Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Støtter Store Norskes plan

Daganlegget til Gruve 7 på Breinosa. FOTO: Eirik Palm

Leserinnlegg:

Støtter Store Norskes plan

"Samtidig mener vi at en viktig del av omstillingen er at staten overtar en betydelig del av forpliktelsene rundt veier, energi og annen infrastruktur."

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.09.2015 kl 22:11

Torsdag i forrige uke fikk vi den nyheten vi fryktet. Store Norske må starte en omfattende nedbemanning, noe som vil påvirke samfunnet vårt sterkt. Styret i Store Norske går inn for driftshvile i Svea og Lunckefjell samtidig som innsatsen i Gruve 7 dobles. Svalbard Venstre støtter planen.

Selv om planen rammer mindre enn brå og endelig kullavvikling får dette alvorlige konsekvenser for mange av oss som bor i Longyearbyen. Mange kommer til å miste jobbene. Mange barn, unge og familier vil bli tvunget til å bryte opp Svalbardlivet. Mange av de som blir igjen mister verdifulle venner og nettverk.

Når jeg kommer inn i lokalstyret etter valget skal all min innsats være FOR menneskene i byen og FOR en kraftfull satsing på næringslivet i Longyearbyen. Gjennom våre kanaler på Stortinget skal vi også jobbe hardt for å sikre Store Norskes forretningsutvikling og mulighet til å starte opp igjen hvis markedet snur. Og vi skal jobbe hardt for tydelige statlige forpliktelser for veier og energi.

Det er aller viktigste for meg som lokalpolitiker å holde fokus på enkeltmenneskene som blir berørt. Noen av løsningene er kanskje byråkratiske og kjedelige, men drivkraften bak løsningene er mine venner, mine velgere og alle fargerike innbyggere i Longyearbyen som vi vil beholde flest mulig av.

Driftshvile i Store Norskes gruver i Svea innebærer vedlikehold av gruvene som koster flere titalls millioner kroner årlig i tillegg til kostnaden ved bare å holde liv i Svea sine anlegg «i dagen». Etter hva vi forstår vil forslaget kreve tilførsel av statlige penger på nærmere 100 millioner kroner årlig i et treårsperspektiv. Dobling av aktiviteten i Gruve 7 betyr at en større andel av Store Norskes ansatte blir boende i Longyearbyen. Det betyr også at Store Norske beholder mer kompetanse som kan komme til nytte ved senere oppstart i Svea. Svalbard Venstre støtter denne planen fordi vi tror på et solid statlig fundament i Longyearbyens verdiskaping.

Vi kommer til å jobbe hardt for at Store Norske fortsatt skal ha en sentral rolle i norsk svalbardbosetting. Forretningsutviklingen blir derfor veldig viktig i tillegg til mulighetene som ligger i fortsatt kulldrift. Svalbard Venstre kommer til å argumentere via våre kanaler på Stortinget for at Store Norske tilføres kapital i sin forretningsutvikling og eiendomsforvaltning. Noe annet mener vi vil være veldig rart og uansvarlig av en eier. Vi tror at det ligger en framtid for Store Norske i videre utvinning av naturressurser og eiendomsforvaltning.

Samtidig mener vi at en viktig del av omstillingen er at staten overtar en betydelig del av forpliktelsene rundt veier, energi og annen infrastruktur i Longyearbyen og Svea. På samme måte som fastlandet har Svalbard mye strategisk infrastruktur. Infrastrukturen koster mer enn samfunnet kan bære pr i dag. Svalbard Venstres forslag for bærekraftig infrastruktur er å opprette et nytt selskap som på lik linje med Kings Bay i Ny Ålesund har «sektorpolitiske mål». Motstykket i eierskapsmeldingen (Meld. St. 27, 2013-2014) er “selskaper med forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål” hvor f.eks. Store Norske faller inn i dag. En strukturell endring i statens eierskap og måten infrastrukturen forvaltes på Svalbard er nødvendig for å få fart på omstillingen.

Svalbard Venstre vil i tiden fremover ha en tett dialog med Venstre sentralt hvor vi vil argumentere godt for det alternativet Store Norskes styre har lagt frem for sine eiere. I tillegg skal vi synliggjøre behovet for statlig eierskap til infrastruktur og at Store Norske sikres finansielt handlingsrom for sin forretningsutvikling.

Siste nytt i Leserinnlegg

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Møte i Arktisk forening

Leserbrev: Søndag 16. oktober inviterte Arktisk forening til ei markering i forbindelse med at Store Norske er 100 år.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!