Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Feil fra Arbeiderpartiet

Slår tilbake: Monica Mæland svarer Ap-leder Øyvind Snøbsøer i boligsaken FOTO: Christopher Engås

Leserinnlegg:

Feil fra Arbeiderpartiet

Dessverre benyttet ikke Arbeiderpartiet sin regjeringstid på å forberede Svalbard på endringer.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.03.2016 kl 23:10

I et innlegg i Svalbardposten 25. februar skriver leder av Svalbard Arbeiderparti, Øyvind Snibsøer, at «næringsministeren bremser utviklingen i Longyearbyen». Denne påstanden stemmer selvfølgelig ikke.

Svalbardsamfunnet står overfor store utfordringer, det er vi alle klar over. Dessverre benyttet ikke Arbeiderpartiet sin regjeringstid på å forberede Svalbard på endringer.

Store Norske opplever tøffe tider, og det vil bli ytterligere nedbemanninger i løpet av våren. Vi ser nå et behov for å sette rammene for den videre utviklingen av samfunnet på Svalbard. Derfor har regjeringen satt i gang arbeidet med en egen stortingsmelding om Svalbard, som skal legges frem våren 2016. I tillegg foreslo regjeringen i november å bevilge 50 millioner kroner til arbeidsplasser og omstilling i Longyearbyen. Dette ble vedtatt av Stortinget før jul.

Snibsøers kritikk i Svalbardposten går ut på at Store Norske Boliger, som en betydelig eiendomsaktør i Longyearbyen, tar seg altfor godt betalt. Snibsøer viser til at de høye boligprisene er «en belastning for næringslivet» og «gjør det vanskelig å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft» også videre. Han krever at jeg rydder opp og sørger for at Store Norske Boliger begynner å føre en annen pris- og utleiepolitikk.

Men, som Snibsøer helt sikkert er klar over, så er det ikke departementet som regulerer prissettingen på utleie av Store Norskes boliger. Det er en sak for selskapet, slik det også var da Arbeiderpartiet satt i regjering.
Jeg forventer imidlertid at selskapet håndterer dette ut fra forretningsmessige hensyn, og til det beste for selskapet og samfunnet i Longyearbyen.
Regjeringen er opptatt av å legge til rette for en stabil norsk bosetting på Svalbard. Derfor har vi bedt om Stortingets samtykke til å finansiere driftshvile i Svea og i Lunckefjell, og to skift i Gruve 7. Dette gir mulighet for en gjenopptakelse av produksjonen dersom markedsforholdene bedrer seg og det bidrar til å opprettholde en viss aktivitet.

Regjeringen fremmet i februar i år et forslag for Stortinget om at Store Norske tilføres 112 millioner kroner i 2016, og ytterligere årlige bevilgninger på 144 millioner kroner i inntil tre år fra og med 2017 for å muliggjøre driftshvile. Selskapet ble også tilført 500 millioner kroner i 2015 i forbindelse med at staten kjøpte grunneiendommer og ga lån. Denne regjeringen har derfor prioritert Svalbard mer enn noen annen regjering tidligere.

Men skal vi klare å opprettholde bosettingen er det behov for nye arbeidsplasser innenfor andre næringer enn kull. De 50 millioner kronene som går til omstilling på Svalbard skal legge til rette for å finne nye næringsveier som gjør at vi kan beholde bosettingen i Longyearbyen.

Snibsøers påstand om at jeg er med på å bremse utviklingen i Longyearbyen faller dermed på sin egen urimelighet.

Næringsminister Monica Mæland

Nøkkelord

Siste nytt i Leserinnlegg

Om bambus, spøkelseskreps og et Arktis i endring

Ekstern artikkel.

Åpent brev til helseministeren

Hvem er det som kan si at ett år av et menneskes liv er mindre verdt enn ti år av et annet?

Historieløse guider

Leserinnlegg: «Som en dyktig journalist, bør vite minst ti ganger mer enn det han eller hun normalt vil få bruk for. Først da bør reiselivssjefen og resten av Visit Svalbard være fornøyd.»

Utvikling av reiselivet

Leserinnlegg: Almenningens tragedie er i ferd med å bre om seg innen turismen.

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!