Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Om kommunale gebyrer

Om kommunale gebyrer

Tekst:

Publisert:

Vi viser til artikkelen om saken i forrige nummer av Svalbardposten.

Det er veldig bra Svalbardposten setter fokus på denne saken og lignende saker, slik at innbyggere får mer kjennskap til urimelige/ulovlige forhold knyttet til kostnader for å drive næringsvirksomhet i Longyearbyen.

Vi ønsker i denne forbindelse å særlig presisere et moment som var omtalt i artikkelen, og det gjelder det som var sagt om at det gjelder en «annen praksis» for gebyrer i Longyearbyen enn ellers i Norge. Dette mener vi er feil. Det skal ikke være en annen praksis i Longyearbyen enn ellers i Norge og dette er det vesentlige momentet i saken.

Det er vedtatt ved lov følgende i svalbardloven § 31 andre ledd: «Longyearbyen lokalstyre kan drive virksomhet av allmenn interesse som har tilknytning til Longyearbyen og som ikke ivaretas av staten. Longyearbyen lokalstyre har ansvar for infrastruktur i Longyearbyen som ikke er tillagt staten eller andre. Lokalstyret kan selv fastsette gebyr for slike tjenester. Gebyret skal beregnes ut fra prinsippet om selvkost.»
Det er altså prinsippet om selvkost som gjelder også i Longyearbyen som i kommuner ellers i Norge. Dette vil si at Longyearbyen lokalstyre (inklusive politisk nivå) ikke står fritt til å vedta gebyrer som er i strid med dette prinsippet.

Vi har sagt en del om dette i vår korrespondanse til Justis- og beredskapsdepartementet, herunder praksis fra andre saker knyttet til selvkostprinsippet og saker vedtatt av Sivilombudsmannen, samt også Kommunal- og regionaldepartementet sin egen veileder for dette prinsippet. Det ligger i sakens natur at gebyrer etter selvkost skal gjenspeile de faktiske kostnader knyttet til den enkelte handling eller aktivitet, som i denne saken gjelder tilknytning av to haller til en eksisterende vei.

I dette tilfellet beregner Longyearbyen lokalstyre gebyrer på fiktive grunnlag som ligger svært langt utenfor den faktiske kostnad og rammen for eller intensjonen med selvkostprinsippet.

Olav Vik Solheim og Bjørn Vik Solheim
Fusa/Longyearbyen

Siste nytt i Leserinnlegg

Om bambus, spøkelseskreps og et Arktis i endring

Ekstern artikkel.

Åpent brev til helseministeren

Hvem er det som kan si at ett år av et menneskes liv er mindre verdt enn ti år av et annet?

Historieløse guider

Leserinnlegg: «Som en dyktig journalist, bør vite minst ti ganger mer enn det han eller hun normalt vil få bruk for. Først da bør reiselivssjefen og resten av Visit Svalbard være fornøyd.»

Utvikling av reiselivet

Leserinnlegg: Almenningens tragedie er i ferd med å bre om seg innen turismen.

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!