Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Stig Henningsen FOTO: Anders Fjellestad

UNIKT, TRYGT OG SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Tekst:

Publisert:

Under siste møte i Teknisk utvalg den 31.10.16 var det oppe en ankesak vedrørende en rammesøknad for en flytebrygge som ønskes utplassert på Hotellneset innenfor rammene som dagens arealplan aksepterer for vår virksomhet. Saken ble nedstemt 4 mot 2 stemmer. Saken ble anket av mindretallet og må derfor derfor opp til behandling i Lokalstyret for endelig vedtak.

Delplan for Hotellneset ble vedtatt av Lokalstyret 27.10.08 med følgende vurdering fra Administrasjonssjefen: «…. Etter administrasjonssjefens mening gir planen slik den nå er utformet, nødvendig styring av bruken av området, samtidig som den er fleksibel nok til å kunne ivareta hittil ukjente behov. ...». Under behandling av anken er administrasjonens argument for avslag alt annet enn fleksibelt. På spørsmål om hvorfor en legger opp til et avslag svarer administrasjonen at dette er begrunnet med synsing: Administrasjonen syntes en 29 meter lang flytebrygge ble for stor. Flytebryggen til Lokalstyret er til sammenlikning 130 meter lang.
I følge konstituert sektorsjef teknisk, avvises positive innspill om saken fra Visit Svalbard og ToTakteren fordi ankesaken omhandler hvorvidt tiltaket er i strid med formålet i delplanen. Det understrekes at behovsetterspørsel ikke er en del av vurderingsgrunnlaget om hvorvidt tiltaket er i henhold til formålet eller ikke.

Noe underlige er det da, når en leser sakspapirene som ligger til grunn for avslaget, at det ligger med en uttalelse fra Havnesjefen om at flytebryggen ved Bykaia har tilstrekkelig kapasitet. Dette samsvarer ikke med behovs-utredningen i oversendt KVU-rapport fra Kystverket til Samferdselsdepartementet.
Ovennevnte var nok en smart og taktisk vurdering fra administrasjonen da det i alle fall fikk et av medlemmene i Teknisk utvalg til å miste tråden i hva det hele dreide seg om.
Vi finner det urovekkende at partiet Venstre var med på å stemme nei til dette, da de fronter sitt parti som ‘’nærings-partiet’’ med nestleder lønnet av LL for å drive næringsutvikling.

Takket være Høyre sine representanter ble saken anket inn til Lokalstyret. Vi er gjort kjent med at LL skal behandle saken den 15.11.16. uten at vi som part har fått tilsendt kopi eller at det er utlagt referat fra møtet i TU på hjemmesiden til Lokalstyret.

Vi håper at politikere som mener at næringsutvikling på Svalbard er viktig leser nøye igjennom sakspapirene før møtet og stemmer for utvikling – unikt, trygt og skapende - også for det private næringsliv.Stig Henningsen
For Flåtekompaniet SUS.

Siste nytt i Leserinnlegg

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Møte i Arktisk forening

Leserbrev: Søndag 16. oktober inviterte Arktisk forening til ei markering i forbindelse med at Store Norske er 100 år.

Verdien av en dom

Leserbrev: En domfellelse etter skredulykken i fjor, vil kunne skape presedens og dermed klargjøre hvem som skal holdes ansvarlig for at ingen tiltak ble iverksatt i forkant av ulykken.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!