Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Fra plan til  handling

Arild Olsen på talerstolen under et møte i lokalstyret. FOTO: Christian Nicolai Bjørke

Fra plan til handling

"Vi vet blir hørt."

Tekst:

Publisert:

Gjennom flere år har vi i Svalbard Arbeiderparti vært opptatt av et levende lokaldemokrati, det var derfor vi var sterkt involvert i en dreining fra «company town» til lokaldemokrati på slutten av 90 tallet. En dreining som slett ikke alle ønsket seg. Dersom vi ser Longyearbyen over en periode på 20 år, har den gjennomgått en formidabel endring. Antall bosatte har nesten doblet seg, arbeidsledigheten er lav og det private næringslivet står for en betydelig større andel av verdiskapningen og vi klarer å opprettholde våre visjoner om et familiesamfunn. Ting har gradvis normalisert seg.

Svalbard Ap jobber aktivt for ytterligere vekst i Longyearbyen. Her er det allerede mange gode lokale krefter som har jobbet hardt, og det har vært et fantastisk samarbeid og stor energi i arbeidet som er lagt ned.

Svalbard Ap har bidratt til et sterkt og godt fundament for utvikling i Longyearbyen, og har blant annet fått gjennomslag for midler til næringsstrategi, havneutvikling, renseverk til energiverket og ikke mist har vi bygd tillit hos sentrale myndigheter for at vi selv skal drive utviklingen, også inn i fremtiden! Vi beveger oss nå sammen fra plan til handling.

Vi skal ha en sterk lokal forankring, men den gode kontakten med de sentrale myndigheter skal vi også videreutvikle, og vi vet blir hørt. Blant annet har Arbeiderpartiets stortingsgruppe i samarbeid med Svalbard Ap laget en næringsplan for og til Svalbard. Der har vi tatt inn momenter fra Næringsforeningens strategiske næringsplan og masterplan for reiselivet. Den er nå godt forankret i en sentral vedtatt plan. Med dette viser vi at vi har tatt utfordringene vi står overfor på alvor og spiller på lag med lokalt næringsliv. Fremover må fokus være å sikre forutsigbare rammevilkår med muligheter for vekst og stabilitet.

Svalbard Ap ser flere muligheter enn begrensinger i alle de konkrete planene vi har. Men som alle muligheter kan disse fort ligge urealisert om vi ikke får på plass ting i riktig rekkefølge, eller lar det forbli med planene. Vi vil derfor sikre at vi løser oppgavene på lik linje med SNU- og havne prosessen, gjennom og sørge for at det blir tilført menneskelige ressurser som er dedikerte prosjekt drivere. Med direkte rapporteringslinjer til LL skal vi i felleskap løse oppgaven foran oss. Det er ambisiøse mål, men fullt mulig. I dette arbeidet ligger også samhandling med Sysselmannen om rammevilkår for blant annet reiselivet- vi gleder oss til å brette opp armene og finne gode løsninger, og kjempe for disse der vi må.

Det er ikke bare politikere og øvrige aktører i næringslivet som jobber mot økt aktivitet på Svalbard. Med bred politisk forankring har vi arbeidet for, og gjennomført omorganiseringsprosjektet i LL. Målet var å forenkle styringslinjene, gi større innflytelse til brukere og utvikle en fantastisk organisasjon fra god til bedre. Makt og myndighet ligger nå nærmere brukere og vi har sammen med næringslivet, lag- og foreningsliv, større reell innflytelse på beslutninger som handler om den beste utnyttelsen av fellesskapets ressurser. Det fikk vi til, og oppfølgingen fremover skal vi også klare.

Listekandidatene i Svalbard Arbeiderparti er villige, motiverte og dedikerte til å fortsette utviklingen av byen vår!

Siste nytt i Leserinnlegg

Om bambus, spøkelseskreps og et Arktis i endring

Ekstern artikkel.

Åpent brev til helseministeren

Hvem er det som kan si at ett år av et menneskes liv er mindre verdt enn ti år av et annet?

Historieløse guider

Leserinnlegg: «Som en dyktig journalist, bør vite minst ti ganger mer enn det han eller hun normalt vil få bruk for. Først da bør reiselivssjefen og resten av Visit Svalbard være fornøyd.»

Utvikling av reiselivet

Leserinnlegg: Almenningens tragedie er i ferd med å bre om seg innen turismen.

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!