Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Svalbardianer, naturressurser og kullproduksjon

Å kutte ut kullproduksjonen i Gruve 7, og ellers på Svalbard, vil ikke bidra til å løse klimaproblemene, mener innsenderen. FOTO: Christopher Engås

Svalbardianer, naturressurser og kullproduksjon

Om nødvendigheten av kull også i framtiden.

Tekst:

Publisert:

Du og jeg og de fleste av oss 2043 som bor i Longyearbyen gjør det fordi vi er glade i naturen. Den fantastiske naturen vi omgis av, som nå trer fram i lyset, mer og mer for hver dag som går. Andektig blir man. Ut på tur! Med skuter, med GPS, med satellitt-telefon, med våpen, med drivstoff. Og i byen fyrer vi med kull. Ja, det er ikke å legge skjul på at som naturelskere er vi samtidig storforbrukere av naturressurser, mineralske naturressurser. Setter spor etter oss i naturen gjør vi på så mange måter, både direkte og indirekte. Det skal mange gruver til for å forsyne oss med alle greiene vi omgir oss med.

Vi nordmenn er i dag, om vi ser oss med globale briller, styrtrike. Send en vennlig takk til oljen. Jeg har tilbragt mange år i Afrika med utviklingsprosjekter, fantastisk givende år som gir perspektiver, jeg vet hvor absurde og hjerteskjærende forskjellene er mellom menneskene på kloden vår. Vi i vår «utviklede» del av verden forbruker mineralske råstoffer i et tempo som de fleste av oss verken aner eller ønsker å se, og de fleste andre bare kan drømme om. Fra vugge til grav bruker vi i Norge rundt 13 tonn i året. Til veiene, til husene, til bilene, til flyene, togene, til PC-ene, mobilene, TV-ene, skiene, snøskuterne og så videre. Tenk på hva det blir i løpet av et liv.

Nå går det hett rundt ørene på oss i Store Norske fordi kull er utpekt som den store synderen i miljø- og klimadebatten. Av mange. Rasmus Hansson, med sedvanlig sans for slagord, har sågar utpekt oss til «verdens mest unødvendige kullgruve», og kull til «klimaproblemets essens». Alle vet, påstår han, igjen og igjen. Med fengende formuleringer, uten tvil, men svært unyansert, og absolutt ikke riktig.

En ting er at Christin Kristoffersen og Øivind Snibsøer i Svalbardposten 7/14 argumenterer for at Store Norske er helt nødvendige i Longyearbyen, det samme gjorde Gunnar Sand, daværende direktør for UNIS, i 2012. Og Snorre Olaussen tok opp verdens avhengighet av fossile brennstoff, og hvor liten andel den fornybare energien faktisk utgjør.

Samtidig er det svært sannsynlig at vi forbrukere påvirker klimaet, slik FNs klimapanel hevder, og for egen del vil jeg påstå at det er helt klart at vi påvirker miljø og klima. Men det er også sannsynlig at vi ikke er alene om det. Jordas variasjoner i banen rundt sola, og variasjoner i sola selv, er også med i klimaregnestykket. Det er et komplisert system og samspill som ingen ennå har full kontroll på, heller ikke IPCC. Og når regnestykker settes opp for enkelt blir som oftest svarene helt gale.

Det er lett å være enig i at vi må redusere utslippet av klimagasser. Vi må ta bedre vare på naturen. Forurense mindre. Du og jeg må forbruke mindre. Og når vi forbruker må vi gjøre det på en smartere måte, og dette får vi ikke til uten at du og jeg tar personlig ansvar. Det er ikke de andre, selskapene, politikerne eller regjeringen som må gjøre det. Det er vi som er løsningen. Og da handler det ikke om å kjøpe elbil. Men går vi foran, kan politikerne tørre å gjøre det de må for at det kan bli globale løsninger.

Snorre Olaussen viste en graf med forbruket av energibærere over tid, som viser hvordan vi på kloden fortsetter å øke forbruket av olje, gass og kull.

Verdens kullproduksjon er 7,8 milliarder tonn (i 2012). Store Norskes andel av dette var 2 millioner tonn. Det er 0,3 promille.

Hva brukes kull til? Først og fremst til å produsere energi, 41 prosent av verdens elektrisitet lages med kull. 70 prosent av verdens stål bruker kull i prosessen, for karbon er en nødvendig bestanddel i stål. Gruve 7–kullet vårt går til Europas stålindustri, det som ikke brennes i Energiverket, da.

Hvorfor brukes det så mye kull, og hvorfor fortsetter det å øke? Hvorfor brukes ikke mer olje eller gass, som «forurenser» mindre? Kull er nesten rent karbon mens olje og gass er hydrokarboner, dvs de inneholder hydrogen i tillegg til karbon, slik at når det forbrennes kommer en del av energien fra forbrenningen av hydrogen, som danner vann (H2O), mens karbon forbrenner (oksiderer) til CO2. Med andre ord, for samme mengde energi blir det 100 prosent CO2 fra kull mens for olje og gass blir det noe mindre CO2.

Olje, gass og kull finnes i sedimentære bergarter, men dannelseshistoriene er litt forskjellige. Det har også ført til at fordelingen av disse ressursene på forskjellige deler av verden er ujevn. Vi her i Norge har vært heldige, det viste seg på 60-tallet at vi hadde store mengder olje og gass i våre offshore bergarter. Det har sikret oss fulle lommebøker og penger i banken. Geologien i Norge er slik at vi ikke har olje på land, men der finnes det imidlertid mye andre mineralske råstoffer, og vi har hatt og har en betydelig gruveindustri basert på disse naturressursene. Kull finnes det også mye av offshore, men det er bare på Svalbard kullene er mulig å produsere i Norge i dag.

Verdens oljeressurser er konsentrert i relativt få områder og er i stor grad kontrollert av noen få. Kull er et demokratisk råstoff som finnes og er mulig å produsere i svært mange områder. For eksempel i de fleste utviklingsland. Det er en av hovedgrunnene til at kull er jordas viktigste energiråstoff/energibærer. Utviklingsland bruker ikke viktige valutareserver på å kjøpe olje eller gass fra Saudi-Arabia eller Shell når de kan hente kull ut av egne fjell. Og alle behøver elektrisitet, for å utvikle samfunnet, til industri, for å gi innbyggerne lys og varme og muligheten til å lage mat uten røyk og sot, og smog. Statistikken forteller at 1,3 milliarder mennesker på kloden vår mangler elektrisitet, og prognosene sier at i 2035 vil fortsatt minst 1 milliard mangle elektrisitet. Det gir skremmende store utslag på sykdomsstatistikk og levealder.

Så kan vi spørre: Kan vi, styrtrike og velfødde, forlange at verden skal slutte å brenne kull? I klimaets hellige navn? Vi som slipper å brenne kull, fordi vi har vannkraft. Og olje, og gass. Hvordan skal halvparten av klodens befolkning da få elektrisiteten de behøver? Og hvordan kan vi bidra til at de som i dag ikke har elektrisitet kan få det?

Det er mange som jobber med å finne miljøvennlige og bærekraftige energiløsninger som kan ta verden bort fra brenning av olje, gass og kull. Eller løse utslippsproblemet med effektiv og trygg lagring, slik UNIS CO2 Lab jobber med i Adventdalen, der også Store Norske er partner. Men som Snorre Olaussen påpeker er det lite som tyder på at slike løsninger er rett rundt hjørnet, tvert i mot. Edruelige prognoser regner med at kullforbruket i verden vil øke med 60 % over de neste 20 år. Resten av verden ønsker seg rett og slett en levestandard som likner den vi har.

Hjelper det så noe i det hele tatt om vi slutter med kullproduksjon på Svalbard? Hva skjer om vi legger ned kullgruvene våre (ut over at Longyearbyen vil skrumpe til det halve)? Vil kundene våre i Europa redusere forbruket av kull tilsvarende slik at CO2 -utslippene går ned? Selvsagt ikke, de vil erstatte med annet kull, og siden våre kull har høy kvalitet og brennverdi, er det mer enn sannsynlig at erstatningen vil ha lavere kvalitet og brennverdi. Da blir nettoresultatet at årlige utslipp faktisk går opp. Ikke akkurat det vi ønsker.

Klimaet forandrer seg på kloden. Det er et problem. Vi er blitt utrolig mange mennesker på denne kloden. Det er et problem. Og vi forbruker for mye ressurser, især vi i den rike delen av verden. Det er et enda større problem, på mange plan, også for klimaet. Kjempekomplekse problemer, som ikke har enkle løsninger. Å legge ned kullgruvene på Svalbard løser ingen av dem.

Så kan vi kanskje kjøpe el-bil og føle at vi gjør vår innsats. Og lukker vi øynene godt nok, behøver vi ikke engang å se at vårt økende elektrisitetsforbruk for lengst er blitt større enn hva vi klarer å hente ut av vannkraft, så Teslaen, som er gravd ut av fjellet med gruvedrift, går på importert kullkraft, fra kull som kommer ut av kullgruvene. Fra Svalbard?

Morten Often
Geolog, Letesjef Store Norske.

Nøkkelord

Siste nytt i Leserinnlegg

Om bambus, spøkelseskreps og et Arktis i endring

Ekstern artikkel.

Åpent brev til helseministeren

Hvem er det som kan si at ett år av et menneskes liv er mindre verdt enn ti år av et annet?

Historieløse guider

Leserinnlegg: «Som en dyktig journalist, bør vite minst ti ganger mer enn det han eller hun normalt vil få bruk for. Først da bør reiselivssjefen og resten av Visit Svalbard være fornøyd.»

Utvikling av reiselivet

Leserinnlegg: Almenningens tragedie er i ferd med å bre om seg innen turismen.

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!