Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Fra plan til  handling

Arild Olsen på talerstolen under et møte i lokalstyret. FOTO: Christian Nicolai Bjørke

Fra plan til handling

"Vi vet blir hørt."

Tekst:

Publisert:

Gjennom flere år har vi i Svalbard Arbeiderparti vært opptatt av et levende lokaldemokrati, det var derfor vi var sterkt involvert i en dreining fra «company town» til lokaldemokrati på slutten av 90 tallet. En dreining som slett ikke alle ønsket seg. Dersom vi ser Longyearbyen over en periode på 20 år, har den gjennomgått en formidabel endring. Antall bosatte har nesten doblet seg, arbeidsledigheten er lav og det private næringslivet står for en betydelig større andel av verdiskapningen og vi klarer å opprettholde våre visjoner om et familiesamfunn. Ting har gradvis normalisert seg.

Svalbard Ap jobber aktivt for ytterligere vekst i Longyearbyen. Her er det allerede mange gode lokale krefter som har jobbet hardt, og det har vært et fantastisk samarbeid og stor energi i arbeidet som er lagt ned.

Svalbard Ap har bidratt til et sterkt og godt fundament for utvikling i Longyearbyen, og har blant annet fått gjennomslag for midler til næringsstrategi, havneutvikling, renseverk til energiverket og ikke mist har vi bygd tillit hos sentrale myndigheter for at vi selv skal drive utviklingen, også inn i fremtiden! Vi beveger oss nå sammen fra plan til handling.

Vi skal ha en sterk lokal forankring, men den gode kontakten med de sentrale myndigheter skal vi også videreutvikle, og vi vet blir hørt. Blant annet har Arbeiderpartiets stortingsgruppe i samarbeid med Svalbard Ap laget en næringsplan for og til Svalbard. Der har vi tatt inn momenter fra Næringsforeningens strategiske næringsplan og masterplan for reiselivet. Den er nå godt forankret i en sentral vedtatt plan. Med dette viser vi at vi har tatt utfordringene vi står overfor på alvor og spiller på lag med lokalt næringsliv. Fremover må fokus være å sikre forutsigbare rammevilkår med muligheter for vekst og stabilitet.

Svalbard Ap ser flere muligheter enn begrensinger i alle de konkrete planene vi har. Men som alle muligheter kan disse fort ligge urealisert om vi ikke får på plass ting i riktig rekkefølge, eller lar det forbli med planene. Vi vil derfor sikre at vi løser oppgavene på lik linje med SNU- og havne prosessen, gjennom og sørge for at det blir tilført menneskelige ressurser som er dedikerte prosjekt drivere. Med direkte rapporteringslinjer til LL skal vi i felleskap løse oppgaven foran oss. Det er ambisiøse mål, men fullt mulig. I dette arbeidet ligger også samhandling med Sysselmannen om rammevilkår for blant annet reiselivet- vi gleder oss til å brette opp armene og finne gode løsninger, og kjempe for disse der vi må.

Det er ikke bare politikere og øvrige aktører i næringslivet som jobber mot økt aktivitet på Svalbard. Med bred politisk forankring har vi arbeidet for, og gjennomført omorganiseringsprosjektet i LL. Målet var å forenkle styringslinjene, gi større innflytelse til brukere og utvikle en fantastisk organisasjon fra god til bedre. Makt og myndighet ligger nå nærmere brukere og vi har sammen med næringslivet, lag- og foreningsliv, større reell innflytelse på beslutninger som handler om den beste utnyttelsen av fellesskapets ressurser. Det fikk vi til, og oppfølgingen fremover skal vi også klare.

Listekandidatene i Svalbard Arbeiderparti er villige, motiverte og dedikerte til å fortsette utviklingen av byen vår!

Siste nytt i Leserinnlegg

Den blå time

Vi er inne i den fagreste tiden på året, men også den farligste. Det er viktig at vi ser hverandre og bryr oss slik at ingen isolerer seg og blir værende i mørket

Sverdrupbyen i brann

En kommentar til bildet av brenning av Sverdrupbyen (Historisk bilde, Svalbardposten 3. utgave, 20.01.2017).

Isbjørnens hegemoni

Berit Våtvik om Longyearbyens fremtid.

 
Svalbard kan bli starten på et nytt norsk energieventyr

Thorium-basert kjernekraft i kompakt småskala utførelse, er et alternativ som bør utredes for å dekke et fremtidig behov for kraft og varme på Svalbard.

Reisemålsutvikling i et grønt perspektiv

Visit Svalbard og medlemsbedriftene tar «grønn omstilling» på alvor, skriver reiselivssjef Ronny Brunvoll i dette innlegget.

Spitsbergen Travel blir til Hurtigruten Svalbard

Fra 1. januar 2017 endret Spitsbergen Travel navn til Hurtigruten Svalbard.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!