Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Notat fra Sysselmannen til MD

Notat fra Sysselmannen til MD

Tekst:

Publisert:

Jeg mener og tror at både Svalbardposten og reiselivsdirektør Trygve Steen tar grundig feil når de henviser til et notat etter et møte mellom representanter for reiselivet og Sysselmannen i 2009.

For øvrig har jeg ikke helt forståelse for at direktøren for Spitsbergen Travel AS uttaler seg på vegne av reiselivet på Svalbard uten å ha noe mandat for det. Steen beskylder Svalbard Villmarksenter AS for å være kilden til det omtalte notatet uten å ha dekning for sin påstand annet enn fra en annen reiselivsbedrift. Dette vitner om forutinntatte holdninger om Svalbard Villmarksenter, som dessverre ikke bare Trygve Steen har. Men man forventer noe mer av den største reiselivsbedriften på Svalbard.

Det er tøft nok å være en liten bedrift som fronter myk ferdsel og bærekraftig reiseliv om ikke den største reiselivsaktøren skal gå i bresjen og gjøre livet surt for en.
For å avklare saken kan jeg bekrefte at forslaget om Helvetiadalen, De Geerdalen og Elveneset, egentlig hele området mellom Eskerdalen og Mälardalen, er foreslått som scooterfritt område, ikke bare én gang, men flere ganger. Første gang var i forbindelse med opprettelsen av de første, frivillige, scooterfrie områdene. Det var da tenkt at Helvetiadalen og De Geerdalen skulle være åpne for fastboende, men stengt for turistkjøring. Kanskje vanskelig å kontrollere, men de store scooterkolonnene ville det bli slutt på.

Nevnte notat som Svalbardposten viser til, er nok et notat som ble laget i bakkant av et prosjekt Sysselmannen hadde. Prosjektets hovedmål var å innhente og sammenstille tilgjengelig informasjon som grunnlag for å vurdere behovet for forvaltningstiltak som legger bedre til rette for ikke-motorisert friluftsliv og turisme på Svalbard. Det var Aud Andersen som var prosjektansvarlig hos Sysselmannen.

Hovedmål med prosjektet: Innhente og sammenstille tilgjengelig informasjon som grunnlag for å vurdere behovet for forvaltningstiltak som legger bedre til rette for ikke-motorisert friluftsliv og turisme på Svalbard. Arbeidet var delt inn i to deler:
Kvalitativ del: utvalgte intervjuer/spørre­undersøkelse med næringsliv, organisasjoner og andre i den hensikt å avdekke holdninger og tiltak som de mener kan påvirke deres adferd positivt/negativt med tanke på utøvelsen av friluftsliv.
Kvantitativ del: Sammenstille informasjon gjennom eksterne rapporter, tidligere gjesteundersøkelser, samt interne rapporter hos Sysselmannen med mer.

Så langt har ikke myndighetene maktet å gjøre noe med denne saken, men Vårherre ser ut til å ta over når myndighetene svikter. Turistkjøringen med scooter i denne traseen til og fra Sassen skal ifølge reiselivets egne regler opphøre når det ikke er is fra Elveneset og innover Sassenfjorden. Det er i henhold til scooter-retningslinjene til Reiselivsrådet. Det er ikke lov å kjøre gjennom hyttefelt, ergo er traseen gjennom Helvetiadalen, Kreklingpasset og Vindodden til Sassen eller motsatt, ingen farbar vei for medlemmer i Svalbard Reiselivsråd. Nå har ikke alltid disse retningslinjene blitt fulgt, men vi håper hytteeierne på Vindodden kjenner sin besøkelsestid og melder fra dersom helgefreden ikke overholdes av reiselivet. God helg.

Karl Våtvik
Longyearbyen

Siste nytt i Leserinnlegg

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!