Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Svalbard Turn og forutsigbare rammer

Må søke: Politikerne må prioritere hardere framover, skriver forfatterne av innlegget. Det betyr at Svalbard Turn fortsatt må søke etter finansiering. Her fra en idrettsutveksling i Svalbardhallen. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Leserinnlegg:

Svalbard Turn og forutsigbare rammer

"Med de utfordringene Longyearbyen nå står ovenfor må vi ha en ansvarlig økonomisk politikk og se på finansiering av ikke-lovpålagte oppgaver opp mot samfunnets rammer og behov."

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.09.2015 kl 22:12

Ingen politikere i Longyearbyen vil motsi Svalbard Venstre i viktigheten av Svalbard Turn og dens rolle for trivsel og livskvalitet. Svalbard Arbeiderparti har dog andre innspill og synspunkter på spørsmålene reist av Svalbard Turn og innspillene fra Svalbard Venstre.

For å ta det siste først: Selvsagt skal vi lytte til, rådføre oss med og inkludere Svalbard Turn! Sittende politikere har vedtatt en delplan for idrett- og fysisk aktivitet. Basert på denne, og i samarbeid med Svalbard Turn, opprettes det i disse dager et råd for idrett og fysisk aktivitet. Så dit er vi allerede på vei! Kontaktflaten skal og vil bli enda bedre og bredere.

Alle som har vært med i et idrettslag på fastlandet har bidratt i loddsalg, flaskeinnsamling, kakelotterier, dugnader og mere til. Der idrettslag må søke å konkurrere om pengestøtte fra kommunen, private, næringslivet og ulike fond, er Longyearbyen i en særstilling. Vi har korkpengefondet. Det er til for alle lag, foreninger og andre med formål å drive allmennyttige tiltak for befolkningen. Å finansiere hele eller deler av Svalbard Turns kostnader over Longyearbyen lokalstyrets driftsbudsjett er etter vårt syn ikke en rettferdig modell for øvrige lag- og foreninger i byen, da der er flere som har store kostnader knyttet til festeavgifter, leiekostnader og andre driftsutgifter. Svalbard Turn har allerede en viss økonomisk forutsigbarhet ettersom de i likhet med oppvekstsektoren (skolen) har en egen avtale med Lokalstyret når det gjelder halleie.

Politikerne i lokalstyret kommer til å måtte prioritere hardere fremover, og pengene som i dag er flyttbare er i hovedsak penger knyttet til de ikke-lovpålagte oppgavene (bl.a. barnehager, videregående skole m.m.). Svalbard Ap opplever at det er full politisk enighet når korkpenger tildeles. Dette er for alle praktiske formål en «sikker» og forutsigbar inntekt for Svalbard Turn. Sett slik er det ufornuftig og la spørsmålet om tildeling av penger til Svalbard Turn avgjøres i knallharde budsjett prioriteringer, der ikke-lovpålagte oppgaver fort kan komme tapende ut.

For Svalbard Ap er det viktig at brukerkostnadene knyttet til aktivitet i hallen beholdes på et nivå som gjør at tilbudet er tilgjengelig for alle. Derfor vil vi fortsette å jobbe for å holde brukerkostnadene nede hvert år i budsjettforhandlingene. Vi er også oppmerksom på resultatene fra tilstandsrapporten om Svalbardhallen. Denne viste at det vil være betydelige kostnader knyttet til vedlikehold få år frem i tid. Svalbard Ap vil derfor sørge for at bygg og vedlikehold holder mål og at vi har nok bemanning i hallen. Halleien Svalbard Turn (og skolen for den saks skyld) betaler skal fremdeles reguleres i egen avtale. Men utover dette mener vi at Svalbard Turn, som de aller fleste idrettslag på fastlandet, årlig må søke om støtte/kulturmidler. Så får man heller gå i dialog om nivået på halleien om denne blir eller er for høy.

Med de utfordringene Longyearbyen nå står ovenfor må vi ha en ansvarlig økonomisk politikk og se på finansiering av ikke-lovpålagte oppgaver opp mot samfunnets rammer og behov. Og nettopp derfor er det heldigvis slik at vi har korkpengeordningen, som er og blir svært viktig for hele det frivillige lag- og foreningsliv i Longyearbyen.

Siste nytt i Leserinnlegg

Spitsbergen Travel blir til Hurtigruten Svalbard

Fra 1. januar 2017 endret Spitsbergen Travel navn til Hurtigruten Svalbard.

Om bambus, spøkelseskreps og et Arktis i endring

Ekstern artikkel.

Åpent brev til helseministeren

Hvem er det som kan si at ett år av et menneskes liv er mindre verdt enn ti år av et annet?

Historieløse guider

Leserinnlegg: «Som en dyktig journalist, bør vite minst ti ganger mer enn det han eller hun normalt vil få bruk for. Først da bør reiselivssjefen og resten av Visit Svalbard være fornøyd.»

Utvikling av reiselivet

Leserinnlegg: Almenningens tragedie er i ferd med å bre om seg innen turismen.

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!