Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Støtter Store Norskes plan

Daganlegget til Gruve 7 på Breinosa. FOTO: Eirik Palm

Leserinnlegg:

Støtter Store Norskes plan

"Samtidig mener vi at en viktig del av omstillingen er at staten overtar en betydelig del av forpliktelsene rundt veier, energi og annen infrastruktur."

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.09.2015 kl 22:11

Torsdag i forrige uke fikk vi den nyheten vi fryktet. Store Norske må starte en omfattende nedbemanning, noe som vil påvirke samfunnet vårt sterkt. Styret i Store Norske går inn for driftshvile i Svea og Lunckefjell samtidig som innsatsen i Gruve 7 dobles. Svalbard Venstre støtter planen.

Selv om planen rammer mindre enn brå og endelig kullavvikling får dette alvorlige konsekvenser for mange av oss som bor i Longyearbyen. Mange kommer til å miste jobbene. Mange barn, unge og familier vil bli tvunget til å bryte opp Svalbardlivet. Mange av de som blir igjen mister verdifulle venner og nettverk.

Når jeg kommer inn i lokalstyret etter valget skal all min innsats være FOR menneskene i byen og FOR en kraftfull satsing på næringslivet i Longyearbyen. Gjennom våre kanaler på Stortinget skal vi også jobbe hardt for å sikre Store Norskes forretningsutvikling og mulighet til å starte opp igjen hvis markedet snur. Og vi skal jobbe hardt for tydelige statlige forpliktelser for veier og energi.

Det er aller viktigste for meg som lokalpolitiker å holde fokus på enkeltmenneskene som blir berørt. Noen av løsningene er kanskje byråkratiske og kjedelige, men drivkraften bak løsningene er mine venner, mine velgere og alle fargerike innbyggere i Longyearbyen som vi vil beholde flest mulig av.

Driftshvile i Store Norskes gruver i Svea innebærer vedlikehold av gruvene som koster flere titalls millioner kroner årlig i tillegg til kostnaden ved bare å holde liv i Svea sine anlegg «i dagen». Etter hva vi forstår vil forslaget kreve tilførsel av statlige penger på nærmere 100 millioner kroner årlig i et treårsperspektiv. Dobling av aktiviteten i Gruve 7 betyr at en større andel av Store Norskes ansatte blir boende i Longyearbyen. Det betyr også at Store Norske beholder mer kompetanse som kan komme til nytte ved senere oppstart i Svea. Svalbard Venstre støtter denne planen fordi vi tror på et solid statlig fundament i Longyearbyens verdiskaping.

Vi kommer til å jobbe hardt for at Store Norske fortsatt skal ha en sentral rolle i norsk svalbardbosetting. Forretningsutviklingen blir derfor veldig viktig i tillegg til mulighetene som ligger i fortsatt kulldrift. Svalbard Venstre kommer til å argumentere via våre kanaler på Stortinget for at Store Norske tilføres kapital i sin forretningsutvikling og eiendomsforvaltning. Noe annet mener vi vil være veldig rart og uansvarlig av en eier. Vi tror at det ligger en framtid for Store Norske i videre utvinning av naturressurser og eiendomsforvaltning.

Samtidig mener vi at en viktig del av omstillingen er at staten overtar en betydelig del av forpliktelsene rundt veier, energi og annen infrastruktur i Longyearbyen og Svea. På samme måte som fastlandet har Svalbard mye strategisk infrastruktur. Infrastrukturen koster mer enn samfunnet kan bære pr i dag. Svalbard Venstres forslag for bærekraftig infrastruktur er å opprette et nytt selskap som på lik linje med Kings Bay i Ny Ålesund har «sektorpolitiske mål». Motstykket i eierskapsmeldingen (Meld. St. 27, 2013-2014) er “selskaper med forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål” hvor f.eks. Store Norske faller inn i dag. En strukturell endring i statens eierskap og måten infrastrukturen forvaltes på Svalbard er nødvendig for å få fart på omstillingen.

Svalbard Venstre vil i tiden fremover ha en tett dialog med Venstre sentralt hvor vi vil argumentere godt for det alternativet Store Norskes styre har lagt frem for sine eiere. I tillegg skal vi synliggjøre behovet for statlig eierskap til infrastruktur og at Store Norske sikres finansielt handlingsrom for sin forretningsutvikling.

Siste nytt i Leserinnlegg

Er det virkelig skadelig å ikke være fysisk aktiv?

Delplan for idrett og fysisk aktivitet, 2013 – 2023 (Planforslag 2013, Longyearbyen lokalstyre). Dokumentet inneholder en hel del fornuftige planer. Men blir disse planene omsatt til handling? Eller er det velmente ambisjoner uten praktiske tiltak?

Fremmed fugl

«Det var ingen god mottagelse den fikk, flyktningen, som kom til Svalbard etter en lang ferd mot nord.»

De første flyvningene til Longyearbyen

Passasjerfly til Svalbard på 1960-tallet: Flymeteorologiske forutsetninger.

Store Norske - samfunnsbygger og kulturbærer i 100 år

Store Norske jubilerer i år. Mye har skjedd siden Store Norske overtok gruveselskapet til J. M. Longyear.

«Uklarheter om hvem som eventuelt skulle ha sikret Lia ved skredforebygginger eller ha organisert overvåking og varsling av skredfare kan tyde på at ingen instans så langt har vært rettslig garantist med derav følgende plikter».

En reise mot Ultima Thule

Som et Ultima Thule ligger de der med sine hemmeligheter og myter.Vi snakker om brefrontene – bortenfor grensen av den kjente verden.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!