Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Skred, rett, handling

«Uklarheter om hvem som eventuelt skulle ha sikret Lia ved skredforebygginger eller ha organisert overvåking og varsling av skredfare kan tyde på at ingen instans så langt har vært rettslig garantist med derav følgende plikter».

Tekst:

Publisert:

Skredhendelsen i Lia den 19.12.2015 er strafferettslig henlagt av Statsadvokaten. Forskrift om sivilbeskyttelseslovens anvendelse på Svalbard omfatter ikke straffebud. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap avdekket i sin rapport uklarheter om ansvar og plikter samt tilfeldigheter. Slik ble den fra flere hold påpekte risikoen for skred i Lia ikke fulgt opp. I mens er det reist privat erstatningskrav begrunnet med at Store Norske og Longyearbyen lokalstyre skulle ha vært grovt uaktsomme.

Spørsmålet blir om bortfester av tomt og huseier eller forvaltningsorgan har hatt påtatt seg ansvar som garantister. Den todelte plikten å verne mot skade og å avverge fare har bare den aktør som rettslig er satt i garantistens posisjon. Uten slik en stilling er plikter uten betydning. Det ligger ikke opp i dagen når og under hvilke konkrete forutsetninger garantistens plikter stiftes. Men klart er: Utenfor posisjonen som garantist, ingen plikter!

Store Norske bygget i Lia før Svalbard Samfunnsdrift og senere Longyearbyen lokalstyre var etablert.

Ut fra skjønn ble Lia vurdert som skredsikker. På den tid (cirka 1975) var dagens kunnskaper om skreddynamikk og databaserte matematiske skredmodeller ennå ikke utviklet.

Kan Store Norske og senere Longyearbyen lokalstyre ha kommet i garantistens stilling? Uklarheter om hvem som eventuelt skulle ha sikret Lia ved skredforebygginger eller ha organisert overvåking og varsling av skredfare kan tyde på at ingen instans så langt har vært rettslig garantist med derav følgende plikter. DSB-rapporten peker da også på det individuelle ansvar.

Et strakstiltak før kommende vinter ville vært å reise de kanskje noen titusen kroner til en målestasjon i Lia som automatisk sendte skred-relevante data til NVE for analyse og varsling i tilfelle fare.

Siste nytt i Leserinnlegg

SuperDARN offisielt åpnet

Den første norske SuperDARN radaren ble offisielt åpnet på Breinosa onsdag 19 oktober. SuperDARN står for Super Dual Auroral Radar Network.

Den tilbakevendende kampen om grunnen i Longyearbyen

SNSK oppfordrer til at vi nå fokuserer på å utvikle Longyearbyen basert på samarbeid, respekt for hverandres roller og utnyttelse av potensialet som finnes hos de sentrale aktørene i samfunnet her oppe.

 Longyearbyen  og cruiseturismen

«I don’t do cruising anymore, I do expeditions», kunne en voksen amerikaner godt kledd for den arktiske sommeren fortelle meg da han kom innom turistinformasjonen i teltet på Bykaia i sommer.

Svar til Khanittha

Arnt Vegar Jenssen svarer på forrige ukes leserinnlegg.

Spurvefugler på avveie

Sjeldne spurvefugler i Longyearbyen ses oftest denne måneden.

Nok et spark nedover

Jensen i sin ombudsmannsrolle velger en ovenfra-og-ned-holdning når han nærmest driver folkeopplysning i Svalbardposten om utlendingers rettigheter.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!