Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Strengere å ferdes i vest

Her i Virgohamna ble det innført ferdselsforbud i 2000, men det er mulig å søke Sysselmannen om dispensasjon til å besøke stedet. Sysselmannen foreslår nå samme ordning for Trollkjeldane i Bockfjorden. Her i Virgohamna mener man bør se på muligheten for en fysisk tilrettelegging her å hindre at kulturminner blir tråkket i stykker. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Strengere å ferdes i vest

Sysselmannen foreslår, skovask, gangbane i Virgohamna, et nytt fuglereservat og nye krav til reisearrangører for å passe på natur- og kulturverdier på Vest-Svalbard.

Tekst:

Publisert:

I 2009 ga Miljøverndepartementet Sysselmannen i oppdrag å lage forvaltningsplaner for verneområdene på Svalbard i prioritert rekkefølge. Først ut var forvaltningsplanen for Øst-Svalbard. Nå er det Vest-Svalbard som står for tur. Forvaltningsplanen omfatter de tre nasjonalparkene Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen.

– Vanligvis inneholder en forvaltningsplan to viktige elementer. Det ene er hvordan vernebestemmelsene skal bli praktisert og tolket, for å skape større forutsigbarhet for alle parter. Planen skal si noe om hva slags bruk som er aktuell og hvordan bruken kan være uten å skade verneverdiene. Det andre viktige elementet er en liste over tiltak det kan være viktig å gjennomføre. Det kan gjelde informasjon eller tilrettelegging, sier miljøvernsjef Knut Fossum hos Sysselmannen.

Planen som nå er ute på høring inneholder begge deler, i tillegg til opplysninger om blant annet sårbare områder, arter og ulike brukerinteresser.

Krav til retningslinjer
På lik linje med sårbare steder på Øst-Svalbard, foreslår Sysselmannen at det blir krav til at reisearrangører utarbeider stedsspesifikke retningslinjer for ni sårbare lokaliteter på vestsiden av øygruppa: Ytre Norskøya, Sallyhamna, Smeerenburg, Signehamna, Fjortendejulibukta, Fuglehuken, Ahlstrandhalvøya/Fleur de Lyshamna/Bambsebu, Gnålodden og Gåshamna.

– Slike retningslinjer betyr ikke at det er reiselivet som skal bestemme hvordan områdene brukes, men retningslinjene ansvarliggjør hvordan turoperatørene ferdes i sårbare områder. Det gjøres i stedet for å lage et veldig detaljert regelverk. Retningslinjene skal være faglig fundert, og Sysselmannen skal føre tilsyn med at retningslinjene og bruken ivaretar verneverdiene, sier Fossum.

Planlegger inngrep
På noen av de mest besøkte stedene på Nordvest-Spitsbergen planlegger Sysselmannen å gjøre inngrep for å hindre videre erosjon og slitasje. Dette gjelder blant annet ved hytta Texas Bar i Liefdefjorden, der Sysselmannen foreslår å tilrettelegge med trappeavsatser eller sti for å hindre erosjon som følge av folk som går til og fra hytta.

– Et annet alternativ vil være anbefalinger med informasjon om hvor folk bør gå, sier miljøvernsjefen.

I Virgohamna mener Sysselmannen man bør se på muligheten for en fysisk tilrettelegging i form av en opphøyet gangbane for å hindre at kulturhistoriske gjenstander blir tråkket i stykker.

– Både i Virgohamna og på Gravneset i Magdalenefjorden er det allerede tiltak som informasjonsskilt, markeringer av hvor du skal gå eller begge deler. I Virgohamna ser vi at det er veldig synlig slitasje på terrenget. Så blir spørsmålet hva vi skal gjøre for at det ikke skal bli verre. Vi har ikke den endelige løsningen på det, men det er noe som må vurderes, sier Fossum.

Gravfeltet på Gravneset i Magdalenefjorden er i dag sperret av. Sysselmannen vurderer å åpne en 100 meter lang sti som gjør at folk kan få se gravfeltet.

Strengere ved kilder
De varme Trollkjeldene sør for Bockfjorden ligger i to timers gangavstand fra nærmeste ilandstigningssted med båt. De er ifølge planforslaget de eneste av sin art i Norden, og faller inn under flere vernekriterier. På et lite område rundt kildene finnes også den høyeste konsentrasjonen av rødlistede karplanter på Svalbard. Sysselmannen ønsker å innføre ferdselsrestriksjoner ved kildene, men at folk fremdeles skal kunne oppleve dem om de søker Sysselmannen om tillatelse. Systemet de foreslår er det samme som benyttes for Virgohamna i dag.

Rengjøring mot planter
Turister, guider og forskere som ferdes rundt på Svalbard tar med seg frø under sko og i klær. En undersøkelse fra 2008 viste at det under skoene til 259 reisende som ble kontrollert, ble funnet 1.019 frø. 53 arter ble identifisert og 26 prosent av frøene spirte i et simulert Svalbard-klima.

For å hindre at uønskede arter får etablere seg her, ønsker Sysselmannen å ha mulighet til å innføre regler om rengjøring av sko, klær og utstyr. Før de innfører regelverket må det ifølge planforslaget gjøres et grundig forarbeid for å se hvilke tiltak som vil ha best effekt med hensyn til lokale forhold og trusler.

Det er 15 eksisterende fuglereservater i de tre nasjonalparkene. I tillegg foreslår Sysselmannen et nytt fuglereservat i Liefdefjorden. Bakgrunnen er et rikt fugleliv med 23 arter. Samtidig rapporterer reiselivet at øyene og holmene blir mye besøkt, spesielt Andøyane.

Sysselmannen foreslår også å utvide Blomstrandhamna fuglereservat i Kongsfjorden til også å gjelde Indre Breøya som tidligere var dekket av Blomstrandbreen. Felles for alle fuglereservatene er at det er ferdselsforbud i perioden fra 15. mai til 15. august.

Høringsfrist 1. november
Planforslaget ble lagt ut til høring i sommer. I arbeidet med planen satte Sysselmannen ned tre arbeidsgrupper som alle fikk komme til orde. En for forskning og utdanning, en for lokal bruk og en for reiseliv. Høringsfristen for planforslaget er 1. november.

– Etter det skal vi oppsummere høringsuttalelsene og eventuelt gjøre endringer i planforslaget på bakgrunn av dem. Så sendes forvaltningsplanen til Miljødirektoratet som skal godkjenne den, sier Fossum.

Målet er at planen skal være ferdig godkjent i løpet av neste år.

Arbeidet med planen har tatt lengre tid enn planlagt. Både miljøvernsjef og saksbehandler hos Sysselmannen er skiftet ut under arbeidet.

Se bildet større

Miljøvernsjef Knut Fossum hos Sysselmannen. FOTO: Geir Barstein

Se bildet større

Smeerenburg på Amsterdamøya i Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark var hovedbasen for nederlandsk hvalfangst på 1600-tallet. Stedet er ett av ni hvorSysselmannen vil kreve at turoperatører må få godkjent stedsspesifikke retningslinjerfor å besøke. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Se bildet større

Det er mange som besøker hytta Texas Bar, og det er stor slitasje på stien opp til hytta. Sysselmannen vurderer tiltak. FOTO: Hilde Røsvik

Endringer i forskriften

I forbindelse med forvaltningsplanen for nasjonalparkene på Vest-Svalbard, mener Sysselmannen at verneforskriften bør endres på flere punkter. Blant annet disse:
Krav til organisert turopplegg med stedsspesifikke retningslinjer ved ni lokaliteter (se sak).
• Ferdselsforbud ved Trollkjeldane uten tillatelse fra Sysselmannen.
• Forbud mot å slippe ut kloakk og gråvann fra skip eller andre fartøy nærmere enn 500 meter fra land.
• Sysselmannen kan i forskrift fastsette bestemmelse om rengjøring av fottøy, klær og utstyr for å hindre spredning av plantearter.
• Utvidelse av Blomstrandhamna fuglereservat til også å omfatte Indre Breøya.
• Opprettelse av Liefdefjorden fuglereservat. Dette omfatter Andøyane, Stasjonsøyane, Måkeøyane, Lernerøyane og Hesteskoholmen med tilliggende holmer.
• Det blir tillatt å ferdes med kajakk og andre ikke-motoriserte fartøyer på sjøen innenfor grensene av Kongsfjorden fuglereservat, Ved Prins Heinrichøya og Mietheholmen og Boheman fuglereservat etter nærmeste farbare rute langs kystlinjen. Dette for å unngå å sette padlere i fare ved å kreve at de må padle 300 meter utenfor den ytterste øya i områdene.
• Motorferdselforbud i fuglereservatene. Bruk av terrengående kjøretøyer og landing med luftfartøy er forbudt. Unntaket er Kapp Linné fuglereservat ved Isfjord Radio som Sysselmannen skal vurdere nærmere.

Siste nytt i Natur og miljø

Breene åpnet – isen kan stenges

Oppdatert forskrift åpner for at turister kan kjøre via breene til Pyramiden, og at Sysselmannen kan stenge fjorder av hensyn til dyrelivet.

2016: varmest og våtest

Aldri før har det vært målt høyere temperaturer på Svalbard Lufthavn enn i år. – Skremmende, sier klimaforsker.

Målte storm og orkan

Det ble mye vær i Longyearbyen natt til torsdag. Meteorologikonsulent Torgeir Mørk ved Svalbard lufthavn har full kontroll på stormen.

Stormen kommer

Værvarslinga for Nord-Norge opprettholder stormvarselet for Spitsbergen. Vinden er i ferd med å ta seg opp.

Den største gaven veier ni tonn

100- og 50-års jubileene i Ny-Ålesund skal feires fire dager til ende, minst. En av gavene veier ni tonn.

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!