Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll mener kvaliteten på reiselivsguidene jevnt over er bra. Det jobbes kontinuerlig med opplæring. FOTO: Christopher Engås

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

Tekst:

Publisert:

Hallvard Holm setter i siste Svalbardposten søkelyset på manglende kunnskap hos guider som viser gjester rundt i Longyearbyen, og utfordrer reiselivsnæringen til å gi grundigere opplæring. Det gjør han rett i, selv om mye også fungerer svært bra og den gjengse kvaliteten på guidekorpset er meget god.

Utfordringene med å utdanne guider er en kjent problemstilling også i resten av landet, hvor debatten går høyt rundt dette temaet. Spesielt i de absolutte høysesongene, og gjerne med cruiseskip på besøk, er det bruk av mange sesongguider på de mest populære reisemålene. Disse mangler ofte den lokale forankringen til et sted eller en region, som gjør at man har mye av lokalkunnskapen under huden. I tillegg er de gjerne kort tid på et sted og de kommer på ulike tidspunkt gjennom en sesong, noe som gjør en samlet opplæring utfordrende. Slik kan det være også i Longyearbyen, spesielt i de hektiske sommermånedene.

Det lokale reiselivet anerkjenner denne problemstillingen, og mange av bedriftene viser stor vilje til å sende sine faste og sesongansatte guider på de kompetansetiltakene Visit Svalbard tilbyr, det være seg LongyearbyVERT eller SvalbardGuideOpplæringen (SGO). I tillegg har bedriftene i stor grad egne internopplæringer som tilbys ansatte. Vi er også i den heldige situasjon at vi har profesjonsstudiet Arctic Nature Guide (ANG) i vår midte, som sikrer et jevnt tilsig av høyt kompetente guider til reiselivsbedriftene.
Likevel er ikke dette nok. Vi opplever at vi ikke når frem til alle og får gitt den opplæringen vi mener må ligge i bunnen for utøvelsen av guiderollen. Det kan være mange årsaker til dette, eksempelvis at ikke alle bedriftene finner det formålstjenlig å sende de ansatte på kurs. Eller det kan være at tidspunktet vi kjører kurs ikke passer i forhold til når de sesongansatte kommer, eller kanskje sågar formen på kursene gjør at vi ikke når helt gjennom. Eller en kombinasjon av flere årsaker.

Uansett årsak så tar vi kompetanse på alvor, og sammen med våre 71 medlemsbedrifter jobber vi kontinuerlig for å forbedre oss. SvalbardGuideOpplæringen er et ukeskurs som utdanner guider generelt, men som primært er rigget for å utvikle feltguider. LongyearbyVERT er et nytt initiativ som fortsatt er i støpeskjeen, og som det er meningen skal bli et lavterskeltilbud for frontpersonale som møter gjester i én eller annen sammenheng, eksempelvis resepsjonister, ansatte i butikker og restauranter, offentlige tjenester, etc. Eller byguider, som tar gjestene rundt i selve Longyearbyen og formidler de bynære opplevelsene og attraksjonene. Tanken bak LongyearbyVERT er at alle som møter våre besøkende har et felles ansvar for å være godt vertskap, og da må de ha basiskunnskap nok om lokalsamfunnet i fortid og nåtid til å kunne svare på de fleste spørsmål.

Selv om Holm helt klart peker på noe viktig, så vil jeg likevel komme med følgende påstand: Kvaliteten på de lokale guidene og den kompetansen de besitter er jevnt over meget god. I takt med at vi utvikler helårsturismen får vi også stadig flere helårsansatte guider, som har dette som fullverdig yrke. Disse har en høy yrkesstolthet, og sammen med sine arbeidsgivere søker de å etterfylle med kunnskap og kompetanse som gjør at vi leverer opplevelser i verdensklasse. Dette er ikke bare min påstand – dette sier også gjestene våre. I Visit Svalbards store gjesteundersøkelse gjennomført for ett år siden, får guidene gjennomgående svært høy karakter – på kunnskap, på sikkerhet og på formidlingsevne.

Vår utfordring og vårt ansvar er å likevel jobbe utrettelig for at alle som jobber som guide på Svalbard havner i denne kategorien og får høy score av gjestene. I en tid med vekst i reiselivet, og der det fortsatt vil være behov for sesongansatte i toppene, innser vi at dette er en utfordring vi må adressere enda tydeligere. Ett konkret initiativ vi har på trappene er å utvikle et digitalt opplæringsprogram som tar for seg historie, lokalhistorie, samfunn, natur, klima, miljø, etc. Der kan guider (og alle vi andre!) via egen mobil eller pc få den teoretiske ballasten man behøver for å kunne utøve guideyrket og vertskapsrollen med den kvaliteten som forventes.

Vi og våre samarbeidspartnere hos bl.a. Svalbard Museum, UNIS, Røde Kors, ANG, Sysselmannen, lokale ressurspersoner og reiselivsbedriftene har uomtvistelig den kunnskapen og kompetansen som skal til for å levere kvalitetsopplæring på guidenivå. Vi må bare bli enda dyktigere på å overføre denne kunnskapsbasen til de som faktisk trenger det i sin jobb, slik at det som blir formidlet gjestene er korrekt. Jeg er da også trygg på at vi sammen med de lokale reiselivsbedriftene vil finne enda bedre opplæringsløsninger i tiden som kommer. For dette er vårt felles ansvar – og vil være helt avgjørende for at vi skal beholde og utvikle vår posisjon som et autentisk og unikt høyarktisk reisemål.

Ronny Brunvoll,
Reiselivssjef Visit Svalbard

Siste nytt i Leserinnlegg

Om bambus, spøkelseskreps og et Arktis i endring

Ekstern artikkel.

Åpent brev til helseministeren

Hvem er det som kan si at ett år av et menneskes liv er mindre verdt enn ti år av et annet?

Historieløse guider

Leserinnlegg: «Som en dyktig journalist, bør vite minst ti ganger mer enn det han eller hun normalt vil få bruk for. Først da bør reiselivssjefen og resten av Visit Svalbard være fornøyd.»

Utvikling av reiselivet

Leserinnlegg: Almenningens tragedie er i ferd med å bre om seg innen turismen.

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!