Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Næringsutvikling for et robust familiesamfunn

Innsender: Øyvind Snibsøer er sekretær i Svalbard Arbeiderparti. FOTO: Anders Fjellestad

Næringsutvikling for et robust familiesamfunn

Næringsutvikling for et robust familiesamfunn.

Tekst:

Publisert:

Stortingsmelding nummer 50 (1990-91) om Næringstiltak for Svalbard slo fast at næringslivet på Svalbard skal tuftes på de tre etter hvert så velkjente pillarene - forskning og utdanning, gruvedrift og turisme.  I Stortingsmelding numme 22 (2008-2009) står det blant annet at «Regjeringen legger vekt på at Longyearbyen skal videreføres som et familiesamfunn av høy kvalitet».  Denne ambisjonen ble videreført i Svalbardbudsjett­et for 2010 hvor det står at «Regjeringen ønsker å bevare et stabilt og robust norsk familiesamfunn i Longyearbyen … for å sikre norsk nærvær i nordområda».

Et allsidig arbeidsmarked er kanskje den viktigste forutsetningen for å skape og sikre det robuste familiesamfunnet. Helt siden de første kvinnene fikk anledning til å følge med sine ektemenn til Svalbard har det blitt etterlyst «kvinnearbeidsplasser». I dag er det like vanlig at det er kvinnen i forholdet som blir tilbudt en jobb i Longyearbyen, og mannen som «følger med på lasset».

Å snakke om «kvinnearbeidsplasser» er uansett en anakronisme i dagens likestilte samfunn. Skal vi sikre et robust familiesamfunn, så er det viktig at begge partene i forholdet får relevante jobber.  Dette krever et allsidig arbeidsliv som etterspør et variert spekter av kompetanse.

Det har rent mye vann i Adventfjorden siden 1991, og det er på høy tid at vi får utført en ny næringsanalyse.  Svalbard Arbeiderparti (Ap) mener det er svært viktig å utvikle en ny næringsanalyse i samarbeid med lokale og nasjonale samarbeidspartnere.

Longyearbyens viktigste fortrinn i en fremtidig næringsutvikling er vår unike geografiske plassering.  Tromsø kaller seg «The Gateway to the Arctic», men Longyearbyen er selve det arktiske hjertet.

Svalbard Ap mener det er viktig å fokusere på havneutvikling som katalysator for nærings­utvikling og fremtidsvisjoner for Longyearbyen. Vi har også fått havneutvikling inn som et eget punkt i Ap sitt partiprogram for perioden 2012-2015.

Det foregår i dag et omfattende fiske ved Svalbard, men Longyearbyen er ikke brukt hverken i forsynings- eller produksjonskjeden for denne virksomheten ennå. Dette mener vi det er på tide å revurdere ut fra et nærings- og samfunnsperspektiv.

Et stadig mer isfritt polhav vil åpne nye ruter for internasjonal skipsfart mellom Europa og Asia. Den korteste ruten over Polhavet går gjennom Framstredet, det vil si mellom Svalbard og Grønland. En større kommersiell og industriell aktivitet i Polhavet vil kunne øke Svalbards betydning knyttet til beredskap og redning, samt behovet for maritime tjenester.

Stortingsmelding nummer 22 (2008-2009) fastholder at cruisetrafikken er viktig for Longyearbyen: «Cruisetrafikken er en viktig del av reiselivet på Svalbard. Det er derfor viktig at det legges til rette for et godt tilbud som gjør at cruisepassasjerene velger å bruke dette handels- og kulturtilbudet.» Det er startet en prosess hvor lokalt næringsliv sammen med Longyearbyen lokalstyre ser på muligheter for bedre koordinering og benyttelse av de muligheter cruisetrafikken kan bidra med.  En havneutvikling bør også ta høyde for dette.

Trafikken med store, oversjøiske cruiseskip representerer store inntekter til lokalsamfunnet med relativt lite behov for tilrettelegg­ing.  Ekspedisjonscruiseskip utgjør også en betydelig aktivitet på Svalbard med cirka 20 skip som tar fra 12 til 300 passasjerer.  Disse bruker Longyearbyen som base for turer til områdene rundt Svalbard.

Svalbardmeldingen viser også til at Svalbard «er blitt et nøkkelområde for innhenting av kunnskap om hva som skjer når temperaturen i Arktis stiger, og hvordan dette kan påvirke klimaet andre steder.» Aktiviteten etter det internasjonale polaråret 2007-2008 gav en vekst i andelen forskningsskip til Longyearbyen, en utvikling som er stabilt økende. Longyearbyens infrastruktur med flyplass, havn, hoteller, handels-, verksted- og service­næring samt forskningsinstitusjoner og laboratorier, er unik i Arktis. Longyearbyen gir en unikt enkel tilgang til Arktis for forskere fra hele verden og gjør det mulig å gjennomføre prosjekter som ellers ville vært vanskelige, om ikke umulige. Den vedtatte og særdeles velkomne byggingen av et isgående forskningsfartøy til Norsk Polarinstitutt vil ytterligere befeste Longyearbyens posisjon innenfor internasjonal polarforskning.

Diskusjonen rundt åpningen av Lunckefjell, samt næringsaktører i Longyearbyen sitt markante potensiale innenfor arktisk logistikk, gjør det tydelig at de tre pillarene muligens er nødvendige, men ikke utfyllende for å sikre en solid norsk utvikling på Svalbard.  Havneutvikling vil være et viktig middel for å sikre nødvendig stabilitet og bredde i lokalsamfunnet, samt nasjonal og internasjonal tilgjengelighet og aktivitet.

Nesten enhver tenkbar næringsaktivitet på Svalbard og i Longyearbyen vil være avhengig av skipstrafikk og kai med tilhørende bakarealer for å fungere.  Det vil dermed være en nær sammenheng mellom denne infrastrukturen, og hvilke muligheter man har for å utvikle næringslivet.

En analyse som konsulentselskapet Rambøll nylig har utført, konkluderer med at Longyearbyen allerede mangler 250 meter kaifront for å dekke det eksisterende behovet. En havneutbygging må ta høyde for behovet 20-30 år frem i tid.  Og det er ingen ting som tyder på at aktivitetsnivået i Arktis blir lavere i årene som kommer.

Svalbard Arbeiderparti ser at næringsutvikling og havneutvikling er viktig for fremtiden vår her nord og støtter dette aktivt. I tillegg mener vi at det skal være en offentlig oppgave å tilrettelegge, bygge og vedlikeholde infrastruktur, så som vei, vann, energiforsyning og havn. Så får det være opp til det private næringsliv å utnytte og tjene penger på denne infrastrukturen, til beste for både Longyearbyen og de nasjonale interesser.

Felles utfordringer krever felles løsninger.

Øyvind Snibsøer

Sekretær, Svalbard Arbeiderparti

Siste nytt i Leserinnlegg

Spitsbergen Travel blir til Hurtigruten Svalbard

Fra 1. januar 2017 endret Spitsbergen Travel navn til Hurtigruten Svalbard.

Om bambus, spøkelseskreps og et Arktis i endring

Ekstern artikkel.

Åpent brev til helseministeren

Hvem er det som kan si at ett år av et menneskes liv er mindre verdt enn ti år av et annet?

Historieløse guider

Leserinnlegg: «Som en dyktig journalist, bør vite minst ti ganger mer enn det han eller hun normalt vil få bruk for. Først da bør reiselivssjefen og resten av Visit Svalbard være fornøyd.»

Utvikling av reiselivet

Leserinnlegg: Almenningens tragedie er i ferd med å bre om seg innen turismen.

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!