Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Krevende  skredsikring

En oversikt over områder som må skredsikres blir overlevert Longyearbyen lokalstyre i oktober. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Krevende skredsikring

Om en måned får NVE og Longyearbyen lokalstyre overlevert skredsikringsrapporten. Det kan bety en del endringer i byen.

Tekst:

Publisert:

I slutten av oktober får Longyearbyen lokalstyre(LL) overlevert rapporten om skredkartlegging som er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra NVE. Rapporten skal inneholde informasjon om skredfare i og rundt Longyearbyen, i hovedsak gjelder dette stein, jord, flom, snø og sørpeskred.

– Vi vet ikke omfanget av rapporten fra NVE, men vi er forberedt på at det kan bli en krevende prosess, sier enhetsleder for plan og utvikling, Linn Tautra Grønseth.

NVE

Geolog i NVE, Odd Arne Mikkelsen har ansvar for Multiconsult sitt kartleggingsarbeid på Svalbard. Han har tidligere sagt til Svalbardposten at en del hus er skredutsatt.

– Noen familier har flyttet inn igjen i spisshusene. Er det trygt?

– Det må vurderes opp mot en eventuell skredfare i området og det er en vurdering (LL) må gjøre. NVE har bare en rådgivende funksjon, sier Mikkelsen.

– Vil det bli midlertidige skredsikringstiltak?

– Ja, det vil bli snøskredvarsling i året som kommer. Det er et midlertidig tiltak, sier han.

Skredsikring

Mikkelsen sier at de holder på å undersøke hvordan skredsikring skal utføres. Han sier at det er fullt mulig selv i permafrost, og at det kan brukes både peler og nett i sikringsarbeidet.

– Hva slags tiltak blir nå satt i verk?

– Så fort rapporten er klar går vi inn i en større prosess sammen med (LL), Store Norske og de som har grunn i de aktuelle områdene. Når vi har en oversikt over farene, må vi finne de beste løsningene og se hva som må gjøres i de områdene der det er størst fare, sier geologen.

Han sier det vil bli noen midlertidige tiltak i forhold til varsling og beredskap. Så vil det bli mer langsiktig jobbing for å få til permanente fysiske forebyggende tiltak.

– Vi har fått på plass et skredvarlingssystem slik at en lignende katastrofe ikke skal skje igjen. Varsling og evakuering er midlertidige tiltak som må settes i verk inntil fysisk, mer permanent skredforebyggende tiltak er på plass, sier han.

Arealplanen

Grønseth sier at de arbeider videre med arealplanen og håper at de kan få vedtatt den før jul. (LL) og NVE får overlevert skredrapporten fra Multiconsult i slutten av oktober til gjennomlesing og kvalitetssikring før den legges ut offentlig.

Forslaget til arealplanen ble behandlet i Teknisk utvalg i mars og lå ute på høring fram til 22. april. Det kom inn nærmere 70 innspill innen fristen. I planarbeidet ble det lagt vekt på at mange tomter kan utnyttes bedre både når det gjelder både tetthet og type bruk.

Rask rullering

Grønseth sier at de nå jobber videre med arealplanen uavhengig av det som kommer fram i rapporten og at de heller legger opp til rask rullering av planen ved behov.

– Vi legger uansett ikke opp til tiltak i nærheten av skredutsatte områder, eller på områder i nærheten som har delplankrav som gjør at skredforhold må utredes nærmere, sier Grønseth.

Omfang

Hun sier at arealplanen bare er en overordnet plan og at den ikke løser alt, det må i tillegg utarbeides delplaner for flere delområder innenfor arealplanen. To delplaner er under arbeid, det er den for sentrum og den for Hotellneset.

Grønseth sier at Hotellnesplanen er viktig for å frigjøre nytt areal i Sjøområdet.

– Det er ikke nødvendig at den er ferdig og vedtatt før private utarbeider delplaner for Sjøområdet som da får nye muligheter, sier hun.

Nøkkelord

Siste nytt i Natur og miljø

Longyearbyen regner bort

Uken ble ikke som de hadde tenkt, hverken for konferansedeltakerne eller turistene som er på bryllupsreise. Les historiene og se bildegalleri her.

Fangstmannsskifte til sommeren

Sysselmannen søker nye fangstfolk på Austfjordnes. Sysselmannen har allerede fått flere henvendelser fra folk som ønsker å overvintre.

Banebrytende forskning

Helt ny teknologi blir tatt i bruk for å lære mer om livet i havet i polarnatten.

 
Slik kan byen skredsikres

Det er fullt mulig å sikre de skredutsatte områdene i Longyear­byen permanent, men det vil koste. Å sikre byen mot skred, kan få en prislapp på over 180 millioner kroner.

Evakuering kan bli løsningen

NVE skal anbefale hva slags skredsikring Longyearbyen skal ha. Det er ikke sikkert at konklusjonen blir permanente tiltak.

Breene åpnet – isen kan stenges

Oppdatert forskrift åpner for at turister kan kjøre via breene til Pyramiden, og at Sysselmannen kan stenge fjorder av hensyn til dyrelivet.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!