Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Næringsministeren bremser utviklingen i Longyearbyen

Heldige og uheldige: Longyearbyen har et A- og et B-lag i boligmarkedet, skriver lederen i Svalbard Arbeiderparti. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Leserinnlegg:

Næringsministeren bremser utviklingen i Longyearbyen

Longyearbyen har et todelt boligmarked. De «heldige» er de som har en subsidiert bolig eller får bostøtte fra arbeidsgiver.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.03.2016 kl 15:01

De «uheldige» er de som må sørge for seg selv på det åpne boligmarkedet.

Store Norske Boliger (SNB) er det dominerende eiendomsselskapet i Longyearbyen, og tar seg svært godt betalt for sine boliger. Det koster like mye å leie en nøktern familiebolig fra SNB som det koster å leie en representativ leilighet på Oslos beste vestkant.

SNB påstår at deres utleiepriser er «midt på treet». Men dette rettferdiggjør på ingen måte SNBs høye priser. Som den overlegent største utleieaktøren har SNB en prisfastsettende posisjon i markedet. Da er det bare naturlig at andre kommersielle utleiere legger sine priser litt over eller under det prisleiet SNB i praksis har fastsatt.

De høye boligprisene er et alvorlig hinder for Stortingets intensjon om «et robust familiesamfunn», for det er få familier som har råd til å betale den prisen SNB krever for en ikke-subsidiert bolig.

De høye boligprisene er også en stor belastning for det private næringsliv. De medfører høye lønns- og personalkostnader, og gjør det vanskelig både å tiltrekke seg og holde på kompetent arbeidskraft.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet (NDF) som eier Store Norske Boliger. Eierskapsavdelingen i NFD kan glede seg over at SNB leverer solide resultater.
Nærings- og fiskeridepartementet har det overordnede ansvaret for næringsutvikling, også i Longyearbyen. Da er det fullstendig uholdbart at NDF prioriterer inntjeningen til et av sine egne selskaper, på bekostning av alt annet næringsliv.

Svalbard Arbeiderparti krever at Monica Mæland, som ansvarlig minister og general-forsamlingen i Store Norske Boliger, rydder opp i disse forholdene og sørger for at SNB begynner å føre en pris- og utleiepolitikk som kommer hele Longyearbyen til gode. En pris- og utleiepolitikk som må understøtte, og ikke være til hinder for en god og fornuftig utvikling av Longyearbyen.

Øyvind Snibsøer
Leder, Svalbard Arbeiderparti

Nøkkelord

Siste nytt i Leserinnlegg

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Møte i Arktisk forening

Leserbrev: Søndag 16. oktober inviterte Arktisk forening til ei markering i forbindelse med at Store Norske er 100 år.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!