Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Leserinnlegg:

Longyearbyens barnehager og den videregående opplæringen

Det skal fremdeles være 100 prosent barnehagedekning, statens makspris og to barnehageopptak i året.

Tekst:

Publisert:

Et nytt skole- og barnehageår står for døren. Barnehagene i Longyearbyen har 100 prosent barnehagedekning og innbyggerundersøkelsen viste at de fleste i Longyearbyen er meget godt fornøyde med barnehagetilbudet. Åpning og stenging av barnehager har vært en tilbakevendende sak for lokalstyret og lokalbefolkningen ettersom variasjon i barnetall får store utslag for belegg og drift i barnehagene. I skole- og barnehageåret 2015/2016 er vi igjen tilbake til og kun har to barnehager i full drift i Longyearbyen (vi ser da bort i fra underavdelingen «Rypa»). Svalbard Ap har forståelse for at mange synes det er uheldig at hele barnehager stenges/åpnes fra år til år. Vi ser derfor frem til å ta del i den planlagte gjennomgangen av barnehagetilbudet; dets nivå, kvalitet, struktur og organisering. Målet vårt vil være å sikre forutsigbarheten for ansatte og foreldre med barn i Longyearbyen lokalstyres barnehager, samt sørge for at vi har et godt helårstilbud i barnehagene våre. Det skal fremdeles være 100 prosent barnehagedekning, statens makspris og to barnehageopptak i året.

I Longyearbyen tilbyr vi i dag et sammenhengende barnehage- og utdanningsløp via grunnskole og videregående opplæring. I Longyearbyen har det vært tilbudt videregående opplæring i omlag 40 år og det er et uttalt politisk mål at «Longyearbyen lokalstyre vil søke å gi et videregående opplæringstilbud som fanger opp flest mulig fastboende unge i alderen 16-19 år». Å ha et videregående tilbud i Longyearbyen er ikke en lovpålagt oppgave for Lokalstyret, men i tråd med visjonen om å bevare et robust familiesamfunn. Ved Longyearbyen skole har man valgt å ha et videregående tilbud med ulike studieretninger og programfag, basert på forventet antall elever og elevenes ønsker. Slik systemet har vært til nå har det ikke vært stabilitet og forutsigbarhet når det gjelder hvilke programfag og yrkesfag som tilbys hvert år.

Svalbard Arbeiderparti vil kjempe for å beholde det videregående tilbudet ved Longyearbyen skole, selv om dette ikke er en lovpålagt oppgave. Videre vil vi sikre forutsigbarhet for familier og ungdommer gjennom å ha et fastlagt videregående tilbud som inkluderer studiespesialisering og et yrkesfag. Yrkesfaget som tilbys skal sees i sammenheng med det lokale næringslivets behov og potensielle lærlingplasser.

Det er et uttalt mål at vi i Longyearbyen skal «…gi et sammenhengende barnehage- og utdanningsløp, som oppleves å ha høy kvalitet, og der barn/unge og foreldre/foresatte blir møtt med respekt». Svalbard Ap skal sørge for å legge til rette for at denne målsettingen fremdeles lever videre, slik den gjør i dag.

Vi ønsker alle små og store en god start på det nye skole- og barnehageåret!

Siste nytt i Leserinnlegg

Isbjørnangrepet  i 1995

« Vi var litt eldre og veldig heldige».

Et spark nedover

«Når man leser arbeidsgivers egen versjon inne i avisa fikk jeg ikke den til å stemme overens med forsiden».

Kritisk journalistikk?

«Jeg prøvde etter beste evne å forklare journalisten at dette ikke stemte helt med virkeligheten, men da avisen kom ut, var denne historien slått stort opp på forsiden».

Peder Åsmund Pedersen til minne

Ble født på Blomstrandhalvøya i 1930.

«Etter mine begreper er de siste tiårenes essens nå i ferd med å bli et særs dårlig brygg».

Minneord

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!