Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Om kommunale gebyrer

Om kommunale gebyrer

Tekst:

Publisert:

Vi viser til artikkelen om saken i forrige nummer av Svalbardposten.

Det er veldig bra Svalbardposten setter fokus på denne saken og lignende saker, slik at innbyggere får mer kjennskap til urimelige/ulovlige forhold knyttet til kostnader for å drive næringsvirksomhet i Longyearbyen.

Vi ønsker i denne forbindelse å særlig presisere et moment som var omtalt i artikkelen, og det gjelder det som var sagt om at det gjelder en «annen praksis» for gebyrer i Longyearbyen enn ellers i Norge. Dette mener vi er feil. Det skal ikke være en annen praksis i Longyearbyen enn ellers i Norge og dette er det vesentlige momentet i saken.

Det er vedtatt ved lov følgende i svalbardloven § 31 andre ledd: «Longyearbyen lokalstyre kan drive virksomhet av allmenn interesse som har tilknytning til Longyearbyen og som ikke ivaretas av staten. Longyearbyen lokalstyre har ansvar for infrastruktur i Longyearbyen som ikke er tillagt staten eller andre. Lokalstyret kan selv fastsette gebyr for slike tjenester. Gebyret skal beregnes ut fra prinsippet om selvkost.»
Det er altså prinsippet om selvkost som gjelder også i Longyearbyen som i kommuner ellers i Norge. Dette vil si at Longyearbyen lokalstyre (inklusive politisk nivå) ikke står fritt til å vedta gebyrer som er i strid med dette prinsippet.

Vi har sagt en del om dette i vår korrespondanse til Justis- og beredskapsdepartementet, herunder praksis fra andre saker knyttet til selvkostprinsippet og saker vedtatt av Sivilombudsmannen, samt også Kommunal- og regionaldepartementet sin egen veileder for dette prinsippet. Det ligger i sakens natur at gebyrer etter selvkost skal gjenspeile de faktiske kostnader knyttet til den enkelte handling eller aktivitet, som i denne saken gjelder tilknytning av to haller til en eksisterende vei.

I dette tilfellet beregner Longyearbyen lokalstyre gebyrer på fiktive grunnlag som ligger svært langt utenfor den faktiske kostnad og rammen for eller intensjonen med selvkostprinsippet.

Olav Vik Solheim og Bjørn Vik Solheim
Fusa/Longyearbyen

Siste nytt i Leserinnlegg

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!