Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Sal av nasjonalarven

Hiorthfjellet er en del av eiendommen som kan bli solgt. FOTO: Eirik Palm

Sal av nasjonalarven

Dersom området i Austre Adventfjord på Svalbard vert selt til eit selskap med utenlandsk eigarskap, vil det vere eit døme på særs dårleg politisk handverk.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.05.2014 kl 12:57

Eigedomen, som ligg på nordsida av Adventfjorden, tilhøyrde ein gong De Norske Kulfelter Spitsbergen. Sidan vart eigedomen overteken av skipsreiar Jacob Kjøde, morfar og oldefar til noverende eigarar. Området det er snakk om strekkjer seg frå Revneset til Helvetiadalen og vidare over til Deltaneset. Ifølge Svalbardposten har Nærings- og fiskeridepartementet stadfesta til VG at eigedomen kan seljast fritt – også til utanlandske aktørar.

Noreg har i alle år vore tydeleg på at Svalbard er norsk område. Dette synet er tufta på Svalbardtraktaten sine vilkår som regulerer Noregs utøving av suverenitet og mynde på Svalbard. Traktaten slår fast «Norges fulle og uindskrenkede høihetsret over Svalbard».

At Austre Adventfjord er ein traktateigedom tyder at Noreg gjorde krav på eigarskap til området då Svalbardtraktaten blei inngått, og 40 krav blei godkjende i tida etter at traktaten vart inngått. Austre Adventfjord er ein av to eigedomar som framleis er på private hender.

Det er kun Russland og Noreg som har traktateigedomar på Svalbard. Samarbeidet har til tider vore sett på harde prøvar, men vi har funne ut av det med kvarandre.
Dersom staten ikke kjøper denne eigedomen opner ein for at tre nasjonar sit med slike eigedomar. Det kan komplisere utøving av norsk jurisdiksjon over Svalbard i tillegg til at dette kan endre maktbalansen i nord. Ein slik situasjon vil setje norske styresmakter under press. Det store spørsmålet blir difor kva samspelpartnerar Noreg kan setje si lit til dersom ein slik situasjon oppstår? Kven vil tale liten nasjon si sak i eit område som får aukande interesse frå verdas leiande nasjonar?

Det vil vere ei strategisk avgjerd for Noreg å sikre seg denne eigedomen. Til no har Longyearbyen vore eit kolgruvesamfunn. I framtida vil Longyearbyen bli eit viktig strategisk knutepunkt i Arktis med flyplass, hamn og eit velfungerande lokalsamfunn - eit samfunn den norske stat har investert milliardar av kroner i.

Sal av norsk område til utanlandske aktørar i dette viktige området vil ganske enkelt ikkje bli forstått.

Senterpartiet vil aldri støtte utanlandsk oppkjøp av norsk territorium på Svalbard.

Liv Signe Navarsete (Sp) er medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité

Siste nytt i Leserinnlegg

Er det virkelig skadelig å ikke være fysisk aktiv?

Delplan for idrett og fysisk aktivitet, 2013 – 2023 (Planforslag 2013, Longyearbyen lokalstyre). Dokumentet inneholder en hel del fornuftige planer. Men blir disse planene omsatt til handling? Eller er det velmente ambisjoner uten praktiske tiltak?

Fremmed fugl

«Det var ingen god mottagelse den fikk, flyktningen, som kom til Svalbard etter en lang ferd mot nord.»

De første flyvningene til Longyearbyen

Passasjerfly til Svalbard på 1960-tallet: Flymeteorologiske forutsetninger.

Store Norske - samfunnsbygger og kulturbærer i 100 år

Store Norske jubilerer i år. Mye har skjedd siden Store Norske overtok gruveselskapet til J. M. Longyear.

«Uklarheter om hvem som eventuelt skulle ha sikret Lia ved skredforebygginger eller ha organisert overvåking og varsling av skredfare kan tyde på at ingen instans så langt har vært rettslig garantist med derav følgende plikter».

En reise mot Ultima Thule

Som et Ultima Thule ligger de der med sine hemmeligheter og myter.Vi snakker om brefrontene – bortenfor grensen av den kjente verden.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!