Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Skred, rett, handling

«Uklarheter om hvem som eventuelt skulle ha sikret Lia ved skredforebygginger eller ha organisert overvåking og varsling av skredfare kan tyde på at ingen instans så langt har vært rettslig garantist med derav følgende plikter».

Tekst:

Publisert:

Skredhendelsen i Lia den 19.12.2015 er strafferettslig henlagt av Statsadvokaten. Forskrift om sivilbeskyttelseslovens anvendelse på Svalbard omfatter ikke straffebud. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap avdekket i sin rapport uklarheter om ansvar og plikter samt tilfeldigheter. Slik ble den fra flere hold påpekte risikoen for skred i Lia ikke fulgt opp. I mens er det reist privat erstatningskrav begrunnet med at Store Norske og Longyearbyen lokalstyre skulle ha vært grovt uaktsomme.

Spørsmålet blir om bortfester av tomt og huseier eller forvaltningsorgan har hatt påtatt seg ansvar som garantister. Den todelte plikten å verne mot skade og å avverge fare har bare den aktør som rettslig er satt i garantistens posisjon. Uten slik en stilling er plikter uten betydning. Det ligger ikke opp i dagen når og under hvilke konkrete forutsetninger garantistens plikter stiftes. Men klart er: Utenfor posisjonen som garantist, ingen plikter!

Store Norske bygget i Lia før Svalbard Samfunnsdrift og senere Longyearbyen lokalstyre var etablert.

Ut fra skjønn ble Lia vurdert som skredsikker. På den tid (cirka 1975) var dagens kunnskaper om skreddynamikk og databaserte matematiske skredmodeller ennå ikke utviklet.

Kan Store Norske og senere Longyearbyen lokalstyre ha kommet i garantistens stilling? Uklarheter om hvem som eventuelt skulle ha sikret Lia ved skredforebygginger eller ha organisert overvåking og varsling av skredfare kan tyde på at ingen instans så langt har vært rettslig garantist med derav følgende plikter. DSB-rapporten peker da også på det individuelle ansvar.

Et strakstiltak før kommende vinter ville vært å reise de kanskje noen titusen kroner til en målestasjon i Lia som automatisk sendte skred-relevante data til NVE for analyse og varsling i tilfelle fare.

Siste nytt i Leserinnlegg

Den blå time

Vi er inne i den fagreste tiden på året, men også den farligste. Det er viktig at vi ser hverandre og bryr oss slik at ingen isolerer seg og blir værende i mørket

Sverdrupbyen i brann

En kommentar til bildet av brenning av Sverdrupbyen (Historisk bilde, Svalbardposten 3. utgave, 20.01.2017).

Isbjørnens hegemoni

Berit Våtvik om Longyearbyens fremtid.

 
Svalbard kan bli starten på et nytt norsk energieventyr

Thorium-basert kjernekraft i kompakt småskala utførelse, er et alternativ som bør utredes for å dekke et fremtidig behov for kraft og varme på Svalbard.

Reisemålsutvikling i et grønt perspektiv

Visit Svalbard og medlemsbedriftene tar «grønn omstilling» på alvor, skriver reiselivssjef Ronny Brunvoll i dette innlegget.

Spitsbergen Travel blir til Hurtigruten Svalbard

Fra 1. januar 2017 endret Spitsbergen Travel navn til Hurtigruten Svalbard.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!