Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Om kommunale gebyrer

Om kommunale gebyrer

Tekst:

Publisert:

Vi viser til artikkelen om saken i forrige nummer av Svalbardposten.

Det er veldig bra Svalbardposten setter fokus på denne saken og lignende saker, slik at innbyggere får mer kjennskap til urimelige/ulovlige forhold knyttet til kostnader for å drive næringsvirksomhet i Longyearbyen.

Vi ønsker i denne forbindelse å særlig presisere et moment som var omtalt i artikkelen, og det gjelder det som var sagt om at det gjelder en «annen praksis» for gebyrer i Longyearbyen enn ellers i Norge. Dette mener vi er feil. Det skal ikke være en annen praksis i Longyearbyen enn ellers i Norge og dette er det vesentlige momentet i saken.

Det er vedtatt ved lov følgende i svalbardloven § 31 andre ledd: «Longyearbyen lokalstyre kan drive virksomhet av allmenn interesse som har tilknytning til Longyearbyen og som ikke ivaretas av staten. Longyearbyen lokalstyre har ansvar for infrastruktur i Longyearbyen som ikke er tillagt staten eller andre. Lokalstyret kan selv fastsette gebyr for slike tjenester. Gebyret skal beregnes ut fra prinsippet om selvkost.»
Det er altså prinsippet om selvkost som gjelder også i Longyearbyen som i kommuner ellers i Norge. Dette vil si at Longyearbyen lokalstyre (inklusive politisk nivå) ikke står fritt til å vedta gebyrer som er i strid med dette prinsippet.

Vi har sagt en del om dette i vår korrespondanse til Justis- og beredskapsdepartementet, herunder praksis fra andre saker knyttet til selvkostprinsippet og saker vedtatt av Sivilombudsmannen, samt også Kommunal- og regionaldepartementet sin egen veileder for dette prinsippet. Det ligger i sakens natur at gebyrer etter selvkost skal gjenspeile de faktiske kostnader knyttet til den enkelte handling eller aktivitet, som i denne saken gjelder tilknytning av to haller til en eksisterende vei.

I dette tilfellet beregner Longyearbyen lokalstyre gebyrer på fiktive grunnlag som ligger svært langt utenfor den faktiske kostnad og rammen for eller intensjonen med selvkostprinsippet.

Olav Vik Solheim og Bjørn Vik Solheim
Fusa/Longyearbyen

Siste nytt i Leserinnlegg

Er det virkelig skadelig å ikke være fysisk aktiv?

Delplan for idrett og fysisk aktivitet, 2013 – 2023 (Planforslag 2013, Longyearbyen lokalstyre). Dokumentet inneholder en hel del fornuftige planer. Men blir disse planene omsatt til handling? Eller er det velmente ambisjoner uten praktiske tiltak?

Fremmed fugl

«Det var ingen god mottagelse den fikk, flyktningen, som kom til Svalbard etter en lang ferd mot nord.»

De første flyvningene til Longyearbyen

Passasjerfly til Svalbard på 1960-tallet: Flymeteorologiske forutsetninger.

Store Norske - samfunnsbygger og kulturbærer i 100 år

Store Norske jubilerer i år. Mye har skjedd siden Store Norske overtok gruveselskapet til J. M. Longyear.

«Uklarheter om hvem som eventuelt skulle ha sikret Lia ved skredforebygginger eller ha organisert overvåking og varsling av skredfare kan tyde på at ingen instans så langt har vært rettslig garantist med derav følgende plikter».

En reise mot Ultima Thule

Som et Ultima Thule ligger de der med sine hemmeligheter og myter.Vi snakker om brefrontene – bortenfor grensen av den kjente verden.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!