Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Miljøsvineriet

Alt i alt vil kanskje allerede to eller tre fly daglig tilføre atmosfæren CO2 i masse noenlunde sammenlignbart med utslipp fra energiverket.

Tekst:

Publisert:

Linda Bakken (SP 26.06.15) treffer spikeren på hodet når hun påpeker belastningen av atmosfæren ved både fastboende og turister. De kanskje 60.000 tonn karbondioksid (CO2) årlig som slippes ut av vårt lokale kraftverk er etter størrelsesorden sin neppe vesentlig mer enn hva folk i Svalbard-sammenheng ellers legger igjen i luften.

Fire prosent av den menneske-gjorde klimavirkningen globalt kan lastes verdens flytrafikk. Den bidrar ikke bare med CO2. Nitrogenforbindelser ender i jetflyenes marsjhøyde opp i drivhusgassen oson. Det avgis sot og drivhusgassen vanndamp. Kondensstriper påvirker klimaet også. I den grad fossil energi nyttet på bakken avløses av den fornybare, vil flytrafikkens relative andel i belastningen med CO2 øke. Dessuten legges opp til og forventes økende flytrafikk absolutt.

Anslått forsiktig, avgis minst 100 g CO2 pr. passasjer (eller ekvivalent frakt) og kilometer. På de 1000 km strekning mellom Svalbard og Tromsø tilfører hver passasjer 100 kilo CO2 til atmosfæren. Regnes med 150 passasjerer på hvert fly de 1000 km, så settes fri 15 tonn CO2 hver tur eller 30 tonn tur-retur. I alt 2.000 slike turer vil hamle opp med kraftverkets utslipp gjennom året, vil si daglig fem rundturer.

Mange reiser ikke bare til eller fra Tromsø, men Oslo eller fjernere steder for å komme seg til eller fra øya. Også driften av lufthavner, transport til og fra disse av passasjerer og frakt, slipper ut CO2. Svalbardturister og enda mer de fastboende bidrar til utslipp ved luftbåren mat foruten vannbåret utstyr inklusive drivstoff til skuterturer som blir til CO2- kilde lokalt. Alt i alt vil kanskje allerede to eller tre fly daglig tilføre atmosfæren CO2 i masse noenlunde sammenlignbart med utslipp fra energiverket.

Nøkkelord

Siste nytt i Leserinnlegg

Isbjørnangrepet  i 1995

« Vi var litt eldre og veldig heldige».

Et spark nedover

«Når man leser arbeidsgivers egen versjon inne i avisa fikk jeg ikke den til å stemme overens med forsiden».

Kritisk journalistikk?

«Jeg prøvde etter beste evne å forklare journalisten at dette ikke stemte helt med virkeligheten, men da avisen kom ut, var denne historien slått stort opp på forsiden».

Peder Åsmund Pedersen til minne

Ble født på Blomstrandhalvøya i 1930.

«Etter mine begreper er de siste tiårenes essens nå i ferd med å bli et særs dårlig brygg».

Minneord

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!