Avvikling av gruvedrifta

Publisert:

Jeg er skuffet over Arbeiderpartiet sin behandling av denne saken. Ap skal være arbeidernes parti og stå på for opprettholdelse av arbeidsplasser.

 
Frivillig eller kommersielt?

Publisert:

Leserinnlegg om korkpengeutdelingen.

 
Å satse, eller ikke satse...

Publisert:

Vi var flere blandakorsangere (og kanskje noen andre) som hadde problemer med «å finne tonen» da vi leste forrige fredags Svalbardpost.

 
Skivebom om boligutgifter

Publisert:

Espen Klungseth Rotevatn mener Svalbardposten burde ha skrevet om hele boligmarkedet i Longyearbyen og ikke bare LL-ansatte sin boligordning.

 

Publisert:

Svalbardværingane er sjølvsagt bekymra over at produksjonen av kol ser ut til å gå mot slutten.

 

Publisert: - Oppdatert: 18.01.2018 kl 09:02

The land with the cold coast

 
Å tisse – bare med kredittkort!

Publisert:

Bussterminalen i Oslo.

 
Fremtidig gruvedrift: Avvikling i Svea og Lunckefjell

Publisert: - Oppdatert: 30.11.2017 kl 12:17

Nok en gang bommer regjering og næringsminister på kostnader ved opprydding i Svea og Lunckefjell.

 
ANNONSE
Annonse
 
Ingen byggetabbe

Publisert: - Oppdatert: 27.11.2017 kl 13:44

Kommentar fra kommunikasjondirektør i Statsbygg Hege Njaa Aschim om førstesiden på Svalbardpostens papirutgave.

 
Vêret for ising på luftfartøy

Publisert:

Korleis oppstår egentlig ising? Tidligere professor i geofysikk Reinhardt Mook forklarar. Foto: L

 

Publisert:

Tidligere professor i geofysikk Reinhardt Mook forklarar korleis blinkande lys kan påverke luftfarten.

 
Tilrettelegging  og fellesgodefinansiering

Publisert: - Oppdatert: 23.11.2017 kl 11:48

Reiselivssjefen og lokalstyrelederen vil at mer av pengene fra Svalbards Miljøvernfond skal gå til lokale tiltak.

 
FrP og kontantstøtte

Publisert: - Oppdatert: 17.11.2017 kl 15:18

Fremskrittspartiet i Longyearbyen ønsker å utdype om kontantstøtte på Svalbard.

 
Svar til Hallvard Holm

Publisert:

Leser i Svalbardposten nr. 40, den 27. oktober om Hallvard Holm som har laget lokalhistoriske filmsnutter. Ser dem fortløpende på facebook for tiden, og setter stor pris på dem!

 

Publisert: - Oppdatert: 30.10.2017 kl 14:34

Svalbard Arbeiderparti ønsker produksjon i Svea og Lunckefjell. De ber ministeren vurdere dette på nytt.

 
Gruvebusen- en samfunnsbygger

Publisert:

Historisk sett har Longyearbyen alltid vært i endring. Kullvirksomheten har alltid vært en del av det bildet, og i alle tider har det også vært ulike formuleringer om retningen på samfunnsutvikling.

 
Lunckefjell og Sveabeslutningen må  utsettes og behandles av Stortinget

Publisert:

Regjeringen legger opp til at budsjettforslaget om bråstopp i Svea skal skli rett igjennom Stortinget uten hverken innsikt, innflytelse eller forankring hos de andre partiene.

 
Fagforeningene om forslaget til statsbudsjett

Publisert:

Vi har med undring lest regjeringens forslag til avvikling og opprydding i Svea, og er dypt uenig i forslaget som foreligger.

 
Bærekraft –En rød tråd i  utviklingen av Longyearbyen

Publisert:

NRK Brennpunkt sendte i forrige uke et program om cruiseindustrien, hvor denne turismens globale miljøutfordringer og merkeordningen «bærekraftig reisemål» ble forsøkt belyst.

 
Longyearbyen FrP:

Publisert:

Arnt Vegar Jensen har tatt initiativ til å starte et lokalt FrP. – Vi vil forenkle hverdagen for folk flest, sier han.

 
Grunnleggende trygghet  og Svalbardbudsjettet

Publisert:

Lokalstyreleder Arild Olsen savner penger til å trygge befolkningen i forslaget til Statsbudsjett.

 

Publisert:

Vernede fugleområder kunne bli begrenset med en cirka 50 centimeter høy snubletråd.

 

Publisert:

Om avviklinga i Svea.

 
Nye værstasjoner skal gi klimadata

Publisert:

I Arktis oppleves de globale klimaendringene spesielt sterkt. Vintrene er mildere og våtere, og det er vanskelig å forutsi konsekvensene som endringene får for arter og økosystemer på land.

 
Nytt om grønlandshval og narhval i Svalbardområdet

Publisert: - Oppdatert: 13.10.2017 kl 10:01

Det finnes tre stedegne hvalarter på Svalbard og det er hvithval, narhval og grønlandshval. Med stedegne mener vi at de tilbringer hele livet sitt i dette området og ikke stikker av til varmere farvann for å yngle slik mange andre hvalarter gjør.

 
ANNONSE
Annonse