Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Kulturhuset og galleriet

Kulturhuset i Longyearbyen. FOTO: Anders Fjellestad

Leserinnlegg:

Kulturhuset og galleriet

Dette er viktige satsningsområder og vil gi arbeidsplasser.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.09.2015 kl 09:49

Noen av oss synes det er vanskelig å se forskjell mellom partiene i lokalvalget. En av forskjellene er at dagens partier i Lokalstyret er delte i diskusjonen omkring en mulig utvidelse av dagens kulturhus til å også inkludere Galleri Svalbard. I motsetning til øvrige partier er det et samlet Svalbard Arbeiderparti som ikke ønsker en slik utvidelse. Vi ser heller med stor glede på den satsing og næringsutvikling som er foretatt av private både i Sverdrupbyen og i Nybyen. Og nettopp derfor mener vi at en drift av Lokalstyrets eget galleri, med kunst- og håndverksenteret og kunstnerhyblene, i dette området er naturlig. Det offentlige skal også være med å bidra til at Nybyen er en levende bydel av Longyearbyen.

Vi tar publikum på alvor, og innbyggerundersøkelsen fra 2014 viser at befolkningen er svært godt fornøyd med dagens kulturtilbud, inkludert galleriet. Nå må vi heller støtte opp om og bistå for tilrettelegging og tiltak som kan øke aktiviteten og inntektene der galleriet er plassert i dag.

Det er også uten tvil et feil signal å sende til sentrale myndigheter at vi i de brytningstidene vi nå er inne i, i det ene øyeblikket søker og ber om penger til omstillingspakker, og i neste øyeblikk velger å ta opp lån for å bygge på et relativt nytt kulturhus. At Høyre og representanter i Svalbard Venstre ønsker å gå inn for dette er problematisk og ut i fra vårt ståsted svært ufornuftig.

Svalbard Arbeiderparti er derfor tydelig på at dersom vi skal øke gjeldsgraden per innbygger ytterligere, må dette være låneopptak relatert til utvikling av andre deler av samfunnet vårt (flytting av avfallsanlegg, første faser i havneutvikling eller utbedring av vei, vann og avløpsnett).

Dette er viktige satsningsområder og vil gi arbeidsplasser.

Vi er et parti som tror på fellesskapsløsninger, men vi vil ikke øke gjeldsgraden til innbyggerne ytterligere gjennom å bygge et nytt galleri gitt dagens situasjon. Det er feil prioritering.

Er du enig med oss – stemmer du Svalbard Arbeiderparti i lokalvalget!

Arild Olsen, 1.kandidat
Svalbard Arbeiderparti
Elise Strømseng 2.kandidat
Svalbard Arbeiderparti

Siste nytt i Leserinnlegg

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!