Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Venstre vil!

Eirik Berger (V). FOTO: Steve D. Torgersen

Venstre vil!

Vi er tilhengere av gruvedrift, enten det skjer på fastlandet, i utlandet eller her på Svalbard.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.05.2015 kl 22:31

Alle samfunn trenger gruvedrift. Råvarer herfra gjør det mulig for oss å benytte produkter og tjenester vi daglig tar for gitt, og når vi snakker varmt om fremtidens miljø og høyteknologi er det ikke mulig å lykkes uten mineraler og gruvebaserte produkter.

Vi er tilhengere av gruvedrift, enten det skjer på fastlandet, i utlandet eller her på Svalbard. Det avgjørende for oss er at den er samfunnsmessig lønnsom og drives på en miljømessig forsvarlig måte.

Kulldriften på Svalbard opplever for tiden store utfordringer. Dette har gitt grobunn for å krangle om man er for eller mot kullgruvedrift. Vi er mer opptatt av å diskutere hva vi skal leve av de neste 50 årene, og da må vi snakke om ny næringsutvikling i tillegg til den etablerte. Gruvedriften blir da et spørsmål om hvordan den kan bli lønnsom, og hvordan man kan endre det negative bildet folk får når man snakker om kullgruver i Arktis. I den sammenheng blir industrikullprosjektet som Store Norske har satt i gang svært viktig, og vi er opptatt av at eierne sørger for tilstrekkelig finansiering for å utrede dette skikkelig, og for å sikre at selskapet kan håndtere den omstillingen som nå er nødvendig.

Det er likevel viktig at forretningsutvikling i Store Norske ikke blir synonymt med å drive næringsutvikling på Svalbard. Næringsutviklingen kan ikke Store Norske utføre alene – her må det tenkes bredt og tverrpolitisk. Vilkårene for næringslivet i Longyearbyen er en av de direkte årsakene til at jeg har valgt å involvere meg i lokalpolitikken, og er et område hvor jeg vil engasjere meg stekt i årene som kommer.

I en tid hvor det er rimelig å anta at Store Norske vil ha sitt virke i et mindre omfang enn tidligere er det viktig at det det øvrige private næringslivet i Longyearbyen sikres gode rammevilkår og tilstrekkelig forutsigbarhet for å kunne utvikle seg videre og bli garantister for aktivitet, verdiskaping og utvikling av et godt samfunn i Longyearbyen.

Det er verdt å merke seg at næringslivet her består av en liten håndfull større bedrifter etterfulgt av et stort antall småbedrifter. Jeg synes det er et aldri så lite paradoks at det fra politisk hold i lang tid har vært snakket om næringsutvikling på Svalbard, all den tid næringslivet i Longyearbyen primært består av relativt små næringsaktører.

For meg er dette en indikator på at næringslivet på Svalbard har utfordrende rammevilkår, høye driftskostnader og at mange jobber mot det jeg kaller tendenser til «byråkratisk motvind». Jeg er opptatt av at vi styrker muligheten for kreativ gründerånd og skaper arenaer der næringsliv og offentlig forvaltning jobber godt og tett sammen. Slik sikrer vi vekstmuligheter for vårt eksisterende næringsliv, samtidig gjør vi det interessant for nye bedrifter å etablere seg på Svalbard.

Siste nytt i Leserinnlegg

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Møte i Arktisk forening

Leserbrev: Søndag 16. oktober inviterte Arktisk forening til ei markering i forbindelse med at Store Norske er 100 år.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!