Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Miljøsvineriet

Alt i alt vil kanskje allerede to eller tre fly daglig tilføre atmosfæren CO2 i masse noenlunde sammenlignbart med utslipp fra energiverket.

Tekst:

Publisert:

Linda Bakken (SP 26.06.15) treffer spikeren på hodet når hun påpeker belastningen av atmosfæren ved både fastboende og turister. De kanskje 60.000 tonn karbondioksid (CO2) årlig som slippes ut av vårt lokale kraftverk er etter størrelsesorden sin neppe vesentlig mer enn hva folk i Svalbard-sammenheng ellers legger igjen i luften.

Fire prosent av den menneske-gjorde klimavirkningen globalt kan lastes verdens flytrafikk. Den bidrar ikke bare med CO2. Nitrogenforbindelser ender i jetflyenes marsjhøyde opp i drivhusgassen oson. Det avgis sot og drivhusgassen vanndamp. Kondensstriper påvirker klimaet også. I den grad fossil energi nyttet på bakken avløses av den fornybare, vil flytrafikkens relative andel i belastningen med CO2 øke. Dessuten legges opp til og forventes økende flytrafikk absolutt.

Anslått forsiktig, avgis minst 100 g CO2 pr. passasjer (eller ekvivalent frakt) og kilometer. På de 1000 km strekning mellom Svalbard og Tromsø tilfører hver passasjer 100 kilo CO2 til atmosfæren. Regnes med 150 passasjerer på hvert fly de 1000 km, så settes fri 15 tonn CO2 hver tur eller 30 tonn tur-retur. I alt 2.000 slike turer vil hamle opp med kraftverkets utslipp gjennom året, vil si daglig fem rundturer.

Mange reiser ikke bare til eller fra Tromsø, men Oslo eller fjernere steder for å komme seg til eller fra øya. Også driften av lufthavner, transport til og fra disse av passasjerer og frakt, slipper ut CO2. Svalbardturister og enda mer de fastboende bidrar til utslipp ved luftbåren mat foruten vannbåret utstyr inklusive drivstoff til skuterturer som blir til CO2- kilde lokalt. Alt i alt vil kanskje allerede to eller tre fly daglig tilføre atmosfæren CO2 i masse noenlunde sammenlignbart med utslipp fra energiverket.

Nøkkelord

Siste nytt i Leserinnlegg

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!