Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

La domstolen avgjøre

La domstolen avgjøre

Tekst:

Publisert:

I en artikkel i Svalbardposten 17/13 fremgår det at avgjørelsen om å henlegge straffesakene etter den tragiske bre­ulykken i Ymerbukta sist sommer, vil bli etterprøvd. På lederplass i samme avis skriver Svalbardpostens redaktør:
«Alt tyder på at guiden om bord i gummi­båten, i tillegg til guiden i den andre gummibåten, som også befant seg uforsvarlig nær breen i Ymerbukta, manglet erfaring.»

Dette er ikke bare en tendensiøs uttalelse, den er også svært upassende. De to involverte guidene i denne ulykken har begge mer enn 15 års erfaring som guider og gummibåtførere på Svalbard. Selskapet de er tilknyttet, har hatt aktivitet på Svalbard siden 1985.

I Sysselmannens forslag til henleggelse av straffesakene er det ingenting som peker i retning av uerfarenhet, manglende seriøsitet eller manglende rutiner. Det ble under etterforskningen entydig stadfestet at selskapet hadde forsvarlige rutiner. Det ble også stadfestet at avstanden kunne ha vært over 200 meter mellom gummibåt og brefront da ulykken inntraff, men avstanden har ikke vært mulig å fastsette nøyaktig.

I ettertid er det ikke vanskelig å være enig i at dersom gummibåten hadde vært lengre fra brefronten ville man unngått å bli truffet av is. Dette er imidlertid ikke det samme som å konkludere med at det er utvist uaktsomhet, eller at noen har opptrådt uforsvarlig. At ulykker kan skje uansett hvor stor erfaring man har, og hvor stor forsiktighet man utøver, er noe de fleste erfarer i løpet av livet. Man skal være svært forsiktig med å dømme i slike saker, og spesielt forsiktig med å opptre som offentlig dommer.

I denne saken har statsadvokaten henlagt straffesaken fordi ingen har gjort noe galt. Når familien ønsker å etterprøve denne avgjørelsen er den opp til domstolene å avgjøre. Verken familien eller de frikjente har behov for redaktørens eller andre lekfolks innblanding.

Frigg Jørgensen
Association of Arctic Expedition Cruise Operators

Siste nytt i Leserinnlegg

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Møte i Arktisk forening

Leserbrev: Søndag 16. oktober inviterte Arktisk forening til ei markering i forbindelse med at Store Norske er 100 år.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!