Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Foreninger, trivsel og livskvalitet

Trivsel i vannet: Svalbard Turn sørger for trivsel og fortjener støtte, skriver forfatteren av innlegget. Bildet er fra det årlige svømmestevnet Julesvøm. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Leserinnlegg:

Foreninger, trivsel og livskvalitet

VALG 2015: De er en viktig garantist for trivsel, livskvalitet og folkehelse for befolkningen i Longyearbyen.

Tekst:

Publisert:

Vi lever et godt liv her nord. En av grunnene til dette er det store mangfoldet av ulike aktiviteter som tilbys innen kultur, idrett og friluftsliv. Ingen andre små samfunn med rundt 2000 innbyggere er i nærheten av å ha et tilsvarende tilbud, og Svalbard Turn er en viktig bidragsyter til dette mangfoldet av aktiviteter.

Svalbard Turn er noe langt mer enn et idrettslag. De er en viktig garantist for trivsel, livskvalitet og folkehelse for befolkningen i Longyearbyen. Med over 800 medlemmer er de den største «bedriften» i byen, med full aktivitet alle ukedager og kvelder.

Styret i Svalbard Turn har utfordret oss politikere på to områder i forkant av valget. De ønsker:

  • Å bli hørt i relevante spørsmål som angår idrett og fritid for innbyggerne i Longyearbyen.
  • Forutsigbare økonomiske rammevilkår. De må planlegge aktiviteter fra år til år basert på den årlige tildelingen av korkpenger. Størstedelen av tildelingen går tilbake til lokalstyret som husleie for Svalbardhallen.

Det er flere organisasjoner enn Svalbard Turn som sørger for trivsel og tilbyr ulike fritidsaktiviteter, så hva med å etablere et felles råd hvor de som jobber med idrett, friluftsliv og andre fritidsaktiviteter kan samles – i en mer direkte og forpliktende dialog med lokalstyret?

Svalbard Turn må hvert år søke korkpengeordningen for å sikre midler til drift, blant annet for å kunne betale lokalstyret husleie i Svalbardhallen. Dette synes vi låter tungvint. Det må være mulig å komme frem til en ordning hvor Svalbard Turn sikres en fast årlig overføring til basisdrift som gir forutsigbarhet og enda bedre muligheter til å gi oss innbyggere et godt fritidstilbud. Det vil forenkle prosessen for alle parter uten at det øker belastningen av korkpengepotten.

For å oppsummere, Svalbard venstre vil:

  • Etablere et råd hvor idretten, friluftslivet og andre frivillige organisasjoner som jobber for trivsel og livskvalitet kan få en samlet stemme i dialogen med Longyearbyen lokalstyre.
  • Sikre Svalbard Turn økt økonomisk forutsigbarhet gjennom faste årlige overføringer, slik at de kan planlegge mer langsiktig.

Vi ønsker også å se på om det kan ligge samhandlingsmuligheter mellom Svalbard Turn, skole/SFO og barnehage ved å organisere dagaktiviteter til barn. Vi tror det er rom for spennende tenkning her, både for å øke aktivitetsnivået til barna, for tjenestesalg fra Svalbard Turn og i forhold til å utnytte kapasiteten i Svalbardhallen.

Dette er veldig konkrete spørsmål som vi i Svalbard Venstre gjerne vil måles på – om du med din stemme gir oss tilstrekkelig tyngde i lokalstyret etter valget.

Eirik Berger
Svalbard Venstre

Siste nytt i Leserinnlegg

Om bambus, spøkelseskreps og et Arktis i endring

Ekstern artikkel.

Åpent brev til helseministeren

Hvem er det som kan si at ett år av et menneskes liv er mindre verdt enn ti år av et annet?

Historieløse guider

Leserinnlegg: «Som en dyktig journalist, bør vite minst ti ganger mer enn det han eller hun normalt vil få bruk for. Først da bør reiselivssjefen og resten av Visit Svalbard være fornøyd.»

Utvikling av reiselivet

Leserinnlegg: Almenningens tragedie er i ferd med å bre om seg innen turismen.

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!