Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Hvem bestemmer her i byen min?

Hvem bestemmer her i byen min?

Tekst:

Publisert:

Visst må vi ha orden og lover og regler. Selv synes jeg, innimellom, at det er helt fabelaktig flott med lover og regler. Spesielt dersom de er vedtatt og bekjentgjort før de settes ut i livet.

Da jeg og mine «medbyggere» fikk tillatelse til å sette opp tre fritidsboliger i sjøområdet i 2009, var det ingenting i tillatelsen som sa at vi måtte betale tilknytningsgebyr for vei. Våre tomter var bebygget, og vi hadde hatt adkomst til disse byggene i minst 25 år – med andre eiere før oss.

I utgangspunktet ønsket vi å sette opp helårsboliger, men våre folkevalgte, politikerne i lokalstyret, ønsket ikke å åpne for dette. Helårsboliger ville utløse bygging av vei, asfaltering, brøyting, avfallshåndtering, gatelys, lekeplasser og så videre, og disse kostnadene ønsket de ikke å pådra seg. Den planlagte fjernvarmeledningen med tilhørende vei i området gikk styret i Bydrift imot, fordi det ble for dyrt. Longyearbyen lokalstyre (LL) gikk dermed bort fra sitt opprinnelige krav om at vi måtte knytte oss til fjernvarme for å få lov til å bygge, og veibygging/tilknytning var ikke tema.

Sommeren 2011, halvannet år etter at våre bygg var ferdige, fikk vi så krav om å betale tilknytningsavgift for vei. Dette reagerte vi på, og tok saken opp muntlig med planavdelingen, som ga uttrykk for at dette var riktig. Nybygg skulle betale tilknytning. Jeg tok så kontakt med administrasjonssjefen som ba meg sende skriftlig klage til LL, slik at saken kunne bli behandlet politisk. Etter 14 måneder kom et svar: Man kunne ikke finne at det har vært betalt tilknytningsavgift tidligere, og avgiften måtte betales – snarest! Saken hadde ikke vært politisk behandlet.

Dersom bevis for tidligere betalt veitilknytningsgebyr er det som skal til for å unngå et krav om betaling, er jeg redd mange bygningseiere i byen kan ha en overraskelse i vente. Så vidt meg bekjent, er dette en ordning av forholdsvis ny dato, og her kan det se ut som om det nå åpnes for å gi ordningen tilbakevirkende kraft.

Våre naboer hadde bygget før oss, og i deres byggetillatelse står det at tilknytningsavgift for vei ikke skal betales da tomten var bebygget fra før. Likebehandlingsprinsippet gjelder tydeligvis ikke i LL/Bydrift.

I LLs fakturasatser står det at det skal betales gebyr for vei til nybygg, og at gebyret skal være betalt før byggestart. Merkelig da at ikke kravet kom før bygget var på plass.

Huff, nei, nå tuller jeg visst fælt. Jeg ser nå i Svalbardposten at det er ikke veigebyr for nybygg jeg skal betale. Det er jo veigebyr for bruksendring! Ja visst, det forandrer jo saken. Eller? Man setter altså hevdvunnet rett, likebehandling og lokalstyrets uttalelser til side og krever gebyr lenge, lenge, lenge før en bestemmelse og begrunnelse er vedtatt?

Jeg innrømmer det gjerne: Jeg er totalt forvirret! Hvem er det som bestemmer her i byen min? Er det vårt lokalstyre som legger premissene for byen, og Bydrift som utfører det politikerne har bestemt, eller er det motsatt?

Gang på gang leser jeg at pengebruk og prioriteringer som er gjort av Bydrift kommer overraskende på lokalstyret, og politikere jeg har snakket med om denne spesifikke saken har ikke hørt at det foreligger planer om veibygging, asfaltering, snørydding og gatelys i sjøområdet, men nå har forhåpentligvis de lest det samme som meg i avisa. Det ville jo være dumt om ikke lokalpolitikerne fikk vite hva som foregår i byen som de er valgt til å styre.

Heretter skal det betales gebyr for vei til fritidsboliger – dersom de omreguleres fra naust til fritidsboliger, leser jeg. Ja, det var det da. Jeg har, så vidt jeg vet, fått tillatelse i 2009 til å bygge naust/sjøbod/fritidsbolig. Hva skal jeg omregulere til, mon tro?

Det uttrykkes bekymring for omdømmet til Longyearbyen på grunn av Sjøområdet, leser jeg også. Man kan visst sannelig bli bekymret for mindre.

Anne Lise K. Sandvik
Longyearbyen

Nøkkelord

Siste nytt i Leserinnlegg

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Møte i Arktisk forening

Leserbrev: Søndag 16. oktober inviterte Arktisk forening til ei markering i forbindelse med at Store Norske er 100 år.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!