Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Skred, rett, handling

«Uklarheter om hvem som eventuelt skulle ha sikret Lia ved skredforebygginger eller ha organisert overvåking og varsling av skredfare kan tyde på at ingen instans så langt har vært rettslig garantist med derav følgende plikter».

Tekst:

Publisert:

Skredhendelsen i Lia den 19.12.2015 er strafferettslig henlagt av Statsadvokaten. Forskrift om sivilbeskyttelseslovens anvendelse på Svalbard omfatter ikke straffebud. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap avdekket i sin rapport uklarheter om ansvar og plikter samt tilfeldigheter. Slik ble den fra flere hold påpekte risikoen for skred i Lia ikke fulgt opp. I mens er det reist privat erstatningskrav begrunnet med at Store Norske og Longyearbyen lokalstyre skulle ha vært grovt uaktsomme.

Spørsmålet blir om bortfester av tomt og huseier eller forvaltningsorgan har hatt påtatt seg ansvar som garantister. Den todelte plikten å verne mot skade og å avverge fare har bare den aktør som rettslig er satt i garantistens posisjon. Uten slik en stilling er plikter uten betydning. Det ligger ikke opp i dagen når og under hvilke konkrete forutsetninger garantistens plikter stiftes. Men klart er: Utenfor posisjonen som garantist, ingen plikter!

Store Norske bygget i Lia før Svalbard Samfunnsdrift og senere Longyearbyen lokalstyre var etablert.

Ut fra skjønn ble Lia vurdert som skredsikker. På den tid (cirka 1975) var dagens kunnskaper om skreddynamikk og databaserte matematiske skredmodeller ennå ikke utviklet.

Kan Store Norske og senere Longyearbyen lokalstyre ha kommet i garantistens stilling? Uklarheter om hvem som eventuelt skulle ha sikret Lia ved skredforebygginger eller ha organisert overvåking og varsling av skredfare kan tyde på at ingen instans så langt har vært rettslig garantist med derav følgende plikter. DSB-rapporten peker da også på det individuelle ansvar.

Et strakstiltak før kommende vinter ville vært å reise de kanskje noen titusen kroner til en målestasjon i Lia som automatisk sendte skred-relevante data til NVE for analyse og varsling i tilfelle fare.

Siste nytt i Leserinnlegg

Om bambus, spøkelseskreps og et Arktis i endring

Ekstern artikkel.

Åpent brev til helseministeren

Hvem er det som kan si at ett år av et menneskes liv er mindre verdt enn ti år av et annet?

Historieløse guider

Leserinnlegg: «Som en dyktig journalist, bør vite minst ti ganger mer enn det han eller hun normalt vil få bruk for. Først da bør reiselivssjefen og resten av Visit Svalbard være fornøyd.»

Utvikling av reiselivet

Leserinnlegg: Almenningens tragedie er i ferd med å bre om seg innen turismen.

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!