Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Hvorfor stemme på Svalbard Høyre?

"Å satse på barn og unge er den viktigste «investeringen» et samfunn kan gjøre for fremtiden."

Tekst:

Publisert:

Å stemme ved valget er det aller beste med å leve i et demokrati. Når du gir din stemme til de du er mest enig med, er du med på å skape et bedre samfunn. Et lokalsamfunn slik du vil at det skal være for deg og din familie.

Vi vil nå forsøke å fortelle deg hvorfor du bør gi din stemme til Svalbard Høyre.

Det er ingen tvil om at det er enkelte likheter mellom partiene som stiller liste ved årets lokalstyrevalg. Det er ganske naturlig, for vi er alle kjent med utfordringene som ligger foran oss, vi ønsker alle å bygge Longyearbyen som et enda bedre lokalsamfunn, men veien dit er forskjellig for partiene. Så hva er det som skiller Svalbard Høyre fra de andre partiene?

Det viktigste for oss er hva som er viktig for deg! Derfor er vi opptatt av å være et lyttende parti, der du som innbygger i Longyearbyen skal ha en kort og uformell vei til våre politikere, både lokalt og sentralt. Vi skal lytte til hva som er viktig for deg i din hverdag, og vi vil arrangere møter med sentrale politikere.

Vi sier helt klart og tydelig at vi ønsker fortsatt gruvedrift på Svalbard. Vi er sikker på at det fortsatt er en fremtid for gruvedrift, men det krever støtte fra staten i en periode og politisk vilje.

Vi er de eneste som har kommet med et klart alternativ til dagens energiverk. Energiverket er selve hjertet i Longyearbyen. Skal vi da fortsette å støtte oss til et energiverk som har sett sine beste dager, og som koster dertil i vedlikehold, eller skal vi se på alternativer? For oss er det en nødvendighet å bygge nytt energiverk, og vi må bruke teknologi som finnes i dag, i stedet for å vente på en «mirakelteknologi». Vi vil jobbe for å få på plass ett nytt energiverk med rensing, i første rekke basert på kull som kortreist energibærer, det forutsetter at vi har kull som ressurs i overskuelig fremtid. Alternativet er å bruke LNG som i aller høyeste grad er godt utprøvd teknologi, og som vil gi Longyearbyen en stabil energiforsyning inn i fremtiden.

Å satse på barn og unge er den viktigste «investeringen» et samfunn kan gjøre for fremtiden. Vi i Svalbard Høyre vil gjøre en allerede god skole og barnehage enda bedre, blant annet ved å bidra til at allerede gode engasjerte lærere og assistenter blir enda bedre, ved å tilby dem relevant etterutdanning. Barnas trivsel er alfa omega, derfor vil vi øke sosiallærerstillingen for å forebygge mobbing og konflikter blant barn og unge, vi vil satse på ungdomsklubben og kulturskolen. For oss er trivselen til dine barn viktig, og ikke minst, barn skal kjenne at de blir hørt.

Selv om våre politiske motstandere skal få deg til å tro noe annet; miljø er viktig for oss. Men det må være miljøtiltak som har en reel virkning. Å si at vi skal slutte med kulldrift fordi det kull ikke er politisk korrekt blir helt feil når 150 enkeltpersoner risikerer å miste jobben, og vi ikke heller ikke kjenner de hele og fulle konsekvensene og ringvirkningene det vil medføre. Å avslutte kulldrift er i beste fall dårlig symbolpolitikk. Reelle miljøpolitikk er å rydde i nærmiljøet, gi vekst i lokal næring, bruke de ressurser som er i nærområdet, og ikke minst legge til rette for ENØK-tiltak som nytter.

Svalbard Høyre vil tilrettelegge for vekst i lokalt næringsliv, og vi ser positivt på turistnæringens satsning og doble antall ansatte innen få år. Vi ser også positivt på nye næringsveier innen teknologi og fiskeri. Vi er nødt til å erkjenne at det ligger store utfordringer foran oss, men vi er sikker på at familiesamfunnet Longyearbyen har en fremtid med vekst, og at Longyearbyen fortsatt skal være et godt og trygt sted å bo.

Dersom du ønsker et lokalstyre med nærhet til befolkningen, med fokus på oppvekstsvilkår, energiforsyning, klima og miljø, like rettigheter, lokal forvaltning, og ikke minst næringsutvikling, må du stemme på Svalbard Høyre. Vi har de beste kandidatene, for å gjennomføre den beste politikken.

Siste nytt i Leserinnlegg

Om bambus, spøkelseskreps og et Arktis i endring

Ekstern artikkel.

Åpent brev til helseministeren

Hvem er det som kan si at ett år av et menneskes liv er mindre verdt enn ti år av et annet?

Historieløse guider

Leserinnlegg: «Som en dyktig journalist, bør vite minst ti ganger mer enn det han eller hun normalt vil få bruk for. Først da bør reiselivssjefen og resten av Visit Svalbard være fornøyd.»

Utvikling av reiselivet

Leserinnlegg: Almenningens tragedie er i ferd med å bre om seg innen turismen.

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!