Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Kommentar til lederen «Ruskete»

Rydding av Kings Bay-området.

Tekst:

Publisert:

Kings Bay AS ønsker å benytte sjansen til å takke Svalbardposten for pressedekning av minnemarkeringen i Ny-Ålesund 5. november. Det vi ikke kan la stå ukommentert er lederen i Svalbardposten nummer 44, «Ruskete». Det stemmer at avviklingen og opprydningen etter gruvetiden i Ny-Ålesund var en spesiell affære, som gruveområdet fremdeles bærer preg av. Det er feil at Kings Bay mangler en samlet plan for området.

I 1999 ga Sysselmannen ut en rapport; «Helhetlig plan for miljøtiltak i gruveområdet i Ny-Ålesund (Kings Bay)». Rapporten er fremdeles tilgjengelig på Sysselmannen sine internettsider. Rapporten legger frem forslag til løsning for gruveområdet som både ivaretar miljøproblemer og kulturhistoriske verdier; ryddetiltak rundt gruveanlegget, miljøfarlige og miljøbelastende elementer fjernes eller ufarliggjøres, forsiktige konserveringstiltak på de minst ødelagte kulturminnene gjennomføres, hoveddelen av etterlatenskapene i gruveområdet blir liggende urørt og utarbeiding av et informasjonsopplegg som forteller om gruveområdet og dets kulturminneverdier.

Fra 1999 frem til 2005 ble det gjennomført en stor jobb med rydding og konservering i gruveområdet i tråd med rapporten fra 1999. Etter en befaring i 2005 ga Bergmesteren ut en rapport som viser hvilke tiltak fra rapporten i 1999 som er gjennomført og hvilke som gjenstår. Etter den tid har alle punktene i rapporten blitt gjennomført, de siste tiltakene sommeren 2012. I september 2012 hadde Kings Bay AS, Bergmesteren og Sysselmannen igjen befaring i gruveområdet i Ny-Ålesund for å se på resultatet etter ryddingen og for å diskutere videre tiltak for området.

«Det bør også utplasseres værbestandige, gjennomtenkte informasjonstavler av det diskrete slaget i området» skriver Birger Amundsen i lederen. Våren 2012 tildelte Svalbards miljøvernfond midler til skilting i gruveområdet. Arbeidet er godt i gang og informasjonsskiltene vil være på plass sommeren 2013. Skiltingen i gruveområdet har vært omtalt i Svalbardposten, senest i nummer 13, 30. mars 2012. I tillegg planlegger Sysselmannen å lage en informasjonsbrosjyre om Ny-Ålesunds historie.

Det er nok riktig at arbeidet med tiltak for gruveområdet har tatt lang tid, men at Kings Bay mangler en samlet plan for området er ikke riktig. Håper dette var nyttig og gledelig informasjon. Ta gjerne en telefon til Kings Bay AS neste gang det er noe dere ikke har tilstrekkelig informasjon om.

Siste nytt i Leserinnlegg

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!