Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Svalbard Høyre ønsker vekst  i reiselivet velkommen

Svalbard Høyre vil gjøre Longyearbyen mer attraktiv for turister, skriver forfatterne av innlegget. FOTO: Christopher Engås

Leserinnlegg:

Svalbard Høyre ønsker vekst i reiselivet velkommen

"Derfor mener vi at det er ekstra viktig at reiselivet blir gitt rammebetingelser som gjør det mulig å vokse."

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.09.2015 kl 22:40

Longyearbyen er inne i en svært spennende tid med usikkerhet rundt vår hjørnesteinsbedrift Store Norske. En nedbemanning av Store Norske vil ikke bare få alvorlige konsekvenser for Longyearbyen og befolkningen her, men også påvirke utviklingen av reiselivet.

Noen av konsekvensene reiselivet i Longyearbyen kan møte i tiden fremover vil være redusert flykapasitet på grunn av færre pendlere. Økte fraktkostnader og færre anløp med godsbåt eller fraktfly. Dyrere og dårligere offentlig infrastruktur. Et mer ensidig arbeidsliv som kan resultere i vanskeligere rekruttering med jobb for begge.

Derfor mener vi at det er ekstra viktig at reiselivet blir gitt rammebetingelser som gjør det mulig å vokse. Reiselivet i Longyearbyen genererer i dag ca 300 årsverk og er en betydelig bidragsyter til samfunnet i Longyearbyen. Vi i Høyre vil jobbe for at reiselivet skal få bedre rammebetingelser i fremtiden. Reiselivet har behov for en mer forutsigbar forvaltning og mindre byråkrati som skaper trygghet for arbeidsplasser og investeringer.

Interessen rundt Svalbard er stor både nasjonalt og internasjonalt, og mulighetene for vekst ligger til rette om reiselivet blir gitt muligheten til å vokse. Vi ser for oss at den store veksten vil komme i Longyearbyen og nærområdene. Her vil utvikling av sherpastier til Sukkertoppen og Platåfjellet, samt kyststier, og egne veier for hundekjøring på hjul være viktig for vekst i ikke motorisert turisme.

Samtidig vil vi jobbe for at det pålegges mindre begrensninger og byråkrati for ferdsel innen turområde 10. Slik at man tar vare på dagens aktiviteter.

Jobbe for utbygging av nytt kaianlegg som kan ta imot blant annet flere og større
cruiseskip med lengre ligge tid slik at besøkende kan få oppleve mer av Longyearbyen.

Tilrettelegge infrastruktur i Longyearbyen som gjør byen mer attraktiv for turister og utvikle sentrumsområdet. Sikre sikker energitilførsel gjennom nytt kraftverk slik at man er rustet for nyetablering innen reiselivet.

Tiden vi går inn i med usikkerhet rundt Store Norske vil også gi reiselivet og resten av næringslivet i Longyearbyen nye muligheter. Svalbard Høyre skal bidra til at det blir lagt til rette på best mulig måte for at mulighetene som kommer kan realiseres.
Godt valg, Stem Høyre!

Siste nytt i Leserinnlegg

Om bambus, spøkelseskreps og et Arktis i endring

Ekstern artikkel.

Åpent brev til helseministeren

Hvem er det som kan si at ett år av et menneskes liv er mindre verdt enn ti år av et annet?

Historieløse guider

Leserinnlegg: «Som en dyktig journalist, bør vite minst ti ganger mer enn det han eller hun normalt vil få bruk for. Først da bør reiselivssjefen og resten av Visit Svalbard være fornøyd.»

Utvikling av reiselivet

Leserinnlegg: Almenningens tragedie er i ferd med å bre om seg innen turismen.

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!