Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Etablering av næringshytter og midlertidige innretninger i reiselivet

Robert Nilsen i hundegården. FOTO: Toril Ustad Stav

Etablering av næringshytter og midlertidige innretninger i reiselivet

Svalbard Husky AS som en ønsket virksomhet på Svalbard, ser oss ikke i stand til å kunne møte kriteriene til en søknad nå.

Tekst:

Publisert:

Svalbard Husky har jobbet for, og meldte tidlig sin interesse i denne saken, men ser med en viss forundring på den prosessen som nå iverksettes. I alle andre henseender er Sysselmannen nøye med å presisere at politikken i Meld. St. 32 (2015–2016) ikke kan forskuteres, før meldingen er vedtatt. Men i denne konkrete saken, kan det
synes som det haster å utføre oppdraget, før meldingen er vedtatt.
For en liten organisasjon som oss, er det dessverre helt umulig å klare å produsere et prosjekt med den ombedte detaljeringen, på kun 30 dager. Dette på en tid av året hvor all logistikk for oss, fordrer å benytte beina.
Videre er de områdene innenfor de gitte geografiske rammene svært begrenset. Gitt at det skal kunne være økonomi i et byggeprosjekt, må lokasjon være slik at det muliggjør helårsbruk, dermed er en viss nærhet til kyst, eller vei en betingelse. Videre vil jo kravet om «usynliget» og nærhet til de mest brukte traseene, en selvmotsigelse i seg selv. «Usynlighet» vil jo fordre at man enten bygger i en forsenking av terrenget, eller inne i trange dalfører. Med de naturfaremomenter som da oppstår.

Valgte kriterier sammen med svært kort tid til søknadsforberedelse, kan nesten betraktes som «motvilje». Svalbard Husky ønsker, og trenger en næringshytte for å videreutvikle sine produkter og konsepter, men innenfor de rammene som er gitt i denne omgang finner vi det ikke mulig å legge tilstrekkelig ressurser i et «hastverksarbeide» som vi er litt i tvil om nytten av.

Svalbard Husky ber om at man ikke tror seg ferdig med dette arbeidet etter denne runden, men forstår at stortingsmeldingen ønsker å: « ta et samlet grep for å legge bedre til rette for reiselivet innenfor det såkalte Forvaltningsområde 10, som blant annet omfatter Isfjord-området og nærområdene rundt lokalsamfunnene (se kart i figur 6.1). Med dette for øye vil det så snart som mulig bli igangsatt en første fase i tilretteleggingen der man sikrer en helhetlig tilnærming til bygging av nye næringshytter og bruk av midlertidige installasjoner for reiselivet vinterstid. Det vil også bli satt i gang arbeid med sikte på tilrettelegging ved ilandstigning på utvalgtelokaliteter i Isfjord-området, og for å sikre bedre rammer for ikke-motoriserte reiselivsprodukter som ski- og hundesledeturer.»

Oppsummert: Svalbard Husky AS som en ønsket virksomhet på Svalbard, ser oss ikke i stand til å kunne møte kriteriene til en søknad nå i denne omgang, med de frister som er satt. Dermed ser ikke vi at stortingsmeldingens mål om tilrettelegging for reiselivet er oppfylt.

Siste nytt i Leserinnlegg

Spitsbergen Travel blir til Hurtigruten Svalbard

Fra 1. januar 2017 endret Spitsbergen Travel navn til Hurtigruten Svalbard.

Om bambus, spøkelseskreps og et Arktis i endring

Ekstern artikkel.

Åpent brev til helseministeren

Hvem er det som kan si at ett år av et menneskes liv er mindre verdt enn ti år av et annet?

Historieløse guider

Leserinnlegg: «Som en dyktig journalist, bør vite minst ti ganger mer enn det han eller hun normalt vil få bruk for. Først da bør reiselivssjefen og resten av Visit Svalbard være fornøyd.»

Utvikling av reiselivet

Leserinnlegg: Almenningens tragedie er i ferd med å bre om seg innen turismen.

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!