Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Svalbard Turn og forutsigbare rammer

Må søke: Politikerne må prioritere hardere framover, skriver forfatterne av innlegget. Det betyr at Svalbard Turn fortsatt må søke etter finansiering. Her fra en idrettsutveksling i Svalbardhallen. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Leserinnlegg:

Svalbard Turn og forutsigbare rammer

"Med de utfordringene Longyearbyen nå står ovenfor må vi ha en ansvarlig økonomisk politikk og se på finansiering av ikke-lovpålagte oppgaver opp mot samfunnets rammer og behov."

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.09.2015 kl 22:12

Ingen politikere i Longyearbyen vil motsi Svalbard Venstre i viktigheten av Svalbard Turn og dens rolle for trivsel og livskvalitet. Svalbard Arbeiderparti har dog andre innspill og synspunkter på spørsmålene reist av Svalbard Turn og innspillene fra Svalbard Venstre.

For å ta det siste først: Selvsagt skal vi lytte til, rådføre oss med og inkludere Svalbard Turn! Sittende politikere har vedtatt en delplan for idrett- og fysisk aktivitet. Basert på denne, og i samarbeid med Svalbard Turn, opprettes det i disse dager et råd for idrett og fysisk aktivitet. Så dit er vi allerede på vei! Kontaktflaten skal og vil bli enda bedre og bredere.

Alle som har vært med i et idrettslag på fastlandet har bidratt i loddsalg, flaskeinnsamling, kakelotterier, dugnader og mere til. Der idrettslag må søke å konkurrere om pengestøtte fra kommunen, private, næringslivet og ulike fond, er Longyearbyen i en særstilling. Vi har korkpengefondet. Det er til for alle lag, foreninger og andre med formål å drive allmennyttige tiltak for befolkningen. Å finansiere hele eller deler av Svalbard Turns kostnader over Longyearbyen lokalstyrets driftsbudsjett er etter vårt syn ikke en rettferdig modell for øvrige lag- og foreninger i byen, da der er flere som har store kostnader knyttet til festeavgifter, leiekostnader og andre driftsutgifter. Svalbard Turn har allerede en viss økonomisk forutsigbarhet ettersom de i likhet med oppvekstsektoren (skolen) har en egen avtale med Lokalstyret når det gjelder halleie.

Politikerne i lokalstyret kommer til å måtte prioritere hardere fremover, og pengene som i dag er flyttbare er i hovedsak penger knyttet til de ikke-lovpålagte oppgavene (bl.a. barnehager, videregående skole m.m.). Svalbard Ap opplever at det er full politisk enighet når korkpenger tildeles. Dette er for alle praktiske formål en «sikker» og forutsigbar inntekt for Svalbard Turn. Sett slik er det ufornuftig og la spørsmålet om tildeling av penger til Svalbard Turn avgjøres i knallharde budsjett prioriteringer, der ikke-lovpålagte oppgaver fort kan komme tapende ut.

For Svalbard Ap er det viktig at brukerkostnadene knyttet til aktivitet i hallen beholdes på et nivå som gjør at tilbudet er tilgjengelig for alle. Derfor vil vi fortsette å jobbe for å holde brukerkostnadene nede hvert år i budsjettforhandlingene. Vi er også oppmerksom på resultatene fra tilstandsrapporten om Svalbardhallen. Denne viste at det vil være betydelige kostnader knyttet til vedlikehold få år frem i tid. Svalbard Ap vil derfor sørge for at bygg og vedlikehold holder mål og at vi har nok bemanning i hallen. Halleien Svalbard Turn (og skolen for den saks skyld) betaler skal fremdeles reguleres i egen avtale. Men utover dette mener vi at Svalbard Turn, som de aller fleste idrettslag på fastlandet, årlig må søke om støtte/kulturmidler. Så får man heller gå i dialog om nivået på halleien om denne blir eller er for høy.

Med de utfordringene Longyearbyen nå står ovenfor må vi ha en ansvarlig økonomisk politikk og se på finansiering av ikke-lovpålagte oppgaver opp mot samfunnets rammer og behov. Og nettopp derfor er det heldigvis slik at vi har korkpengeordningen, som er og blir svært viktig for hele det frivillige lag- og foreningsliv i Longyearbyen.

Siste nytt i Leserinnlegg

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Møte i Arktisk forening

Leserbrev: Søndag 16. oktober inviterte Arktisk forening til ei markering i forbindelse med at Store Norske er 100 år.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!