Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Svalbardbutikken –  utbygging og Nordpolet

I fjor skrev Svalbardposten at Svalbardbutikken skulle utvide for å lage en bedre butikk for kunder og ansatte. Forrige uke skrev vi at planene er satt på vent på grunn av delplanen for sentrum. Administrerende direktør Morten Helliksen her med styreleder Frigg Jørgensen i Svalbardbutikken som utdyper. FOTO: Eirik Palm

Svalbardbutikken – utbygging og Nordpolet

«Vi håper debatten rundt Nordpolet kan komme til en snarlig konklusjon, at delplanen for Sentrumsfeltet blir god og at grunnlaget fortsatt vil være til stede for å gjennomføre utbygging av butikken på et senere tidspunkt.»

Tekst:

Publisert:

Styret i Coop Svalbard har vedtatt å utsette planene om utbygging av Svalbardbutikken. Denne beslutningen er et resultat av at Longyearbyen lokalstyre har informert Svalbardbutikken om at rammesøknaden ikke vil bli godkjent av administrasjonen, men sendt videre til politisk behandling.

Svalbardbutikkens byggesøknad er utformet i henhold til eksisterende arealplan, uten behov for dispensasjoner, og ingen av naboene har hatt negative merknader til planen (svart på nabovarsel). Som kjent pågår det imidlertid en arealplanprosess og det skal utformes ny delplan for Sentrumsfeltet. Dette skal normalt ikke føre til byggestopp for prosjekter som er utformet i henhold til eksisterende arealplan. Slike søknader kan behandles administrativt, men bør sendes til politisk behandling dersom det er stor sjanse for at søknaden ikke vil bli godkjent når den nye arealplanen foreligger.

Samtidig er Svalbardbutikken blitt informert om at en politisk behandling av Svalbardbutikkens byggesøknad vil trekke så store ressurser fra Longyearbyen lokalstyre at dette vil forsinke arbeidet med delplan for Sentrumsfeltet. Dette vil igjen forsinke andre utbyggingsplaner i delplanområdet.

Det er særlig informasjonen om at Svalbardbutikkens utbyggingsplaner vil få negative konsekvenser for andre med byggeplaner som er årsaken til at butikkens styre har besluttet å trekke søknaden på dette tidspunktet. Helt fra våre utbyggingsplaner startet å ta form har det vært styrets intensjon at denne utbyggingen skulle være en positiv sak for Longyearbyen, på alle måter. Vi ønsker ikke at vår byggesak skal få negative konsekvenser for andre, og stiller den derfor foreløpig i bero.

Vi beklager dette sterkt ovenfor våre kunder, eiere og ansatte. Utbyggingen var ment å skulle møte mange behov, ikke minst plass i butikken, bedre arbeidsforhold og bedre utvalg. Av de mest presserende behov er imidlertid utskifting av kjøle- og fryseanlegg. Mange av våre kunder har sikkert registrert at butikken har utfordringer på dette området og siden dette krever store investeringer er det besparelser i å foreta disse investeringer samtidig med at man installerer ny innredning i «ny butikk».

Hvilke konsekvenser utsatte byggeplaner får for Svalbardbutikken har vi på nåværende tidspunkt ikke helt oversikten over. Dersom vi ikke kan unngå noen av de store investeringsbehovene før vi eventuelt utvider butikken, har disse så store kostnader at det kan få konsekvenser for den planlagte utbyggingen. Samtidig må ny kunnskap og de signaler vi har mottatt tas til etterretning og komme med i de vurderingene som Svalbardbutikkens styre nå må gjøre.

Når det gjelder debatten omkring lokalisering og drift av Nordpolet, er dette beslutninger som tas av styret i Nordpolet AS. Svalbardbutikken er ikke representert i dette styret og kan ikke bestemme hvor polet skal lokaliseres, hvordan det skal driftes og/eller hvorvidt det skal ha egen inngang. Nordpolet har en leie- og driftsavtale med Svalbardbutikken, og i denne avtalen inngår det at Nordpolet bemannes av Svalbardbutikken og varene betales i butikkens kasser.

Dette har medført at Nordpolet per i dag kan driftes med en svært lav bemanning, at pauser, ferier og sykefravær kan dekkes av andre ansatte i butikken og at det ikke kreves bemanning i egne kasser. En tidligere beregning viste at Nordpolets resultat, og derav overskudd som overføres til korkpengene, ville bli redusert med rundt 1 million kroner dersom Nordpolet skulle ha egen inngang og egne kasser. Siden disse beregningene ligger noe tilbake i tid, vil det være å anbefale at det foretas nye beregninger som grunnlag for en eventuell videre debatt.

Kunder og Nordpolet AS har uttrykt tilfredshet med dagens plassering, og driftsavtalen har fungert godt for Svalbardbutikken. Det er imidlertid opp til andre enn Svalbardbutikken å beslutte om Nordpolet kan være plassert i Svalbardbutikken i fremtiden. Dog kan Svalbardbutikken ikke pålegges å avsette areal til Nordpolet, eller videreføre leieavtale.

Vi håper debatten rundt Nordpolet kan komme til en snarlig konklusjon, at delplanen for Sentrumsfeltet blir god og at grunnlaget fortsatt vil være til stede for å gjennomføre utbygging av butikken på et senere tidspunkt.

På vegne av Coop Svalbard
Frigg Jørgensen, styreleder

Siste nytt i Leserinnlegg

Om bambus, spøkelseskreps og et Arktis i endring

Ekstern artikkel.

Åpent brev til helseministeren

Hvem er det som kan si at ett år av et menneskes liv er mindre verdt enn ti år av et annet?

Historieløse guider

Leserinnlegg: «Som en dyktig journalist, bør vite minst ti ganger mer enn det han eller hun normalt vil få bruk for. Først da bør reiselivssjefen og resten av Visit Svalbard være fornøyd.»

Utvikling av reiselivet

Leserinnlegg: Almenningens tragedie er i ferd med å bre om seg innen turismen.

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!