Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Fare for svekket suverenitet

"Vi trenger alle gode krefter for å utvikle framtidas næringsliv på Svalbard."

Tekst:

Publisert:

Russiske myndigheter har denne uken utfordret norsk suverenitet på Svalbard. Dette skjer samtidig som mange tar til orde for å avvikle kullgruvedriften og dermed fjerne viktig livsgrunnlag for lokalsamfunnet. I denne sammenheng mener YS-forbundet Negotia det er nødvendig å sette søkelys på arbeidsmarkedet på Svalbard.

Svalbard er spesielt ikke bare for Norge, men globalt blant annet i sikkerhetspolitisk, miljømessig og forskningsmessig sammenheng. For å sikre norsk suverenitet er det nødvendig at vi klarer å opprettholde et livskraftig lokalsamfunn. Da trenger vi arbeidsplasser. Negotia organiserer relativt mange arbeidstakere på Svalbard, og har sett hvordan utfordringer i kullgruvedriften allerede har gitt utslag i avvikling av arbeidsplasser. Fortsatt er Store Norske en viktig hjørnesteinsbedrift. For å sikre lokalsamfunnet framover må vi både se på mulighet for videreføring av kullgruvedriften, men også utvikling av andre og nye næringer.

De som bor på Svalbard er like opptatt av klima og miljø som alle andre. Vi tror kanskje de er enda mer bevisst på det ettersom de bor midt i denne vakre, sårbare og spesielle naturen. Negotia mener derfor det er forsvarlig med kullgruvedrift på Svalbard, så lenge vi fortsetter å stille strenge miljøkrav. Samtidig mener Negotia det er viktig å tenke langsiktig og videreutvikle andre næringer som kan sikre livskraftig Svalbardsamfunn. Vi ser allerede positiv vekst i turismen, som er og fortsatt må drives innenfor fornuftige miljømessige krav og forskrifter. Videre bør det være muligheter knyttet til marin aktivitet og annen forskning og utvikling. Det som kreves er gode rammebetingelser. Eksempelvis: Dersom vi skal kunne videreutvikle turistnæringen er vi avhengig av regelmessige og gode flyforbindelser til fastlandet. De er i dag gode, men med økt arbeidsledighet og påfølgende fraflytting er det fare for at det tilbudet reduseres.

Vi trenger alle gode krefter for å utvikle framtidas næringsliv på Svalbard. Det er viktig for bosetting og tilstedeværelse på Svalbard og for å sikre fortsatt norsk suverenitet. Negotia ønsker å bidra aktivt, og er opptatt av at både myndigheter og næringsliv også bidrar. For dette spesielle området er det ingen tvil om at myndighetene bærer et særskilt ansvar. Vi vil derfor utfordre regjeringen til å ta initiativ til en egen arbeids- og næringspolitisk konferanse for Svalbard; fortrinnsvis i Longyearbyen. Vi lover å bidra aktivt både i planleggingen, gjennomføringen og aktiv tilstedeværelse!

Nøkkelord

Siste nytt i Leserinnlegg

Om bambus, spøkelseskreps og et Arktis i endring

Ekstern artikkel.

Åpent brev til helseministeren

Hvem er det som kan si at ett år av et menneskes liv er mindre verdt enn ti år av et annet?

Historieløse guider

Leserinnlegg: «Som en dyktig journalist, bør vite minst ti ganger mer enn det han eller hun normalt vil få bruk for. Først da bør reiselivssjefen og resten av Visit Svalbard være fornøyd.»

Utvikling av reiselivet

Leserinnlegg: Almenningens tragedie er i ferd med å bre om seg innen turismen.

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!