Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Turisme på Svalbard

Reiselivet på Svalbard vil heller ikke i framtida bestå av bare snøskutere, skriver forfatteren av innlegget. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Leserinnlegg:

Turisme på Svalbard

Karl Våtvik i Svalbard Villmarkssenter har i siste Svalbardposten et leserinnlegg om utviklingen av turismen på Svalbard.

Tekst:

Publisert:

Ønsket om å ta godt vare på svalbardnaturen er det lett å være enig med Våtvik i, og det inngår også som ett av målene i svalbardpolitikken. Svalbardmiljøloven er et viktig virkemiddel for å nå dette målet.

Sysselmannen forvalter mange av bestemmelsene i svalbardmiljøloven. Loven og tilhørende forskrifter gir blant annet regler om hva vi skal ta hensyn til når noen søker om å sette opp en bygning, plassere ut en flyttbar installasjon eller lage en teltleir. Dagens regelverk skiller ikke mellom adkomst med snøskuter og adkomst med hundespann. Regelverket for hytter, installasjoner og teltleirer er også det samme innenfor skuterfrie områder som utenfor. Sysselmannen er selvsagt opptatt av de politiske føringer Stortinget gir. Samtidig må behandlingen av enkeltsaker være innenfor de lover og forskrifter politikerne allerede har vedtatt.

Når vi så langt har sagt nei til utplassering av noen flyttbare hytteinstallasjoner, er det fordi vi ønsker en samlet vurdering av slike flyttbare installasjoner framover, og en ramme for bruken av dem. Vi tror det er bedre enn en utvikling basert på enkeltsaker. En samlet, helhetlig vurdering er etter vår vurdering i reiselivets interesse, i tråd med innholdet i reiselivets egen masterplan og også det beste for svalbardnaturen. Derfor ser vi fram til å fortsette dialogen med reiselivsnæringen, inkludert Svalbard Villmarkssenter, om denne saken.

Reiselivet på Svalbard vil også i framtida bestå både av ikke-motoriserte og motoriserte aktiviteter. Etterspørselen etter ikke-motoriserte aktiviteter fortsetter å øke. Det gjør at det framover må tilrettelegges på en god måte også for disse aktivitetene.

Vi ser fram til spennende og konstruktive diskusjoner om dette og andre viktige tema om reiseliv lokalt på Svalbard. Først skal regjeringen og Stortinget behandle den nye stortingsmeldingen om Svalbard. Først da vet vi hvilke rammer vi skal operere innenfor lokalt i de neste årene.

Knut Fossum
miljøvernsjef

Nøkkelord

Siste nytt i Leserinnlegg

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Møte i Arktisk forening

Leserbrev: Søndag 16. oktober inviterte Arktisk forening til ei markering i forbindelse med at Store Norske er 100 år.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!