Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Omfattende kartlegging

Kapasiteten på kaiene er sprengt. – I august kommer det en ekstra modul på flytekaia, sier sektorsjef teknisk avdeling, Marianne Aasen. FOTO: Hilde Røsvik

Omfattende kartlegging

Nær 40 dybdeintervjuer er gjennomført og det er avholdt møte med Longyearbyen lokalstyre. Ny statusrapport skal leveres til Samferdselsdepartementet i begynnelsen av august.

Kystverket gjør en grundig og omfattende jobb i arbeidet med ny havnestruktur i Longyearbyen. Kystverkets prosjektgruppe har utført 40 dybdeintervjuer i Longyearbyen med organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner for å kartlegge behov, ønsker og forventninger.

Møte

Med på møtet med prosjektgruppen fra Kystverket den 16. juni var sektorsjef teknisk avdeling, Marianne Aasen fra Longyearbyen lokalstyre(LL), lokallagsleder Arild Olsen, reiselivssjef Ronny Brunvoll, Terje Aunevik fra Næringsforeningen, Robert Nilsen, leder i Teknisk utvalg og havnesjef Kjetil Bråten. På møtet ble det gitt en status av arbeidet så langt, også når det gjelder tekniske undersøkelser av havner og grunnundersøkelser.

– Vi har et skrikende behov for flere kaimeter i Longyearbyen. Det kom også fram at den totale kaikapasiteten er dårligere enn forventet, sier Aasen.

ring
Aasen sier at det er viktig for (LL) å tilrettelegge på en best mulig måte for all næringsvirksomhet i byen, både for butikkene og de som tilbyr turer i nærområdet.

– Hvis skipet ligger lenger til kai legger turistene igjen mer penger i byen, derfor er det viktig med kaikapasitet og liggetid, sier hun.

I forbindelse med rapporten er det gjort grundige undersøkelser i hele juni måned med intervjuer av turister. Dette skal danne grunnlag for videre arbeid.

Hovedutfordringen er å håndtere samtidige skipsanløp i perioden frem mot 2040. Det er utarbeidet prognoser for fremtidig trafikkutvikling over Longyearbyen havn for de mest aktuelle skipstypene i forhold til forventet utvikling innenfor næringsliv, reiseliv og forskning. Trafikkprognosene sier noe om maksimumsbehovet.

Seks alternativ
Kystverket har utarbeidet til sammen seks skisser til ulike konsept for utbygging. Alternativene bygger på flere mindre moduler med selvstendige kaiavsnitt med ulik størrelse. Dette gir stor fleksibilitet til å skissere en rekke ulike alternativ.

«Teknisk tilstand på dagens kaier er langt dårligere enn forventet, og det er ikke mulig å se for seg at dagens kaier kan beholdes uten betydelige investeringer» heter det i rapporten fra Kystverket.

Ny modul
Aasen forteller at de på grunn av kapasitetsproblemene skal bygge på en ny modul på flytekaia, denne kommer på plass allerede i august måned.

– Det vil bedre situasjonen noe for dagsturbåtene i alle fall, sier hun.

Hun sier det er veldig viktig at arbeidet med den nye havnestruktur fortsetter framover og at det faktisk kommer penger i statsbudsjettet for 2017 til å fortsette prosjekteringen. Hvis ikke frykter hun at det kan gå enda et år til.

Budsjettet
Kystverkets prosjektleder for utredningen, Tor Vartdal sier at møtet de hadde med Longyearbyen lokalstyre i juni primært hadde en informasjonsfunksjon.

– Vi skal levere en foreløpig rapport til Samferdselsdepartementet i august til bruk i budsjettarbeidet. Hovedrapporten kommer i oktober. Spenningen ligger først og fremst i om det blir bevilget penger til videre arbeid i statsbudsjettet, det er først da den store spenningen utløses, sier Vartdal.

Nøkkelord

Siste nytt i Natur og miljø

Trenger mer info for å trygge byen

Unis-geologer mener det blant annet må etableres målestasjoner som kan hjelpe til å forutse når skred kan true byen.

Fant mulig hvalfangerkvinne

Et av de tre skjelettene som ble hentet ut fra Likneset i sommer, kan være av en kvinne.

Nedbørsrekord for oktober

Med nesten to uker igjen av måneden, har Meteorologisk institutt allerede registrert ny nedbørsrekord.

Nytt skred

Natt til onsdag gikk det et skred mellom Tverrdalen og Sverdrupbyen. Sysselmannen ber folk fremdeles tenke seg om to ganger før de beveger seg i bratt terreng.

Farbart til Huset

Tirsdag ettermiddag var veisperringene borte og det var igjen mulig å gå og kjøre fra det gamle museet til Huset.

Stengt mot Endalen

Veien til Endalen er stengt på grunn av vannmassene. Det har også gått flere jordskred i Bjørndalen, men ikke noe skal være skadet.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!