Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Muligheten Longyearbyen

Gode oppvekstvilkår og forutsigbarhet for næringslivet i Longyearbyen er viktig for å skape et robust samfunn, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Eirik Palm

Muligheten Longyearbyen

"For å sikre et forutsigbart familiesamfunn, må fokuset også rettes mot oppvekstsvilkårene til barn og unge i Longyearbyen."

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.06.2015 kl 21:48

Det beste med Longyearbyen, er de som har valgt å kalle Longyearbyen for sitt hjem;
Ressurssterke og initiativrike mennesker som ser muligheten fremfor utfordringene vi står ovenfor de neste fire årene. For det bør ikke være noen tvil om at Longyearbyen som samfunn står ovenfor en av de største utfordringene vi har sett, nå når vår kjære hjørnesteinsbedrift har økonomiske og politiske utfordringer.

Og da må vi stille oss selv ett enkelt spørsmål: Hvordan vil vi at Longyearbyen skal se ut om fire år? Hvordan skal vi selv best mulig bygge den fremtiden vi ønsker oss? Skal vi fortsatt være et livlig familiesamfunn, eller skal vi bevege oss mot en modell som ligner Ny- Ålesund, som et mer sesongbasert samfunn basert på forskning?

For Svalbard Høyre er det ett lett valg: Vi ønsker et forutsigbart familiesamfunn, med
trygge og gode oppvekstsvilkår, og forutsigbare rammer for næringsliv og industri.

For å oppnå det må man sette seg realistiske og økonomiske gjennomførbare mål. Høyre vil derfor ha fokus på å legge til rette for utvikling av, og vekst i nye og eksisterende næringer, samtidig mener vi at Svalbardsamfunnet ikke er klart for en avvikling av kulldriften. I kommende periode vil vi derfor også jobbe for at dagens kulldrift opprettholdes. Det viktigste nå er at SNSK får mulighet til å ta de nødvendige grep i en omstillingsprosess slik at SNSK igjen kan fremstå som en forutsigbar hjørnesteinsbedrift.

Ansatte og ledelsen i SNSK har gang på gang vist stor omstillingsevne, fleksibilitet, vilje og ikke minst stort pågangsmot, og Svalbard Høyre har full tillit til at ledelsen
og ansatte gjør de grep som må til for å sikre videre drift. I tillegg må vi legge til rette for ny næring ved å skape forutsigbare rammer, tilgang på energi, og ikke minst jobbe for en forenkling av det byråkratiske systemet som nyetablerte bedrifter møter.
Longyearbyen må bli attraktiv for nyetableringer, og mer forutsigbart for eksisterende
næringer.

For å sikre et forutsigbart familiesamfunn, må fokuset også rettes mot oppvekstsvilkårene til barn og unge i Longyearbyen. Høyre vil skape et trygt, godt og inkluderende oppvekstmiljø med høy faglig kompetanse, med fokus på individuell mestring. Her er det viktig at lærere og fagpersoner får den nødvendige etterutdanningen, og at det er et engasjert og motiverende miljø rundt våre barn- og unge som fremmer deres læringslyst og utviklingsambisjoner. I dag har vi en god
skole og kulturskole i Longyearbyen med varierende tilbud, engasjerte lærere som står
på og løfter våre barns mestringsevne og ambisjoner. Barnehagene, skolen, videregående,
ungdomsklubben og kulturskolen er viktige tilbud for de som er unge i Longyearbyen,
og Høyre vil ivareta og videreutvikle disse tilbudene innenfor de økonomiske rammene som er gitt Lokalstyre.

Et forutsigbart familiesamfunn må også rette fokuset mot en bærekraftig utvikling.
Svalbard Høyre ønsker ikke å drive «symbolpolitikk», vi vil heller drive en virkningsfull miljøpolitikk basert på fakta og konsekvensetikk, samtidig som vi vil
bidra til at Svalbardsamfunnet går fremfor som et godt eksempel. Det er ingen tvil om
at verden står ovenfor store klimatiske og miljømessige utfordringer, dessverre kan
ikke alle verdensproblem løses i Longyearbyen.
Vi er derfor nødt til å ha en realistisk og virkningsfull tilnærming til denne utfordringen.

Energiverket vårt er selve hjertet i Longyearbyen. Uten Energiverket, ingen varme, ingen
skole, intet næringsliv, ingen Longyearbyen. Vi må derfor ha en realistisk tilnærming til fremtidig energibehov og ikke minst energi løsninger. I dag legger flere lokale bedrifter til rette for ENØK-tiltak, som reduserer energi behovet noe, men vi ser likevel at vi vil komme til å trenge en ytterligere økning.

Skal vi klare å skape forutsigbarhet må det også på plass en forutsigbar energiløsning
for de neste 40 årene. Fornybare ressurser kan bidra til å avlaste noe av økningen, men
aldri bli en primærkilde til energi i et så lite nettverk som Longyearbyen. Høyres visjon er at Svalbardsamfunnet i fremtiden skal ha en klimanøytral energiforsyning, finansiert og driftet av staten, basert på en kombinasjon av fornybar energi og en videreutvikling av kullenergi med fullskala rensing. Ett nytt
energiverk må ha tilstrekkelig kapasitet til å møte morgendagens energibehov.

For Svalbard Høyre er klima og miljøpolitikk mer enn bare energiløsninger og hjørnesteinsbedriftens fremtid. For oss er god miljøpolitikk riktig avfallshåndtering, god konsekvensetikk opp mot ny infrastruktur, og ikke minst evne til å sette miljøpolitikk sammen med god næringsutvikling, slik at vi samlet får en bærekraftig utvikling i Longyearbyen.

Ønsker dere ett godt valg.

Nøkkelord

Siste nytt i Leserinnlegg

Om bambus, spøkelseskreps og et Arktis i endring

Ekstern artikkel.

Åpent brev til helseministeren

Hvem er det som kan si at ett år av et menneskes liv er mindre verdt enn ti år av et annet?

Historieløse guider

Leserinnlegg: «Som en dyktig journalist, bør vite minst ti ganger mer enn det han eller hun normalt vil få bruk for. Først da bør reiselivssjefen og resten av Visit Svalbard være fornøyd.»

Utvikling av reiselivet

Leserinnlegg: Almenningens tragedie er i ferd med å bre om seg innen turismen.

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!