Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Hyller Svalbardmeldingen for «søte og velsmakende» drops

Flere turister - flere arbeidsplasser: Reiselivet er avhengig av flere turister for å få flere helårlige arbeidsplasser, skriver reiselivssjef Ronny Brunvoll. FOTO: Anders Fjellestad

Hyller Svalbardmeldingen for «søte og velsmakende» drops

Men det er også noen sure, påpeker Visit Svalbard.

Tekst:

Publisert:

Den nylig fremlagte Stortingsmeldingen om Svalbard bekrefter reiselivets posisjon som et fundament for den videre utviklingen av et familiesamfunn i Longyearbyen. Næringen har lenge signalisert ambisjoner om videre vekst, og vi er glade for at vi i stor grad har fått gjennomslag for våre innspill til meldingen. Dog er det noen åpenbare mangler som må tas tak i.

Reiselivet genererte i 2014 rundt 300 årsverk direkte og indirekte, ifølge næringsanalysen til Longyearbyen lokalstyre. I lys av krisen i Store Norske har vi blitt utfordret av lokale myndigheter på at vår næring må skape flere arbeidsplasser, sågar en dobling.

Denne utfordringen har vi tatt, og gjennom vårt felles plandokument «Masterplan destinasjon Svalbard mot 2025» peker vi på de prioriteringer og tiltak vi må gjennomføre for å kunne realisere dette innenfor forsvarlige rammer. For det er klart at en vekst i antall helårs sysselsatte også vil fordre en vekst i antall gjester. Trolig snakker vi om godt over en dobling fra dagens forholdsvis beskjedne 60.000 turistankomster til de kommersielle overnattingsstedene.

Har blitt lyttet til

Skal reiselivet vokse er vi svært bevisste på måten dette skal skje på, og det at vi er merket som «bærekraftig reisemål» forplikter også i sterk grad. Miljøkravene som stilles gjennom Svalbardmiljøloven og de strenge interne retningslinjene for organisert ferdsel reiselivsbedriftene må forholde seg til bidrar til at vi i dag opererer turisttrafikken med et minimalt fotavtrykk.

Dette må vi i en vekstperiode fortsatt ha sterkt fokus på – vi må på ingen måte fremstå som en destinasjon for masseturisme. Det ekte, unike og autentiske ved Svalbards natur og kulturminner er selve ressursgrunnlaget vi lever av. Ødelegger vi dette blir vi som næring hardt straffet av våre gjester i årene som kommer.

I masterplanen har vi pekt på flere områder vi trenger armslag på for å kunne utvikle næringen i ønsket retning. Noen punkter vi har fått gjennomslag for i meldingen er:

Betydelig utvidet anledning til å benytte lokale matressurser på spisestedene og for utvikling av lokale matspesialiteter. Det være seg eksempelvis fisk, reinsdyr eller urter, hver for seg elementer som kan være med og heve opplevelsen av å være på Svalbard. Dette er meget kjærkomment, siden lokalmat er en sterk driver i utviklingen av turisme verden over.

Meldingen uttrykker klart at innenfor Område 10 må det være høy aksept for turistaktivitet, motorisert og ikke-motorisert. Adgang til å sette opp næringshytter og enkel tilrettelegging for øvrig vil gjøre at vi kan utvikle nye opplevelser – som fortsatt foregår i tilnærmet uberørt villmark. Vi snakker ikke om Hello Kitty-parker, tivoli eller store inngrep - det må være på svalbardnaturens premisser. Dette tar vi som næring på alvor og ser frem til å starte arbeidet med å konkretisere praktiske løsninger sammen med forvaltningen.

Longyearbyen og nærområdet gis et ekstra fokus i planene for utviklingen frem mot 2025. Vekst betyr et potensielt større fotavtrykk, ergo må vi legge til rette for flere «kortreiste opplevelser». Selve byen må derfor utvikles som opplevelsesarena, til gode for både fastboende og gjester. En anlagt kyststi, sherpasti til varden på Platåberget, tilrettelegging for nye attraksjoner, bruk av gruvehistorien og informasjon/skilting er virkemidler vi ser for oss, og som stortingsmeldingen anerkjenner.

Reiselivsnæringens ønske om et tettere samspill med sentrale og lokale myndigheter for å sikre langsiktige og forutsigbare rammebetingelser har fått gehør. Her spiller Sysselmannen en nøkkelrolle, og vi er fornøyde med at det i meldingen vektlegges at forvaltningen på Skjæringa skal ha en mer utøvende og samspillende rolle enn det så langt har vært tradisjon for. Dette tror vi vil bedre muligheten for en langsiktig, forsvarlig og bærekraftig utvikling av reiselivet, der man i fellesskap søker pragmatiske løsninger.

Sist, men ikke minst, understreker Stortingsmeldingen at reiselivet er en ønsket næring og som vil spille en nøkkelrolle i det fremtidige lokalsamfunnet i Longyearbyen. Under presentasjonen av meldingen ble det da også av statssekretær Hagesæter understreket behovet for videre vekst i reiselivet.

Flykapasitet – en kritisk suksessfaktor

Vi opplever i dag at det ofte er fulle fly og høye billettpriser til Svalbard, og reiselivet jobber langs flere akser for å få økt kapasiteten. Vi understreker viktigheten av konkurranse i lufta, der det er av avgjørende betydning at minst to selskap trafikkerer LYR på innenlands flyvninger.

Men siden det norske markedet nå viser tegn til å stange i taket behøver vi flere gjester hit også fra utenlandske markeder. Adkomsten til og fra Svalbard fra utlandet er gjennomgående svært kronglete, der man må fly via Oslo og ofte overnatte både på veg opp og ned. Dette er tungvint og fordyrende – og det legger hindringer i vegen for at vi kan få utløst den ønskede veksten fra utvalgte internasjonale markeder.

Flykapasiteten er den ene altoverskyggende innsatsfaktoren vi er avhengig av i vår videre utvikling, og veksten vil bli hemmet om vi ikke lykkes med å få flere flyvninger hit gjennom hele året. Ergo har vi uttrykt et behov for å få direkte ruteflyvninger hit fra utlandet. Finnair forsøkte i år fra Helsinki, men ble stoppet av Luftfartsverket. Vi innser at det er noen utfordringer knyttet til saken, som adgangskontroll lokalt, men dette må kunne løses. Vi har utfordret myndighetene på at økt flykapasitet er selve nøkkelen for å utløse vekst, foreløpig uten at vi har fått klare svar. Så vi imøteser den videre dialogen rundt dette i tiden frem mot behandlingen av meldingen i Stortinget.

Havn, energi og utvikling av andre næringer er viktig også for reiselivet. Reiselivet er avhengig av å ha et levende lokalsamfunn rundt seg, med ekte mennesker og ekte liv. Våre gjester vil ikke oppleve en kulisse eller en ren turistby.

Vi deler derfor bekymringen for at utviklingen av øvrige næringer er lite konkret behandlet i meldingen, og håper dette vil bli forbedret når den skal behandles i Stortinget til høsten. Videre uttrykker vi et klart ønske om at den bebudede havneutviklingen må forseres, siden cruisetrafikk er noe det satses på av det lokale reiselivet gjennom Svalbard Cruise Network.

Det vil uomtvistelig hemme muligheten for økt lokal verdiskapning av cruisetrafikken om vi må leve videre med dagens begrensede kapasitet i havna. Som «bærekraftig reisemål» har vi også gitt tydelig uttrykk for at vi ønsker en snarlig utredning av fremtidens miljøvennlige energibærer i Longyearbyen, der vi gjerne ser at det velges løsninger som understreker vår destinasjons egenart.

Blanda drops – men flest søte

Kort oppsummert er det blanda drops i Stortingsmeldingen hva gjelder reiselivets fremtid, men der mange av dropsene i posen er søte og velsmakende. Av sure drops må trekkes frem det paradoks at veksten som ønskes velkommen vanskelig lar seg realisere uten flere flyvninger til Longyearbyen, og da fortrinnsvis internasjonale.

Vi imøteser likevel den videre behandling av meldingen med stor optimisme og vil sammen med øvrig næringsliv og lokalsamfunn i Longyearbyen bidra til at den forbedres på de åpenbart svake punktene.

Ronny Brunvoll,
Visit Svalbard AS

Nøkkelord

Siste nytt i Leserinnlegg

Den blå time

Vi er inne i den fagreste tiden på året, men også den farligste. Det er viktig at vi ser hverandre og bryr oss slik at ingen isolerer seg og blir værende i mørket

Sverdrupbyen i brann

En kommentar til bildet av brenning av Sverdrupbyen (Historisk bilde, Svalbardposten 3. utgave, 20.01.2017).

Isbjørnens hegemoni

Berit Våtvik om Longyearbyens fremtid.

 
Svalbard kan bli starten på et nytt norsk energieventyr

Thorium-basert kjernekraft i kompakt småskala utførelse, er et alternativ som bør utredes for å dekke et fremtidig behov for kraft og varme på Svalbard.

Reisemålsutvikling i et grønt perspektiv

Visit Svalbard og medlemsbedriftene tar «grønn omstilling» på alvor, skriver reiselivssjef Ronny Brunvoll i dette innlegget.

Spitsbergen Travel blir til Hurtigruten Svalbard

Fra 1. januar 2017 endret Spitsbergen Travel navn til Hurtigruten Svalbard.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!