Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Rekordmange ryper på Svalbard

Forskerne vet ikke om økningen skyldes innvandring fra andre områder på Svalbard, Frans Josef Land eller østkysten av Grønland. FOTO: Nicolas Lecomte

Rekordmange ryper på Svalbard

Aldri tidligere har vi talt så mange ryper på Svalbard.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.06.2014 kl 14:39

Tellingene i Adventdalen – Sassendalen startet i 2000 så rekorden gjelder en 15 år lang tidsserie. Det er ikke bare rypeforskere som har registrert mange ryper i år. Både svalbardianere og forskere som har vært på ulike steder av øygruppen melder om det samme. De har sett uvanlig mange ryper.

Norsk Polarinstitutt (NP) overvåker rypebestanden hver vår. Første april startet årets rypeteam bestående av Hanna Kauko, Kine Hokholt Bjelland, Silje Kristin Jensen og Eva Fuglei (ansvarlig forsker ved NP), vårtellingen av svalbardrype (se vår rypeblogg http://www.npolar.no/no/ekspedisjoner-felt/svalbardrype/).

Om høsten forlater rypene hekkeområdene sine og vintervandringene starter i månedsskiftet september-oktober. Hvor de tilbringer vinteren har vi bare begynt å få en anelse om. Det vi vet med sikkerhet er at de returnerer til hekkeområdene i løpet av mars og april. Hannene (steggene) kommer først og hønene litt senere. I løpet av april finner rypeparene sammen, og det er på denne tiden mye lyd i steggene. Det er de «rapende» steggene vi registrerer i overvåkingen. Vi besøker om lag 130 faste lyttepunkter tre ganger i løpet av fire uker i april. Steggene registrerer vi vha. hørsel og syn når de hevder territorier. En god kikkert med avstandsmåler er vårt viktigste verktøy i overvåkingen.

Fram til i år har rypebestanden vært veldig stabil og har variert mellom 1 og 3 stegg per km2. Variasjonen mellom år har bare vært på omtrent en stegg per km2. Våren 2013 registrerte vi 2,5 stegg per km2. Stor var derfor overraskelsen da vi beregnet årets rypetetthet på hele 4,7 stegg per km2, nesten en dobling fra året før og den høyeste tettheten vi noen gang har registrert. Dette er selvfølgelig veldig hyggelig, og det er vår oppgave å forklare den store økningen. Flere faktorer kan virke inn. Vi vet at «regn-på-snø» med nedisete beiter gir bestandene av rype, rein og østmarkmus en knekk, men de to siste vintrene har verken rype eller rein vært plaget med nedisete beiter. Fjellrev er en viktig rypepredator, men lite kadaver av rein de to siste vintrene har resultert i få reveynglinger og dermed liten rekruttering til revebestanden. Sommeren 2013 var sannsynligvis et godt vekstår for vegetasjonen. Det var mye nedbør, forholdsvis høye temperaturer, og lang vekstsesong, og med en god vinter uten ising på tundraen kan dette ha gitt god overlevelse for både voksenfugl og kyllingene. Til tross for dette er det vanskelig å forklare den voldsomme økningen i tetthet fra 2013.

Noe vi ikke har kunnskap om er om det vandrer ryper inn fra andre områder på Svalbard, eller kanskje Frans Josef Land eller østkysten av Grønland. Fjellryper kan ha lange trekk mellom hekke- og overvintringsområdene. Det er beskrevet trekk mellom Grønland og Island.

For å få svar på noen av kunnskapshullene ønsker vi å forbedre innleveringen av rypevinger fra jakten. Rypevingen forteller om fuglen er voksen eller født samme år som jakten. Innlevering av vinger har siden 1998 variert mellom 10% og 60%. Høsten 2014 vil det bli levert ut egne konvolutter til jegerne (sammen med jaktkortet fra SMS) slik at det blir enklere å levere inn vinger til aldersbestemmelse. Vingene bidrar også med genetisk materiale fordi det alltid blir litt kjøtt igjen på den avskårede vingen. En slik liten kjøttbit kan vi bruke til å sammenligne med ryper fra Franz Josef Land og fra Grønland for å få svar på om ryper vandrer inn til Svalbard.

Nøkkelord

Siste nytt i Leserinnlegg

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Møte i Arktisk forening

Leserbrev: Søndag 16. oktober inviterte Arktisk forening til ei markering i forbindelse med at Store Norske er 100 år.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!