Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Etablering av næringshytter og midlertidige innretninger i reiselivet

Robert Nilsen i hundegården. FOTO: Toril Ustad Stav

Etablering av næringshytter og midlertidige innretninger i reiselivet

Svalbard Husky AS som en ønsket virksomhet på Svalbard, ser oss ikke i stand til å kunne møte kriteriene til en søknad nå.

Tekst:

Publisert:

Svalbard Husky har jobbet for, og meldte tidlig sin interesse i denne saken, men ser med en viss forundring på den prosessen som nå iverksettes. I alle andre henseender er Sysselmannen nøye med å presisere at politikken i Meld. St. 32 (2015–2016) ikke kan forskuteres, før meldingen er vedtatt. Men i denne konkrete saken, kan det
synes som det haster å utføre oppdraget, før meldingen er vedtatt.
For en liten organisasjon som oss, er det dessverre helt umulig å klare å produsere et prosjekt med den ombedte detaljeringen, på kun 30 dager. Dette på en tid av året hvor all logistikk for oss, fordrer å benytte beina.
Videre er de områdene innenfor de gitte geografiske rammene svært begrenset. Gitt at det skal kunne være økonomi i et byggeprosjekt, må lokasjon være slik at det muliggjør helårsbruk, dermed er en viss nærhet til kyst, eller vei en betingelse. Videre vil jo kravet om «usynliget» og nærhet til de mest brukte traseene, en selvmotsigelse i seg selv. «Usynlighet» vil jo fordre at man enten bygger i en forsenking av terrenget, eller inne i trange dalfører. Med de naturfaremomenter som da oppstår.

Valgte kriterier sammen med svært kort tid til søknadsforberedelse, kan nesten betraktes som «motvilje». Svalbard Husky ønsker, og trenger en næringshytte for å videreutvikle sine produkter og konsepter, men innenfor de rammene som er gitt i denne omgang finner vi det ikke mulig å legge tilstrekkelig ressurser i et «hastverksarbeide» som vi er litt i tvil om nytten av.

Svalbard Husky ber om at man ikke tror seg ferdig med dette arbeidet etter denne runden, men forstår at stortingsmeldingen ønsker å: « ta et samlet grep for å legge bedre til rette for reiselivet innenfor det såkalte Forvaltningsområde 10, som blant annet omfatter Isfjord-området og nærområdene rundt lokalsamfunnene (se kart i figur 6.1). Med dette for øye vil det så snart som mulig bli igangsatt en første fase i tilretteleggingen der man sikrer en helhetlig tilnærming til bygging av nye næringshytter og bruk av midlertidige installasjoner for reiselivet vinterstid. Det vil også bli satt i gang arbeid med sikte på tilrettelegging ved ilandstigning på utvalgtelokaliteter i Isfjord-området, og for å sikre bedre rammer for ikke-motoriserte reiselivsprodukter som ski- og hundesledeturer.»

Oppsummert: Svalbard Husky AS som en ønsket virksomhet på Svalbard, ser oss ikke i stand til å kunne møte kriteriene til en søknad nå i denne omgang, med de frister som er satt. Dermed ser ikke vi at stortingsmeldingens mål om tilrettelegging for reiselivet er oppfylt.

Siste nytt i Leserinnlegg

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Møte i Arktisk forening

Leserbrev: Søndag 16. oktober inviterte Arktisk forening til ei markering i forbindelse med at Store Norske er 100 år.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!