Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Verdien av en dom

FOTO: Christopher Engås

Verdien av en dom

Leserbrev: En domfellelse etter skredulykken i fjor, vil kunne skape presedens og dermed klargjøre hvem som skal holdes ansvarlig for at ingen tiltak ble iverksatt i forkant av ulykken.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.11.2016 kl 10:10

Jussens logikk kan til tider ende opp med slutninger som ikke rimer med dagliglivets «sunne fornuft». Juridiske og moralske plikter kan peke i ulike retninger. Skjønt lover følger den alminnelige rettsoppfatning og over tid endres med denne.

Dommer kan ha den verdien å definere og å trekke opp klare grenser mellom rett og urett, mellom skyld-skapende og ikke skyld-skapende handling. Diffuse oppfatninger presiseres. Dommer bekrefter tidligere eller knesetter endrete normer. Dommer danner presedens og lover.

Under tittelen «Dialog – ingen erstatning» forteller SP nr. 42/2016 at Longyearbyen Lokalstyre og Store Norske ønsker en minnelig overenskomst med foreldrene til Nikoline som omkom i skredet den 19. desember 2015. Ansvaret for katastrofen sees hos «skjebnen» så langt.

Noen kan mene at kjennskap til forhold med potensiale å koste liv eller helse forplikter å varsle og å treffe tiltak. Å tie eller tillate «laissez-faire» åpner for at faren virkeliggjøres ved en ulykke. Det trenger ikke å gjelde kategorisk. En dom ville kunne skape klarhet på dette felt og forebygge myter.


Reinhard Mook
Longyearbyen

Siste nytt i Leserinnlegg

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!