Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Om havnens regnskap

Om havnens regnskap

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.09.2012 kl 11:19

Jeg har i det siste fått mange spørsmål og innspill til havnens økonomi. Jeg ser det ikke er alle som er klar over hvordan havneregnskapet fungerer.

Staten har bestemt at alle offentlige havner i Norge og på Svalbard skal følge havne- og farvannsloven. Det betyr at havnekassen er et lukket regnskap. Ingen kommune kan kanalisere et overskudd fra havnen inn i kommunens økonomi.

Overskudd i havnekassen skal altså forbli i havnens regnskap. Dette for å sikre at kaianlegg, sikkerhet og et minimum av servicetilbud til passasjerer blir vedlikeholdt. Det er til og med spesifisert hvor stor andel av inntektene som skal brukes til hva, og hvilke tjenester havnen må ha.

Kommunen kan ta betalt for eventuelle tjenester de yter havnen, som eksempelvis økonomi- og konsulenttjenester. Det gjøres i Longyearbyen. Havnen her mottar ikke penger fra Longyearbyen lokalstyre og fellesskapet, og eventuelle låneopptak havnen gjør, må de betjene selv.

I tillegg kjøper havnen vann, avløp, strøm, renovasjon og så videre til de samme priser som gjelder for all annen næring i byen og de har rett til de samme tjenester. På den måte fungerer altså havnen som enhver annen selvstendig og kommersiell nærings­drivende, selv om budsjett, investeringer og alle utviklingsplaner må godkjennes av havnestyret og lokalstyret.

Så skal det sies at havnestyret er politisk valgt, og dermed skal også havna virke til beste for lokalsamfunnet.

Jeg håper dette kan være oppklarende for alle.

God høst!

Lene Villumsen

Tverrpolitisk fellesliste/medlem i Miljø- og næringsutvalget

Siste nytt i Leserinnlegg

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!