Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Frivillighetens verdi?

Hver eneste dag er det noen i Svalbard Turn som gir timer av sin fritid til andre, skriver Helle M. Jakobsen. Bildet er fra Labb og Line-løpet i fjor. FOTO: Anders Fjellestad

Frivillighetens verdi?

Svalbard Turn har vært med å forme Longyear-samfunnet gjennom mange år.

Tekst:

Publisert:

Svalbard Turn har vært med å forme Longyear-samfunnet gjennom mange år. Med engasjement og dugnadsinnsats har vi vært pådrivere for mange nye aktiviteter og tilbud i Longyearbyen. Vi tror at verdien av vår innsats har stor betydning for helse, trivsel og bolyst.

Så, hvordan måler vi verdien av frivillig innsats? Frivillighetsregnskapet har helt andre verdier og størrelser enn kroner og øre. Hvis våre frivillige trenere, ledere og dugnadsarbeidere ikke bidro med sitt engasjement, ikke møtte opp til ukentlige treninger, ikke bidro med innsats under våre rundt 40 arrangementer i året, ikke var med som reiseledere på stevner til fastlandet, ei heller deltok på nødvendige kurs og andre tilstelninger, hvordan ville idrettstilbudet i Longyearbyen blitt da? Svært dårlig!

Hver eneste dag er det noen i Svalbard Turn som gir timer av sin fritid til andre. Det være seg fotballtrenere, styremedlemmer eller organisatorer. Alt dette handler om innsatser og mange inntrykk, og for de det gjelder store konsekvenser og resultater. Vår største trussel er kanskje at ansvaret blir for stort, og belastningen for de som bidrar med frivillig innsats blir for stor. Det er derfor viktig at Longyearbyen lokalstyre anerkjenner verdien av det som skapes i det frivillige, og bidrar med gode rammevilkår for idretten. Det hevdes at andelen frivillig innsats innenfor kultur- og fritid tilsvarer sju årsverk for hver lønnet heltidsansatt. Svalbard Turn bidrar i så måte med stor økonomisk verdiskapning for Longyear samfunnet.

Det vil derfor være god samfunnsøkonomi å bidra med offentlige midler til idretten, slik at vi kan opprettholde vårt aktivitetstilbud. Vi vil oppfordre Longyearbyen lokalstyre om å sette idrett på dagsorden, og da spesielt hvordan vi bedre kan samarbeide og bidra til idrettsglede for hele befolkningen. Vi ønsker at Longyearbyen lokalstyre skal si «JA» til idretten gjennom etablering av eget råd for idrett og friluftsliv, forutsigbare og gode rammevilkår.

Siste nytt i Leserinnlegg

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!