Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Gode posttjenester

"Ved full liberalisering av brevposten, risikerer vi en konkurranse som vil tvinge frem dårligere posttjenester for folk og næringsliv, spesielt i distriktene."

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.05.2014 kl 14:47

En viktig del av norsk politikk har vært at man skal ta hele vårt langstrakte land i bruk. En forutsetning for dette er selvfølgelig god infrastruktur, blant annet posttjenester som er like, enten man bor i Longyearbyen, Tromsø, Stjørdal eller på Majorstua. Enhetsportoen (samme porto over hele landet) har vært en bærebjelke for å sikre nettopp dette viktige distriktspolitiske virkemiddelet.

Statsråd Vidar Helgesen (H) er bestemt på at posten skal liberaliseres. Fri konkurranse og EUs tredje postdirektiv skal innføres, koste hva det koste vil. Til tross for at han har flertallet av det norske folk og nær sagt hele Distrikts-Norge, inkludert flertallet av landets ordførere og lokalpolitikere, mot seg. Utviklingen i land som har åpnet for konkurranse viser at liberalisering er feilslått politikk. Tenk deg for eksempel Nederland, med tre ganger flere innbyggere enn Norge og et areal som er mindre enn noen av våre fylker, klarer ikke å opprettholde fungerende posttjenester. Resultatet av noen år med fri konkurranse.

Ved full liberalisering av brevposten, risikerer vi en konkurranse som vil tvinge frem dårligere posttjenester for folk og næringsliv, spesielt i distriktene. Konkurransen vil kun komme i de tettest befolkede områdene av Norge, og det betyr i realiteten i Oslo-området. Der bor halvparten av befolkningen og det er der postdistribusjon er lønnsom. Taperne blir dermed de som er avhengige av gode og forutsigbare posttjenester utenfor dette området.

Til og med EU selv tviler. Nylig har EU-kommisjonen lagt fram en rapport som konkluderer med at både posttjenestene og arbeidstakernes rettigheter er svekket av liberaliseringen. Her hjemme har Tidligvarslingsutvalget i Utenriksdepartementet advart den norske regjeringen mot utviklingen.

Høyre og Frp hevder ufortrødent at de vil sørge for gode posttjenester i hele landet ved å subsidiere den brevposten som er ulønnsom. Men hva er logikken i å innføre en konkurranse som vil føre til at staten, og til syvende og sist, skattebetalerne, du og jeg, sitter igjen med regninga?


Asle Ramfjord
Distriktstillitsvalgt, Postkom

Nøkkelord

Siste nytt i Leserinnlegg

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!