Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Tilbakevendende kamp  eller samfunnsutvikling?

Forvaltningsspørsmålet handler om samfunnsutvikling og bør styres etter demokratiske prinsipper, sier Arild Olsen. FOTO: Christopher Engås

Tilbakevendende kamp eller samfunnsutvikling?

Debatt: Eiendoms- og forvaltningssjef i Store Norske misforstår lokaldemokratiets rolle i det han ber om ro rundt spørsmålet om grunnforvaltningen i Longyearbyen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.10.2016 kl 08:03

Det manes til «ro rundt grunneiendomsspørsmålet og respekt for hverandres roller» i leserinnlegget i fra eiendoms- og forvaltningssjef i Store Norske (SNSK) i Svalbardposten fredag den 21.10.2016 http://svalbardposten.no/leserinnlegg/den-tilbakevendende-kampen-om-grunnen-i-longyearbyen/19.7724. Som folkevalgt blir jeg først og fremst forbauset av forståelsen for lokaldemokratiet i innlegget. Dette handler ikke om en «tilbakevendende kamp», det handler om samfunnsutvikling, og den bør styres etter en demokratisk modell.

Med de utviklingsoppgaver Longyearbyen Lokalstyre (LL) står overfor innen vårt definerte arealområde, har det frem til nå heller vært for lite lokale politiske debatter om både grunneierspørsmålet og ressursbruk i Longyearbyen generelt. Det er helt normalt at politikerne vurderer og ytrer hvordan statlige verdier skal forvaltes, særlig når fordeling av ressurser, makt- og/eller myndighet påvirker handlingsrommet man har lokalt. Dette burde også gjelde forvaltingen av grunneiendommen i Longyearbyen. Det er i så måte interessant at politikerne i akkurat denne saken nærmest blir bedt av administrasjonen i SNSK om å ikke ha en offentlig mening.

Det brukes mye tid i innlegget fra eiendoms- og forvaltningssjefen i SNSK til å forklare hvorfor dagens modell er klart å foretrekke. Jeg vil ikke nå begi meg inn på en diskusjon om Store Norskes samfunnsrolle, eller en lengre utgreiing om åpenbare fordeler og ulemper med hvem som har forvaltningsansvaret. Jeg nøyer meg med følgende: Jeg foretrekker en demokratisk modell der lokale politikere jobber for best mulig utnyttelse av felleskapets ressurser og dertil oppnå størst mulig påvirkningsmulighet for ønsket samfunnsutvikling i Longyearbyen.

Når det gjelder forvaltningsansvaret er det viktig å presisere at Lokalstyret ikke har en interesse i å eie eller forvalte all grunn på Svalbard. Det lokale politikere har, eller bør ha, er en interesse for forvaltningsansvaret for de eiendommer som dekker planområdet til Longyearbyen Lokalstyre. Øvrige andre eiendommer som ligger i statens portefølje, og hvem som forvalter disse områdene, har lokale politikere så langt vist liten interesse for.

I Svalbardloven femte kapittel beskrives Longyearbyen lokalstyres rolle på Svalbard: «Formålet med dette kapittel er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig lokalt folkestyre i Longyearbyen, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av fellesinteressene innenfor norsk svalbardpolitikk, og med sikte på en miljøforsvarlig og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. Bestemmelsene i dette kapittelet skal også legge til rette for tillitsskapende forvaltning som bygger på høy etisk standard».

Med denne ordlyden, og med tanke på at Store Norske er et statlig aksjeselskap med sektorpolitiske mål, bør lokale politikere gi seg selv den fulle rett til å mene noe om alle deler av SNSK sin drift, inkludert grunneierspørsmålet.

Siste nytt i Leserinnlegg

Den blå time

Vi er inne i den fagreste tiden på året, men også den farligste. Det er viktig at vi ser hverandre og bryr oss slik at ingen isolerer seg og blir værende i mørket

Sverdrupbyen i brann

En kommentar til bildet av brenning av Sverdrupbyen (Historisk bilde, Svalbardposten 3. utgave, 20.01.2017).

Isbjørnens hegemoni

Berit Våtvik om Longyearbyens fremtid.

 
Svalbard kan bli starten på et nytt norsk energieventyr

Thorium-basert kjernekraft i kompakt småskala utførelse, er et alternativ som bør utredes for å dekke et fremtidig behov for kraft og varme på Svalbard.

Reisemålsutvikling i et grønt perspektiv

Visit Svalbard og medlemsbedriftene tar «grønn omstilling» på alvor, skriver reiselivssjef Ronny Brunvoll i dette innlegget.

Spitsbergen Travel blir til Hurtigruten Svalbard

Fra 1. januar 2017 endret Spitsbergen Travel navn til Hurtigruten Svalbard.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!