Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

La domstolen avgjøre

La domstolen avgjøre

Tekst:

Publisert:

I en artikkel i Svalbardposten 17/13 fremgår det at avgjørelsen om å henlegge straffesakene etter den tragiske bre­ulykken i Ymerbukta sist sommer, vil bli etterprøvd. På lederplass i samme avis skriver Svalbardpostens redaktør:
«Alt tyder på at guiden om bord i gummi­båten, i tillegg til guiden i den andre gummibåten, som også befant seg uforsvarlig nær breen i Ymerbukta, manglet erfaring.»

Dette er ikke bare en tendensiøs uttalelse, den er også svært upassende. De to involverte guidene i denne ulykken har begge mer enn 15 års erfaring som guider og gummibåtførere på Svalbard. Selskapet de er tilknyttet, har hatt aktivitet på Svalbard siden 1985.

I Sysselmannens forslag til henleggelse av straffesakene er det ingenting som peker i retning av uerfarenhet, manglende seriøsitet eller manglende rutiner. Det ble under etterforskningen entydig stadfestet at selskapet hadde forsvarlige rutiner. Det ble også stadfestet at avstanden kunne ha vært over 200 meter mellom gummibåt og brefront da ulykken inntraff, men avstanden har ikke vært mulig å fastsette nøyaktig.

I ettertid er det ikke vanskelig å være enig i at dersom gummibåten hadde vært lengre fra brefronten ville man unngått å bli truffet av is. Dette er imidlertid ikke det samme som å konkludere med at det er utvist uaktsomhet, eller at noen har opptrådt uforsvarlig. At ulykker kan skje uansett hvor stor erfaring man har, og hvor stor forsiktighet man utøver, er noe de fleste erfarer i løpet av livet. Man skal være svært forsiktig med å dømme i slike saker, og spesielt forsiktig med å opptre som offentlig dommer.

I denne saken har statsadvokaten henlagt straffesaken fordi ingen har gjort noe galt. Når familien ønsker å etterprøve denne avgjørelsen er den opp til domstolene å avgjøre. Verken familien eller de frikjente har behov for redaktørens eller andre lekfolks innblanding.

Frigg Jørgensen
Association of Arctic Expedition Cruise Operators

Siste nytt i Leserinnlegg

Diskusjon, ikke taushet

Debatt: I en tid hvor Longyearbyen skal igjennom en krevende omstilling, bør debatten om grunnforvaltningen løftes opp på lokalpolitisk nivå, i stedet for å legges lokk på.

Tilbakevendende kamp  eller samfunnsutvikling?

Debatt: Eiendoms- og forvaltningssjef i Store Norske misforstår lokaldemokratiets rolle i det han ber om ro rundt spørsmålet om grunnforvaltningen i Longyearbyen.

Arrangementsturisme i Longyearbyen

Debatt: Innovasjon Norge har arrangementsturisme som ett av sine satsingsområder, og i den siste Svalbard-meldingen vises det til potensialet som ligger i koblingen mellom kultur og reiseliv også lokalt. I Longyearbyen er vi nå i gang med festivalsesongen, og vi ser beviselig den effekten et levende...

Store Norske må forstå sin rolle

Debatt: Eiendoms- og forvaltningssjef i Store Norske, Sveinung Lystrup Thesen, har misforstått Store Norskes forvaltningsrolle i det han ber om politikernes taushet.

SuperDARN offisielt åpnet

Den første norske SuperDARN radaren ble offisielt åpnet på Breinosa onsdag 19 oktober. SuperDARN står for Super Dual Auroral Radar Network.

Den tilbakevendende kampen om grunnen i Longyearbyen

SNSK oppfordrer til at vi nå fokuserer på å utvikle Longyearbyen basert på samarbeid, respekt for hverandres roller og utnyttelse av potensialet som finnes hos de sentrale aktørene i samfunnet her oppe.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!