Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Store Norske og forskning

Nysgjerrige og forventningsfulle Unis-studenter som etter sikkerhetsbrifing er i ferd med å kle seg opp til tur inn i gruva i Svea i mars 2014. FOTO: Snorre Olaussen

Store Norske og forskning

En rask avvikling av Store Norske vil også ramme forskningen på Svalbard, skriver professor Snorre Olaussen ved Unis.

Tekst:

Publisert:

En rask avvikling og fravær av et vitalt og oppegående industriselskap som Store Norske vil ramme forskningen på Svalbard. Det vil blant annet medføre en stor utfordring for rekruttering av nye fastboende forskere. Dette kommer i tillegg til de momentene som redaktøren i Svalbardposten nevner (leder 12.12.2014).

Fagspesialister fra Store Norske er viktige bidragsytere i undervisningen og forskningen ved Unis. De er gjesteforelesere på flere av kursene i energi, miljø og om bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS). Master- og doktorgradsstudenter har fått og får veilederhjelp fra ingeniører og geologer fra Store Norske med oppgaver som er relevant for gruveselskapet. Videre er det vitenskapelige stillinger ved Unis som er knyttet til Store Norske sin virksomhet.

Det er også inspirerende å se hvordan studentene suger til seg inntrykk etter at de har vært på gruvebesøk i Svea. Her får de se moderne kulldrift og ved selvsyn forstå hva som skal til for å framskaffe energi. Vanlig tilbakemelding fra studentene er; vi visste ikke at det var så teknologisk komplekst og krevende – «awesome» er et vanlig ord som blir sagt når de kommer ut i dagslys, bedre ambassadører skal nok Store Norske lete lenge etter.

Vanligvis blir det hevdet at Longyearbyen står på tre bein: industri, forskning og turisme. Jeg vil hevde at inntil nå har vi stått på fire bein der forvaltning er det fjerde. Det beinet er selvsagt sysselmannsetaten, men også Longyearbyen lokalstyre og kirken er en del av det. Dette blir et stabilt bord med gjensidig avhengighet. Reduserer vi industribeinet, vil bordet i beste fall bli skjevt og i verste fall temmelig ustabilt. Det vil etter min mening ramme forskningen på Svalbard. Det vil bli vankeligere å rekruttere fastboende forskere – ikke alle akademikere/forskere er gift eller samboere med akademikere – og hvor skal de få jobb? Hvor attraktivt er det å bo her da?

Men det er ikke noe i veien for at vi fornyer bordbeinene, de kan bli like lange og til og med gjøre bordet mer stabilt. Kanskje noen av dem, eller helst alle fire, bør tenke litt nytt. Her ser det ut som Store Norske er i prosess med å vurdere mer satsing på industrikull og andre bruksområder for kull framfor fyringskull.

Kan rapporterings­rutiner for turisme og forskning gjøres noe enklere? Er det mulig å forbedre førsteinntrykket av Longyearbyen også når snøen har gått? Kan Unis/FoU-miljøene bygges enda sterkere og kanskje på sikt inkludere andre fag innen arktisk teknologi/forskning?

Sosialdarwinisme er farlig tankesett, men Darwin er dessverre ofte feilsitert. Han har aldri sagt at den sterkeste eller raskeste overlever, men den som er mest tilpasningsdyktig.

Jeg avslutter med et sitat fra ham på originalspråket og håper jeg ikke blir tatt til inntekt for sosialdarwinismen; it is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent; It is the one that is most acceptable to change.

Snorre Olaussen
Professor arktisk geologi, Unis

Nøkkelord

Siste nytt i Leserinnlegg

Diskusjon, ikke taushet

Debatt: I en tid hvor Longyearbyen skal igjennom en krevende omstilling, bør debatten om grunnforvaltningen løftes opp på lokalpolitisk nivå, i stedet for å legges lokk på.

Tilbakevendende kamp  eller samfunnsutvikling?

Debatt: Eiendoms- og forvaltningssjef i Store Norske misforstår lokaldemokratiets rolle i det han ber om ro rundt spørsmålet om grunnforvaltningen i Longyearbyen.

Arrangementsturisme i Longyearbyen

Debatt: Innovasjon Norge har arrangementsturisme som ett av sine satsingsområder, og i den siste Svalbard-meldingen vises det til potensialet som ligger i koblingen mellom kultur og reiseliv også lokalt. I Longyearbyen er vi nå i gang med festivalsesongen, og vi ser beviselig den effekten et levende...

Store Norske må forstå sin rolle

Debatt: Eiendoms- og forvaltningssjef i Store Norske, Sveinung Lystrup Thesen, har misforstått Store Norskes forvaltningsrolle i det han ber om politikernes taushet.

SuperDARN offisielt åpnet

Den første norske SuperDARN radaren ble offisielt åpnet på Breinosa onsdag 19 oktober. SuperDARN står for Super Dual Auroral Radar Network.

Den tilbakevendende kampen om grunnen i Longyearbyen

SNSK oppfordrer til at vi nå fokuserer på å utvikle Longyearbyen basert på samarbeid, respekt for hverandres roller og utnyttelse av potensialet som finnes hos de sentrale aktørene i samfunnet her oppe.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!