Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Svalbards omdømme på spill?

Reiselivssjef Ronny Brunvoll. FOTO: Eirik Palm

Svalbards omdømme på spill?

Der bør fokuset ligge hos oss alle i reiselivet - og det tror jeg gjesten som skrev leserinnlegget også tenker.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.07.2014 kl 18:54

I løpet av de siste ukene har vi gjennom media fått servert flere oppslag om destinasjonen som vi gjerne skulle vært foruten. Anklager om sosial dumping og forledelse av kunder er ikke det som tar sommerstemningen til de store høyder i reiselivet. I siste instans kan saker som dette påvirke vårt omdømme negativt.

Jeg kan selvsagt ikke ta stilling til de enkelte sakene som har vært oppe i media, de får gå sin gang med de involverte parter. Men på generelt grunnlag kan jeg komme med noen betraktninger, sett fra en i utgangspunktet nøytral part som destinasjonsselskapet Visit Svalbard skal være.

Sosial dumping

Sosial dumping handler om mangel på respekt for regelverk ispedd en dose etikk, moral og normal folkeskikk. Det kreves av aktører tilknyttet Visit Svalbard at man opptrer i tråd med gjeldende lover og regler, og sosial dumping er selvsagt ikke akseptabel atferd fra noen av våre medlemsbedrifter, stor eller liten. Hvorvidt det er snakk om sosial dumping i det tilfellet som de siste dagene har versert i media, gjenstår likevel å se. Jeg registrerer at det er ulike vinklinger på den, sett fra de respektive aktørers side, og siden fortolket og presentert av media. Det er verdt å minne om at fremstillinger i media ikke alltid gir det fulle og hele, eller nødvendigvis korrekte, bildet.

Jeg har ikke kunnskaper eller kompetanse til å vurdere saken, ei heller er det destinasjonsselskapets oppgave å være tilsyns- eller domsmyndighet. Vi avventer behandlingen i de berørte organer og forholder oss til at ingen er dømt i saken så langt. Uavhengig av dette er vi uansett i gang med praktiske tiltak for å bidra til en så god praksis som mulig rundt ansettelser av blant annet sesongpersonale. Herunder gjennom prosjektet «Bærekraftig Reisemål», der etisk opptreden er et kvalitetskrav, og der vi setter fokus på tema som ansettelser, arbeidsavtaler, hms, etc. Dette skjer altså uavhengig av den omtalte saken, men som vi tror vil bidra til å heve bevissthetsnivået blant våre medlemmer. I bunn og grunn handler dette om å levere gode opplevelser til våre gjester – anstendig og rettferdig behandling av ansatte er i så måte et viktig element.

Et smil om munnen
Forledelse av gjester på Svalbard har også nylig vært et tema i media. I tilfellet beskrevet i et leserinnlegg i Svalbardposten for 2 uker siden, var det snakk om gjester som angivelig ikke fikk korrekt informasjon fra overnattingsstedet da de spurte om en spesifikk båttur. Denne saken er ikke unik, vi har hørt tilsvarende ved andre anledninger – ingen bedrifter nevnt, ingen glemt. Ikke er det spesielt for Svalbard heller, dette skjer mange steder der turister ferdes. En slik praksis er, uansett hvor det skjer, ikke i verken turistens eller destinasjonens interesse.

Av og til reiser gjester hjem irritert og mindre fornøyd enn de burde være. Ambisjonen bør være at enhver gjest til Svalbard returnerer med et smil om munnen, vel vitende om alt hun ikke fikk oppleve - fordi tiden ikke strakk til eller prioriteringene gjorde det slik. Men man skal ikke behøve å reise frustrert hjem fordi en eller annen gjorde valget for vedkommende ved bevisst eller ubevisst å underslå mulighetene.

Åpenhet, velvilje og service på egne og konkurrentenes vegne vil gavne alle på sikt. Ja vel, så kanskje man mister et mulig salg i morgen ved å anbefale konkurrenten i dag. Men hva gjør vel det, målt opp mot verdien av en 100 % tilfreds gjest, som reiser hjem med to tanker i hodet; Når skal jeg hit igjen? Og hvilke andre kan jeg få til å besøke dette fantastiske stedet?

Der bør fokuset ligge hos oss alle i reiselivet - og det tror jeg gjesten som skrev leserinnlegget også tenker.

Vi har svært mange dyktige og dedikerte personer i reiselivet på Svalbard, som hver dag yter sitt aller beste for å gi de besøkende fantastiske opplevelser. Uten å kjenne detaljene bak det aktuelle innlegget kan jeg likevel på generelt grunnlag slå fast at vi har et forbedringspotensiale på det med å «selge hverandre». Dette er da også noe vi adresserer i det pågående strategiarbeidet, den såkalte masterplanen «Destinasjon Svalbard 2025», gjennom hovedaktivitet 07, som spesifikt tar for seg samarbeidskulturen på reisemålet vårt.

Skjørt omdømme
I sum kan saker som beskrevet over påvirke hvordan verden opplever oss som reisemål. Vårt omdømme er en kontrakt mellom gjesten og oss – der gjesten setter premissene og er den eneveldige dommer. Via TripAdvisor, Facebook, Twitter, Instagram og andre sosiale medier deler man sin umiddelbare dom over stedet, hotellet, restauranten, butikken … – god, middels eller dårlig! Direkte og ærlig, og tilgjengelig for millioner i løpet av sekunder. Mer enn noen gang før er omdømmet en skjør ting, som vi må jobbe aktivt med fra dag til dag for å opprettholde. Evner vi dette, sett i lys av de ovennevnte hendelser den siste tiden? Eller skal vi tro «det går seg til», og håpe at gjestene ikke rater oss så dårlig at vi mister statusen som en unik og attraktiv destinasjon?

De siste par ukers hendelser og medieoppslag antyder at alt ikke går på skinner på 78 grader nord. Selv om negativ omtale aldri er hyggelig, kan det likevel bringe med seg positive virkninger. Kanskje gjør oppmerksomheten at vi øker forståelsen av at vi må skikke oss vel og levere som forventet, hver for seg og sammen – hver dag. Samarbeid er et nøkkelord her, basert på gjensidig respekt og tillit mellom aktørene som driver i det lokale reiselivet. Jeg har klokkertro på fremtiden for reiselivet i Longyearbyen og på Svalbard og vet at vi er på riktig veg. Gjestenes tilfredshet og polare lykke er tross alt vårt felles ansvar - og det ansvaret skal vi som næring ta.

Nøkkelord

Siste nytt i Leserinnlegg

Den blå time

Vi er inne i den fagreste tiden på året, men også den farligste. Det er viktig at vi ser hverandre og bryr oss slik at ingen isolerer seg og blir værende i mørket

Sverdrupbyen i brann

En kommentar til bildet av brenning av Sverdrupbyen (Historisk bilde, Svalbardposten 3. utgave, 20.01.2017).

Isbjørnens hegemoni

Berit Våtvik om Longyearbyens fremtid.

 
Svalbard kan bli starten på et nytt norsk energieventyr

Thorium-basert kjernekraft i kompakt småskala utførelse, er et alternativ som bør utredes for å dekke et fremtidig behov for kraft og varme på Svalbard.

Reisemålsutvikling i et grønt perspektiv

Visit Svalbard og medlemsbedriftene tar «grønn omstilling» på alvor, skriver reiselivssjef Ronny Brunvoll i dette innlegget.

Spitsbergen Travel blir til Hurtigruten Svalbard

Fra 1. januar 2017 endret Spitsbergen Travel navn til Hurtigruten Svalbard.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!