol, sendt via Justisdepartementet, skriver HOD at kostnadene må dekkes av den som er ansvarlig for virksomheten.


Spørsmål til statsråden

Publisert: 13.10.2016 kl 08:41

Stortingspolitiker Frank Bakke-Jensen(H) har sendt skriftlig spørsmål til næringsminister Monica Mæland(H) etter Svalbard-

postens oppslag sist uke om nye festeavtaler som setter en stopper for nye næringsbygg i Longyearbyen. Sparebank1 Nord-Norge gir ikke byggelån fordi de hevder at leieavtalene begrenser omsetteligheten på disse tomtene.

«Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til næringsministeren: Når ser næringsministeren for seg at man kan få avklart de nye leieavtalene på Svalbard?», spør finnmarkspolitiker Jensen.


Søker penger til prosjekt skolemat

Publisert: 13.10.2016 kl 08:34

FAU ved Longyearbyen skole søker Svalbards Miljøvernfond om 50.000 kroner til prosjekt skolemat for ungdoms-skolen og videregående trinn. Prosjektet har en total kostnads-ramme på 640.000 kroner. Det er også søkt om 159.300 kroner fra Gjensidigestiftelsen.

– En stor del av skolematen skal lages av mat som ellers hadde blitt kastet, eller av mat som er til overs fra restaurant eller servering. Å gi ungdommen skolemat gir klart en gevinst i skolemiljø, kulturelt og er bra for sosial integrering, opplyser FAU- leder André Jenssen i søknaden.

Det blir også opplyst i søknaden at Gjensidigestiftelsen ser positivt på prosjektet.


Ber om midler til prosjektstilling

Publisert: 13.10.2016 kl 08:33

Prosjektleder for Svalbard Folkehøgskole, Espen Klungseth Rotevatn, søker Svalbards Miljøvernfond om penger til å ansette en konsulent i 50 prosent stilling som skal jobbe med forprosjekt for opprettelse av folkehøgskole på Svalbard.

«Svalbard folkehøgskole skal tuftes på bærekraftig naturforvaltning, arktisk kompetanse, og utvikling av personlig engasjement i forhold til de miljøutfordringer vi står overfor. Vi forventer en stor miljøgevinst i form av holdningsdannelse og engasjement ved hvert år å gi 80-100 ungdommer opplæring, innsikt og egne opplevelser i Svalbardnaturen», heter det i søknaden.

– Vi ser for oss at folkehøgskolen kan bidra inn i konkrete miljøprosjekt på Svalbard, som for eksempel strandrydding, gjenbruk, ulike opplegg for barn og unge, hjelpe til med restaurering av kulturminner eller annet, skriver Klungset i søknaden.

Et interimstyre for Svalbard Folkehøgskole ble opprettet 6. juni i år.

Det skal sendes en søknad til Kunnskapsdepartementet med søknadsfrist 1. april. Totale prosjektkostnader er på 289.500 kroner. Det blir søkt om 219.500 kroner av Svalbards Miljøvernfond til å kunne ansette en konsulent i deltidsstilling som skal drive prosessen med utarbeidelse av en slik søknad.


Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!