Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Må få godkjent turistsatsingen

Store Norske ønsker at turister og forskere skal fylle sengene i Svea. Før de kan det, må selskapet få godkjent en ny arealplan. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Må få godkjent turistsatsingen

Svea er i dag regulert til gruvedrift. Om Store Norske skal drive turisme i Svea, må de først få godkjent arealplanen til å gjelde også det.

Tekst:

Publisert:

Store Norske har nå laget et planforslag for arealbruken i Svea. Det for å legge til rette for at deler av bygningene og infrastrukturen i Svea kan brukes til å ta imot besøkende som ikke har tilknytning til gruvedriften.

I planforslaget skriver Store Norske at de har et ambisiøst estimat på 30 samtidige turister i snitt i Svea. Om det slår til, blir det 7.300 besøkende i året. Videre anslår de at det kan komme 75 turister på toppdagene. Store Norske mener det kan bli aktuelt å ha snøskutere, åpne polarcirkelbåter og annet turutstyr for å tilby dagsturer fra Svea. De vurderer også å bygge en ny hundegård for å tilby hundekjøring til besøkende, samt å gi en ekstra sikkerhet i forhold til isbjørnbesøk i byen.

Håper på flere forskerdøgnI tillegg til turister ønsker Store Norske seg flere forskere og studenter.

Siden 2013 har tallet på forskerdøgn variert mellom 700 og 1.500 i året. De aller fleste kommer i vintersesongen for å forske på eller få undervisning om sjøisen. Forretningsutvikler Pål Berg i Store Norske forteller at han er i dialog med Unis og Sintef for å kartlegge hvilke ønsker og behov de har for å kunne jobbe mer i Svea.

– Det er et par ting som utmerker seg. Det ene er at de har behov for en lab. Det andre er at Unis ønsker å vokse, men mangler studenthybler, sier Berg.

Han mener at noen kurs, for eksempel i glasiologi, kan egne seg godt med Svea som utgangspunkt.

– Til de får det de trenger i Longyearbyen, kan vi være behjelpelige med plass her, sier han.

Forretningsutvikleren legger til at Store Norske ønsker at Svea skal komme til nytte og være bærekraftig.

– Vi forsøker å svare på Svalbardmeldingen som sier det er viktig å finne ny aktivitet i Svea, sier han.

Må vente på tillatelseIfølge rådgiver i natur- og arealforvaltning Andrine Kylling hos Sysselmannen, fikk Store Norske tillatelse til å drive med turisme i Svea våren 2016.

– Det ble vurdert at den begrensede virksomheten våren 2016 var innenfor rammene til eksisterende arealplan. Store Norske må ha vedtatt den reviderte arealplanen for å drive turisme kommende sesong, sier Kylling.

I tillegg til å skissere planene Store Norske har framover, er det også gjort en ny risiko- og sårbarhetsanalyse av gruvesamfunnet. Norges geotekniske institutt (NGI) har vurdert skredfaren for bebyggelsen i Svea.

– Det blir vurdert på lik linje med andre bosettinger. NVE har fått planen og vil se om naturfarer er tilstrekkelig utredet og ivaretatt, sier Kylling.

Skisserer konsekvenserEt annet tema er hvilken påvirkning økt trafikk til Svea kan ha for området rundt bosettingen.

– Det er et krav i Svalbardmiljøloven å utrede virkningene arealplanen kan ha utenfor plan­området. Det er vanskelig å utrede, men er absolutt viktig tema i utredningen, sier Kylling.

Van Mijenfjorden og Rindersbukta er et sårbart kaste­område for ringsel. Flere turister, forskere og fastboende på besøk i Svea vil bidra til økt trafikk på fjorden. Det vil trolig også bli økt trafikk til Østkysten, som er et viktig hiområde for isbjørn. Økt skutertrafikk i Reindalen, kan forstyrre rein og fjellrev, og økt båttrafikk til Svea kan potensielt føre til skipsuhell.

LPO Arkitekter har på oppdrag fra Store Norske beskrevet denne problemstillingen og foreslår flere avbøtende tiltak. Blant disse er å begrense antall overnattingsplasser for eksterne, etablere en snøskutertrasé for tilreisende på land på nordøstsiden av Rindersbukta inn til Paulabreen slik at den kan benyttes i stedet for sjøisen, og informasjon om naturverdiene til tilreisende. De skriver også at det vil være mulig for Sysselmannen å utplassere feltinspektører med base i Svea for å informere og kontrollere aktiviteter på sjøisen i Rindersbukta og på Østkysten. I tillegg poengterer de at Sysselmannen har anledning til å innføre ferdselsrestriksjoner for områder eller perioder, dersom det er nødvendig for å ivareta naturverdiene.

Høringsfrist for planforslaget er 13. november.

Se bildet større

Forretningsutvikler Pål Berg i Store Norske har hovedsete i Longyearbyen, men besøker rett som det er kontorriggen i Svea også. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Siste nytt i Nyheter

Flere får flytte hjem

Etter grundige skredfaglige vurderinger opphever Sysselmannen deler av evakueringen.

Folkemøte skal gi svar

Sysselmann Kjerstin Askholt avventer skredekspertenes vurdering på om det er trygt å la folk flytte tilbake til Lia. Forhåpentligvis kommer svaret på folkemøtet klokken 20 i kveld.

Skred over Gruve 7-veien

Veien skal kontrolleres for skredfare før den åpnes igjen.

 
– Tilliten til skredvarslinga er drept

Harde ord fra innbyggere i folkemøtet etter skredet.

Informasjonsmøte i kveld

Det blir informasjonsmøte for alle i kulturhuset klokken 20 i kveld. Der vil det bli gitt en statusoppdatering på situasjonen.

92 husstander evakuert

Longyearbyen lokalstyre forbereder seg på at det kan bli flere.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!